Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STS/S 10 Obsluha, používání a údržba MPT v jednotce podle návodů k obsluze a interních aktů řízení Zpracováno: 16.11. 2012 Zpracoval: por.Bc. Martin Hrabina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STS/S 10 Obsluha, používání a údržba MPT v jednotce podle návodů k obsluze a interních aktů řízení Zpracováno: 16.11. 2012 Zpracoval: por.Bc. Martin Hrabina."— Transkript prezentace:

1 STS/S 10 Obsluha, používání a údržba MPT v jednotce podle návodů k obsluze a interních aktů řízení Zpracováno: 16.11. 2012 Zpracoval: por.Bc. Martin Hrabina Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

2  obsluhu, používání a údržbu MPT upravuje pro HZS krajů Řád strojní služby  údržba a zkoušky MPT se provádí podle časového plánu údržby a zkoušek. Časový plán údržby a zkoušek respektuje podmínky (Návod k obsluze a údržbě) stanovené výrobcem (dovozcem) nebo opravnou.  závady zjištěné na PT při plánované údržbě a zkouškách a závady vzniklé během provozu musí být odstraněny před opětovným zařazením zásahové PT do pohotovosti nebo zálohy  za účelem úpravy podmínek k používání a ošetřování požární techniky a vybraných věcných prostředků požární ochrany byl vydán Dopravně provozní řád požární techniky (pro HZS Olomouckého kraje SIAŘ 25/2011)

3 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje  opravy PT mohou provádět jen příslušně kvalifikované osoby, popř. servisní organizace, pokud výrobce neurčil jinak.  záznamy o použití MPT, její kontrole a údržbě se vedou elektronicky v programu IKIS II. a IKIS III.

4 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje  Kontrola provozuschopnosti zásahové PT před použitím se provádí denně při střídání směn., obsahuje kontrolu zejména:  stavu a čistoty SPZ, odrazových skel, světlometů  pravidelnosti chodu motoru a vykazovaných provozních hodnot  množství provozních kapalin  funkčnosti světel, signálních a výstražných zařízení  stavu a nahuštění, ojetí a neporušenosti pneumatik  upevnění disků kol  množství hasiva, vody a pěnidla v nádržích CAS  stavu účelových nebo speciálních nástaveb (plošina, žebřík apod.)  bezpečného uložení předepsaného požárního příslušenství a jeho kompletnosti  úplnosti předepsaného vybavení vozidla (podvozku)  funkčnosti měřících a kontrolních přístrojů  zda neunikají provozní náplně

5 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje  Kontrola zásahové MPT po použití se provádí v rozsahu nezbytném pro ověření provozuschopnosti.  Závady zjištěné při údržbě nebo kontrole PT a VPPO se ihned hlásí odpovědnému zaměstnanci, který rozhodne o způsobu odstranění.

6 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje  Měsíční kontrola a údržba požární techniky se provádí v rozsahu stanoveném Strojní službou na základě návodu k údržbě výrobce.

7 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje  u nové MPT v záruce se provádí dle pokynů výrobce garanční prohlídky ve specializovaných servisech dle ujetých kilometrů v kombinaci s časovým proběhem

8 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Provoz výškové techniky  Údržba a obsluha výškové techniky se řídí pokyny výrobce (dovozce) zapracovanými ve vlastním dopravně provozním řádu.  Obsluhovatel VT musí být prokazatelně seznámen s příslušnými předpisy a návodem k používání pro konkrétní typ VT a musí být prakticky zaučen pro konkrétní typ  Obsluhovatel VT musí být držitelem průkazu obsluhovatele VT podle ČSN 27 5004 nebo průkazu obsluhovatele z koše VT  Podmínkou pro použití VT je absolvování odborné přípravy obsluhovatelů VT a obsluhovatelů z koše VT a tvoří ji:  základní odborná příprava,  pravidelná odborná příprava,  praktický výcvik

9 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje  O odborných technických zkouškách a zkouškách po opravě se vede revizní kniha, která obsahuje protokolární záznamy a je uložena u uživatele VT.  Každý obsluhovatel VT a obsluhovatel z koše VT musí absolvovat praktický výcvik v rozsahu nejméně 0,5 hodiny za tři měsíce, pokud v uvedeném období neobsluhoval VT v rámci zásahové, případně vedlejší hospodářské činnosti. O tomto výcviku musí být proveden záznam v provozním deníku včetně podpisu obsluhovatele VT (obsluhovatele z koše VT).  Na VT se provádí:  kontrolní prohlídka, a to pravidelně každé tři měsíce; provádí ji provozní technik VT na AZ a určený obsluhovatel VT na AP  funkční zkouška, a to pravidelně minimálně 1x týdně a při střídání směn

10 Použitá literatura: Dopravně provozní řád požární techniky (SIAŘ 25/2011) Řád strojní služby Návody k obsluze MPT Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

11 Děkuji za pozornost. Dotazy a diskuse. Autor: por.Bc. Martin Hrabina HZS Olomouckého kraje Územní odbor Šumperk Stanice Šumperk Telefon: 773799382 Email: martin.hrabina@hzsol.cz Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje


Stáhnout ppt "STS/S 10 Obsluha, používání a údržba MPT v jednotce podle návodů k obsluze a interních aktů řízení Zpracováno: 16.11. 2012 Zpracoval: por.Bc. Martin Hrabina."

Podobné prezentace


Reklamy Google