Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 1 Případová studie vybraného plastikářského podniku Ing. Adriana Knápková UTB FaME Zlín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 1 Případová studie vybraného plastikářského podniku Ing. Adriana Knápková UTB FaME Zlín."— Transkript prezentace:

1 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 1 Případová studie vybraného plastikářského podniku Ing. Adriana Knápková UTB FaME Zlín

2 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 2 Struktura případové studie 1.Závěry finanční analýzy 2.Výpočet EVA (úprava vstupních parametrů NOA, NOPAT, WACC) 3.Identifikace významných faktorů ovlivňujících EVA 4.Aplikace BSC 5.Finanční plán společnosti (využití STRATEXu) 6.Ocenění podniku (využití EVALENTu) 7.Citlivostní analýza

3 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 3 Ukazatelé zadluženosti 199920002001200220032004 Analyzovaná firma Celková zadluženost47,2%45,3%42,0%39,4%34,3%35,7% Dl. zdroje / Dl.maj.1,111,461,121,11,18 Úrokové krytí6,685,514,177,5210,210,54 Benchmark Celková zadluženost101%97,2%*88,9%80,6%* Dl. zdroje / Dl.maj.1,141,27*1,321,52* Úrokové krytí2,031,59*1,448,04* Největší konkurent Celková zadluženost71,2%66,0%54,6%51,1%54,3%54,0% Dl. zdroje / Dl.maj.1,041,091,050,940,900,92 Úrokové krytí****** Subsekce Celková zadluženost56,5%63,6%57,1%51,7%50,0%* Dl. zdroje / Dl.maj.1,14 1,471,171,38* Úrokové krytí****** Odvětví Celková zadluženost44,7%46,2%45,3%40,7%40,1%41,6% Dl. zdroje / Dl.maj.1,021,071,221,291,341,55 Úrokové krytí7,636,715,498,6516,2912,08

4 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 4 Ukazatelé likvidity 199920002001200220032004 Analyzovaná firma Běžná likvidita1,292,081,281,221,361,32 Pohotová likvidita0,821,500,830,780,940,86 Hotovostní likvidita0,060,080,050,100,150,20 Benchmark Běžná likvidita1,311,63*1,421,81* Pohotová likvidita1,091,25*1,071,09* Hotovostní likvidita0,020,10* 0,00* Největší konkurent Běžná likvidita1,041,11 0,970,870,90 Pohotová likvidita0,690,710,630,530,560,63 Hotovostní likvidita0,040,050,120,090,050,02 Subsekce Běžná likvidita1,911,951,871,801,65* Pohotová likvidita1,341,361,221,271,10* Hotovostní likvidita0,360,380,400,330,28* Odvětví Běžná likvidita1,161,271,311,611,722,36 Pohotová likvidita0,750,840,861,141,291,79 Hotovostní likvidita0,110,160,130,180,170,23

5 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 5 Ukazatele rentability 199920002001200220032004 Analyzovaná firma Rentabilita tržeb11,0%8,7%5,6%7,4%6,6% Rentabilita aktiv12,2%10,6%8,6%10,4%9,5%8,4% Rentabilita VK18,3%13,1%9,1%10,5%9,0%8,4% Benchmark Rentabilita tržeb4,8%1,7%*5,8%9,1%* Rentabilita aktiv12,3%5,9%*4,5%18,1%* Rentabilita VK-211%1330%*68,4%58,2%* Největší konkurent Rentabilita tržeb-6,7%1,9%5,8%10,5%8,9%2,6% Rentabilita aktiv9,4%5,8%13,5%9,3%7,9%4,7% Rentabilita VK-21,9%5,9%14,8%16,6%14,1%4,2% Subsekce Rentabilita tržeb2,35%1,16%5,75%7,5%7,0%* Rentabilita aktiv7,5%7,0%12,4%13,0%10,7%* Rentabilita VK2,8%85,7%22,6%24,5%16,9%* Odvětví Rentabilita tržeb6,1%5,5%4,1%4,8%6,4%5,5% Rentabilita aktiv12,7%10,9%9,7%10,7%14,8%12,4% Rentabilita VK12,7%12,0%10,2%11,0%16,2%14,9%

