Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pardubický kraj. 2 Osnova I.Kralicko − Opatření ke zpřístupnění pozemků II.Horní Lipka – Protierozní a vodohospodářská opatření III.Lichkov – Opatření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pardubický kraj. 2 Osnova I.Kralicko − Opatření ke zpřístupnění pozemků II.Horní Lipka – Protierozní a vodohospodářská opatření III.Lichkov – Opatření."— Transkript prezentace:

1 Pardubický kraj

2 2 Osnova I.Kralicko − Opatření ke zpřístupnění pozemků II.Horní Lipka – Protierozní a vodohospodářská opatření III.Lichkov – Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

3 3 Pobočka Ústí nad Orlicí I.Kralicko – Opatření ke zpřístupnění pozemků ke zpřístupnění pozemků K.ú. Dolní Morava, Červený potok, Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí -Tato kolejová panelová cesta vyhrála první místo v soutěži Společné zařízení roku 2013 - Dolní Morava 3,5/30 kolejová panelová, délka 830 m, rok 2012, cena 4,58 mil. Kč - Horní Lipka 4,5/30 asfaltobeton, délka 1096 m, rok 2012, cena 5,393 mil. Kč - Červený Potok 3,5/30 kolejová panelová, 434 m, rok 2012, cena 2,84 mil. Kč Rekonstrukce a nová stavba hlavních polních cest v území mezi zástavbou Horní Lipky, Červeného Potoka a Dolní Moravou. - Účel - zpřístupnění pozemků – nižší náklady na provoz po zpevněných cestách Vyloučení zemědělské dopravy z místních komunikací Prostupnost krajiny – v minulosti bylo provedeno rozsáhlé sloučení pozemků Využití cest pro místní obyvatele - propojení zástavby sousedních obcí Rekreační oblast Kralického Sněžníku – turistika, cykloturistika, v zimě udržovaná běžecká stopa Stavba kolejové cesty nebyla technicky náročná, ale náročná byla krátká doba na realizaci Kombinace povrchů cest byla vhodnou alternativou ke splnění požadavků ochrany přírody v chráněném území, NATURA 2000 ptačí oblast, výskyt chřástala polního Cesty byly začleněny do krajiny, u kolejové cesty dojde k efektu zatravnění i vnitřního pruhu - Datum předání obci – 10. 3. 2014, financováno z PFČR

4 4 Pobočka Ústí nad Orlicí I. Kralicko – Opatření ke zpřístupnění pozemků Vzorový příčný řez Hlavní polní cesta C 1 kolejová vozovka P 3,50/30

5 5 Pobočka Ústí nad Orlicí I. Kralicko – Opatření ke zpřístupnění pozemků Stavební práce

6 66 Pobočka Ústí nad Orlicí I. Kralicko – Opatření ke zpřístupnění pozemků Cesta před a po realizaci

7 7 Pobočka Ústí nad Orlicí II. Horní Lipka - Protierozní a vodohospodářská opatření k.ú. Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí −Počátek výstavby – 2012 −Konec výstavby – 2014 −Jedná se o obnovu dřívější vodní nádrže jejíž zemní hráz byla ve dvou místech protržena. Je zde navržena zemní hráz, její vnitřní těsnící část je homogenní, na vnějších částech je hutněný přísyp. Hráz je nasypána jednak z materiálu vytěženého v zátopě této hráze, tak z materiálu dovezeného. Výpustný objekt tvoří požerák se základovou výpustí DN500. Na výtoku je vybudován vývar zpevněný kamennou rovnaninou. Svahy hráze jsou provedeny ve sklonu 1 : 5 vzdušný a 1 : 3,3 návodní. Šíře hráze v koruně je 5 m. Celé těleso hráze je ohumusováno v tl. 0,2 - 0,3 m a oseto. Na hrázi je vybudován bezpečnostní přeliv délky 16 m. −Součástí tohoto objektu je i revitalizovaný tok ústící do nádrže a dva mokřady umístěné podél tohoto toku. −Došlo zde ke kácení některých dřevin ve zdrži a v závěrečné fázi stavby došlo k výsadbě doprovodné zeleně u nádrže a mokřadů. −Nádrž zpomalí odtok z povodí, tok nad nádrží omezuje erozní účinek protékající vody. Přítomnost vody v krajině umožňuje diverzifikaci života v blízkosti nádrže. Litorální pásmo nádrže a mokřady poslouží k rozšíření flóry a fauny. Nádrž může být využita pouze k extenzivnímu chovu ryb se složením rybí obsádky odpovídající danému biotopu a zákonu. Nesmí zde být omezován přirozený výskyt živočichů, kteří jsou přitahováni vodními plochami za účelem rozmnožování, potravy či napájení.

