Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento."— Transkript prezentace:

1 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 GS01 Nauka o krajině Revitalizace krajiny

2 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2 GS01 Nauka o krajině Zásady revitalizace krajiny - hlavním cílem revitalizací je posunout současný stav krajiny směrem po vývojové ose ke klimaxu (aby byla minimalizována pravidelná energetická dotace, nutná pro udržení navrženého stavu), ale v žádném případě ne ho dosáhnout -cílem revitalizací krajiny by mělo být dosažení rovnováhy -dvou protichůdných zájmů -ekonomická výhodnost – velkoplošné monokultury, napřímené ohrázované toky, dopravní infrasruktůra -ekologická stabilita – pestrost, diverzita, původnost…

3 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3 GS01 Nauka o krajině Při navrhování revitalizačních opatření je nutno důsledně dodržovat komplexnost přístupu – malá x velká území Při návrhu se držet ploch povodí – energetické celky Strategie u nás -strategie revitalizace říčních systémů -aktuální opatření k okamžité realizaci Oblasti návrhu jsou - zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, komunální sféra, krajina.

4 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4 GS01 Nauka o krajině Zemědělství zvýšení zastoupení trvalých travních porostů na úkor orné půdy, omezení nebo zrušení odvodňovacích zařízení (v odůvodněných případech), včetně předčištění drenážních vod pomocí mokřadů, likvidaci nebo sanaci polních hnojišť, návrh ochranných infiltračních pásem podél toků a u delších svahů s větší sklonitostí, omezení koncentrace živočišné výroby

5 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5 GS01 Nauka o krajině Lesnictví a rozptýlená zeleň Posoudí se zejména procentuální zastoupení lesní půdy a orientačně druhová skladba dřevin a stav porostů. V případě potřeby se navrhne zvýšení zastoupení lesní půdy, dosadby autochtonních dřevin, případně ochrana porostů před škůdci. V případě, že vzdálenost ploch lesní půdy přesahuje cca 300 m, navrhne se skupinová výsadba rozptýlené zeleně.

6 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 6 GS01 Nauka o krajině Vodní hospodářství Návrhy opatření je možno rozdělit do dvou skupin: revitalizace vodních toků a nádrží, zadržování vody v krajině. Komunální sféra Na základě dlouhodobého systematického sledování kvality vody nebo saprobních ukazatelů se v případě potřeby doporučí opatření, aby znečištění vody v tocích bylo v souladu s nařízením vlády ČR č.171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatelé stupně znečištění vod. Podle téhož nařízení se informativně posoudí znečištění odpadních vod zaústěných do vodních toků, popřípadě též znečištění vod drenážních.

7 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7 Zadržování vody v intravilánu

8 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8 GS01 Nauka o krajině

9 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9 GS01 Nauka o krajině

10 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 10 GS01 Nauka o krajině

11 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11 GS01 Nauka o krajině

12 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12 GS01 Nauka o krajině

13 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13 GS01 Nauka o krajině

14 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 14 GS01 Nauka o krajině

15 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 15 GS01 Nauka o krajině

16 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 16 GS01 Nauka o krajině

17 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 17 GS01 Nauka o krajině

18 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 18 GS01 Nauka o krajině

19 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 19 GS01 Nauka o krajině Rybí přechod, umělá řeka 1200m

20 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 20 GS01 Nauka o krajině Mnichov revitalizace v intravilánu

21 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 21 GS01 Nauka o krajině

22 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 22 GS01 Nauka o krajině Vodní eroze - je přirozený jev, při němž dochází v první fázi k uvolňování částic z povrchu půdy, v další fázi pak k transportu částic, případně k jejich ukládání. Na uvolňování částic se v rozhodující míře podílí energie dopadajících dešťových kapek, jejichž účinek je cca desetinásobně vyšší, než je energie soustředěného, a stonásobně vyšší, než je energie plošného povrchového odtoku klimatické faktory, morfologické faktory, geologické a půdní faktory, vegetační poměry, hospodářsko-technické poměry

23 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 23 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento."

Podobné prezentace


Reklamy Google