6 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 6 Ukazatelé aktivity 199920002001200220032004 Analyzovaná firma Obrat aktiv0,880,810,920,860,890,82 DO zásob52,558,655,058,352,762,8 DO pohledávek90,3145,194,394,4103,191,8 DO závazků53,832,930,531,835,244,0 Benchmark Obrat aktiv1,121,24*1,311,24* DO zásob22,630,4*35,462,0* DO pohledávek107,792,6*97,394,7* DO závazků87,955,8*73,164,1* Největší konkurent Obrat aktiv0,941,041,110,770,720,75 DO zásob54,758,056,487,171,264,6 DO pohledávek100,299,261,287,2118,7142,1 DO závazků94,267,759,8111,885,472,5 Subsekce Obrat aktiv1,091,271,451,18 * DO zásob47,152,943,644,447,3* DO pohledávek85,479,173,672,483,8* DO závazků90,6116,2102,78374*

7 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 7 Porovnání s benchmarkem Porovnání roku 2003 Analyzovaná firmaSubsekceBenchmark Rentabilita A.1 Rentabilita vl. kapitálu9,0%16,9%58,2% A.2 Rentabilita aktiv9,5%10,7%18,1% A.3 Rentabilita tržeb6,6%7,0%9,1% Likvidita B.1 Běžná likvidita1,361,651,81 B.2 Pohotová likvidita0,941,101,09 B.3. Hotovostní likvidita0,150,280,00 Zadluženost C.1 Vlastní kapitál / Aktiva65,7%50,0%19,4% C.2 Krytí dlouh. majetku dlouh. kapitálem1,181,381,52 C.3 Úrokové krytí10,288,04 Obratovost D.1 Obrat aktiv0,891,181,24 D.2 Obrat pohledávek3,54,33,8 D.3 Obrat zásob6,87,65,8

8 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 8 Porovnání s odvětvovými standardy

9 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 9 Porovnání s benchmarkem

10 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 10 Nedostatky finanční analýzy Většina ukazatelů založena na účetních hodnotách Možnost ovlivnění ukazatelů k datu sestavení účetních výkazů Neberou v úvahu rizika, náklady kapitálu Nezahrnutí některých nehmotných aktiv Nezahrnutí leasingu Problém souhrnných ukazatelů ………………

11 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 11 Výpočet EVA – účetní model

12 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 12 Ekonomická přidaná hodnota EVA = NOPAT – WACC x NOA 1. Vymezení NOA 2. Vymezení NOPAT 3. Vymezení WACC

13 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 13 1. NOA (Net Operating Assets) Vycházíme z aktiv a provádíme úpravy u následujících položek: Krátkodobý finanční majetek -Hotovostní likvidita je 0,2 není příliš vysoká, není třeba odpočítávat Dlouhodobý finanční majetek - DFM firma vlastní, jedná se o náhradu výplaty podílů na zisku vlastníkům, proto bude od aktiv odečtena Nepotřebné investice -Tento majetek je pro firmu provozně nepotřebný, bude tedy od aktiv odečten Jiná nepotřebná aktiva nebyla identifikována

14 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 14 1. NOA – pokračování úprav Dlouhodobý majetek pořízený formou leasingu byl aktivován v současné hodnotě leasingových splátek Oceňovací rozdíly u DM Aktivace nákladů s dl. účinky Goodwill Tiché rezervy Krátkodobé, explicitně neúročené závazky – byly od aktiv odečteny Nebyly zjištěny