8 8 -Náklady: 3 181 911 Kč, financováno z VPS - Datum předání obci – 28. 8. 2015 Pobočka Ústí nad Orlicí II. Horní Lipka - Protierozní a vodohospodářská opatření

9 9 Pobočka Ústí nad Orlicí II. Horní Lipka - Protierozní a vodohospodářská opatření

10 10 Pobočka Ústí nad Orlicí II. Horní Lipka - Protierozní a vodohospodářská opatření

11 11 Pobočka Ústí nad Orlicí III. Lichkov - Biokoridory a biocentra K. ú. Lichkov, Okres Ústí nad Orlicí, 2012 −vytvoření biokoridoru a kostry ekologické stability krajiny −ochrana před půdní a větrnou erozí −vytvoření biotopů pro rostlinná společenstva −stanoviště i potrava pro zvěř (dřeviny s plody), podpora stanovišť chřástala (NATURA 2000) −krajinotvorná a estetická funkce (kombinace lučních a lesních porostů v poměru cca 2:1, vertikální členění výsadeb) −zajištění druhové pestrosti odpovídající stanovištním podmínkám −respektování následné mechanizované údržby (lučního pásu, zeleně), respektování technických sítí. −návrh biokoridoru je řešen formou zatravnění s umístěním menších zalesněných ploch a listnatých remízků. Jednotlivé plochy jsou samostatně řešeny s přihlédnutím ke stanovištním podmínkám (půda, svažitost, zastínění) −mokřady a doprovodná zeleň jsou navrženy na pozemku využívaném jako louka na ploše o rozloze cca 4200 m. Stávající meliorační odpad z betonových trub DN 400, který je veden v této lokalitě je přerušen v délce cca 94 m a v této vzniklé proluce jsou zahloubením do stávajícího terénu vytvořeny dvě mělké vodní plochy. Zatopená plocha výše položeného mokřadu činí 811 m 2, akumulovaný objem vody činí cca 700 m3, níže položený mokřad zaujímá vodní plochu o rozloze 318 m 2 a akumulovaný objem vody činí cca 270 m3, Akumulovaný objem vody v obou mokřadech činí 970 m3. Vody odtékající z mokřadů jsou pod spodním mokřadem pomocí vtokového objektu zachyceny zpět do stávajícího zatrubněného melioračního odpadu. Břehy a přilehlé pozemky jsou osázeny dřevinami, které se běžně vyskytují v obdobných lokalitách v okolí řešeného území.

12 12 Pobočka Ústí nad Orlicí III. Lichkov - Biokoridory a biocentra - realizační projekt Akumulovaný objem vody v obou mokřadech činí 970 m3 RBK realizováno na ploše 10,75 ha -Náklady na realizace činily 817 246 Kč, financováno z PFČR - Datum předání obci – 24. 7. 2013

13 13 Pobočka Ústí nad Orlicí III. Lichkov - Biokoridory a biocentra Biocentrum s mokřadem

14 Pobočka Ústí nad Orlicí III. Lichkov - Biokoridory a biocentra Biokoridor – výsadby


Stáhnout ppt "Pardubický kraj. 2 Osnova I.Kralicko − Opatření ke zpřístupnění pozemků II.Horní Lipka – Protierozní a vodohospodářská opatření III.Lichkov – Opatření."

Podobné prezentace


Reklamy Google