15 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 15

16 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 16 2. NOPAT Nejdůležitější zásadou pro určení NOPAT je dosažení symetrie mezi NOA a NOPAT. Vycházíme z VH z běžné činnosti: Přičtení nákladových úroků bank. úvěrů Přičtení nákladových úroků z leasingu Vyloučení mimořádných položek Vliv změn VK Úprava daní

17 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 17

18 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 18 3. Výpočet WACC Náklady na cizí kapitál – úroková sazba úvěrů Náklady na VK WACC 7,28% 2004 CAPM10,1% Rentabilita v odvětví14,9% Odvození z Ná CK 5,3% Stavebnicový model9,9% Komplexní stavebnicová metoda I. (M&M)9,7% Komplexní stavebnicová metoda II. (Garnett&Hill)9,3%

19 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 19 Výpočet EVA 199920002001200220032004 NOA843 341951 806829 465907 293914 687927 749 NOPAT109 44097 79381 38598 36388 47989 209 WACC12,04%10,93%10,53%9,04%7,74%7,28% EVA7 907-6 227-5 98316 36217 64021 686

20 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 20 Identifikace faktorů ovlivňujících EVA

21 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 21 Identifikace faktorů ovlivňujících EVA

22 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 22 Identifikace faktorů ovlivňujících EVA

23 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 23 Identifikace faktorů ovlivňujících EVA

24 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 24 Identifikace faktorů ovlivňujících EVA

25 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 25 Aplikace BSC

26 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 26 Finanční plán a ocenění podniku Provedeno za použití softwaru STRATEX a EVALENT

27 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 27 Citlivostní analýza Závislost hodnoty firmy na 4 faktorech: Provozní výsledek hospodaření Průměrné náklady kapitálu Investovaný kapitál Roční tempo růstu EVA ve 2. fázi

28 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 28 1. Provozní výsledek hospodaření Každé opatření firmy vedoucí ke dlouhodobému zvýšení VH o 1 mil. Kč vede ke zvýšení její hodnoty o 16,319 mil. Kč.

29 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 29 2. WACC

30 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 30 3. Investovaný kapitál

31 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 31 4. Růst Předpoklad růstu byl 2 %

32 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 32 Faktory ovlivňující EVA a návrhy managementu Makroekonomické prostředí výrazně ovlivňuje výkonnost podniku. Je však třeba si uvědomit, že rizika s ním spojená mají podobu systematickou a podniky proti nim nemůžou bojovat. Významné je o nich vědět, být na ně připraven a zahrnout je do svých úvah. Konkurenční prostředí (odvětví) má taktéž významný vliv na výkony podniků. Plastikářský průmysl je charakteristický velkým množstvím spíše malých a středních podniků. Vstup do odvětví ztěžuje vyšší kapitálová náročnost, jiné bariéry nejsou příliš významné. Vzhledem k tomu, že se plastikářskému průmyslu v posledních letech extrémně daří, dá se očekávat příliv nových firem do odvětví.

33 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 33 Faktory ovlivňující EVA a návrhy managementu V případové studii byla dokázána omezení finanční analýzy. Návrhem pro management podniků tedy je přijmout koncept EVA a využívat ho jako nástroj měření finanční výkonnosti, investičního rozhodování, odměňování manažerů a oceňování podniku. Problémy jsou spojeny s naplněním vstupních parametrů – NOPAT, NOA, WACC. Jako nejvýznamnější faktor ovlivňující výkonnost podniku byla identifikována velikost výsledku hospodaření

34 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 34 Faktory ovlivňující EVA a návrhy managementu Dalším významným faktorem ovlivňujícím EVA jsou průměrné náklady kapitálu. Průměrné vážené náklady kapitálu jsou ovlivněny náklady na cizí kapitál, náklady na vlastní kapitál, kapitálovou strukturou a daňovou sazbou – viz případová studie. Pro výpočet EVA nedoporučuji podnikům k identifikaci nákladů na vlastní kapitál využívat stavebnicovou metodu, kterou doporučuje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Zásadně nelze souhlasit s předpokladem modelu, kterým je, že vážené průměrné náklady na kapitál se s výší zadlužení nemění. Zatím žádná vědecká práce nezpochybnila závěry tzv. „U- křivky“.

35 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 35 Faktory ovlivňující EVA a návrhy managementu Z hlediska řízení úrovně čistého pracovního kapitálu je potřebné: –Optimalizovat zásoby materiálů i hotových výrobků tak, aby nebyly drženy zbytečně na skladě, ale také, aby nedocházelo k výpadkům výroby nebo neuspokojení zákazníka –Řídit pohledávky, snažit se o maximálně výhodnou dobu splatnosti pohledávek vzhledem k postavení podniku na trhu a situaci v daném odvětví (zhodnocovat možnosti a přínosy z využití skont, factoringu nebo forfaitingu, eskontu směnek, apod.) –Řídit závazky vůči dodavatelům, snažit se o maximálně výhodnou dobu splatnosti závazků vzhledem k postavení podniku na trhu a situaci v daném odvětví (zhodnocovat možnosti a přínosy z využití skont) –Sestavovat krátkodobé plány řízení cash flow (platební kalendáře) se stanovením optimální krátkodobé potřeby hotovosti (včetně zhodnocení možností a nákladů spojených s využitím kontokorentních úvěrů) Sledovat vývoj likvidity, využít statické i dynamické způsoby hodnocení likvidity, vyhodnocovat dopad přijatých opatření v minulosti a využít získané znalosti pro plánování řízení likvidity v budoucnu

36 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 36 Faktory ovlivňující EVA a návrhy managementu Často opomíjená velikost investovaného kapitálu má taktéž výrazný vliv na hodnotu podniku. Každé snížení investovaného kapitálu má pozitivní vliv na hodnotu firmy (pokud ovšem toto snížení neovlivní nepříznivě provozní VH). Každý pokles DM v důsledku odprodeje určitých složek tohoto majetku vede ke snížení výše investovaného kapitálu, a pokud nedojde současně k poklesu provozního VH, zvýší se EVA a tím taktéž hodnota firmy. Je rovněž zjevné, že každé snížení ČPK, které neovlivní provozní VH firmy ani průměrné náklady kapitálu, bude mít příznivý dopad na hodnotu firmy.

37 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 37 Faktory ovlivňující EVA a návrhy managementu Podnikům lze doporučit pravidelné provádění benchmarkingových studií. Je to metoda nenákladná a každý podnik tak získá přehled, zda patří jeho firma k těm lepším, k průměru nebo je dokonce podprůměrná. Může se pak inspirovat, co je potřeba zlepšit a jak postupovat. Pomocníkem k odhalení problémů nám může být SPIDER analýza, což je sofistikovaný analytický nástroj, který nám slabosti pomůže nalézt. Velkým přínosem pro manažery je využívání pyramidových rozkladů, které jsou vhodné k určení faktorů ovlivňujících EVA. Pomocí vhodně zkonstruované pyramidové soustavy ukazatelů je možné systematicky posoudit minulou, současnou i budoucí výkonnost firmy.

38 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 38 Faktory ovlivňující EVA a návrhy managementu Využití softwarových nástrojů typu STRATEX a EVALENT ulehčí finanční plánování a oceňování podniku. Velkou výhodou pro manažery je využití citlivostní analýzy, které odhalí vliv konkrétních faktorů na hodnotu podniku. Obecná doporučení jsou pro podnik velmi přínosná, vždy se však budou v různých podnicích lišit. Proto jsou uvedené analytické nástroje cenným pomocníkem pro snadné zvládnutí vlastních analýz citlivosti „co se stane, když …“


Stáhnout ppt "15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 1 Případová studie vybraného plastikářského podniku Ing. Adriana Knápková UTB FaME Zlín."

Podobné prezentace


Reklamy Google