Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický rámec MAP do roku 2023. Vstupní strategický rámec Analýzy stavu + SWOT analýzy pro povinná opatření + ostatní oblasti Prioritní oblasti a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický rámec MAP do roku 2023. Vstupní strategický rámec Analýzy stavu + SWOT analýzy pro povinná opatření + ostatní oblasti Prioritní oblasti a."— Transkript prezentace:

1 Strategický rámec MAP do roku 2023

2 Vstupní strategický rámec Analýzy stavu + SWOT analýzy pro povinná opatření + ostatní oblasti Prioritní oblasti a cíle Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP SR MAP má dočasný charakter

3 Strategický rámec MAP pro ORP Přeštice 1.Vize - Obecně, jakého stavu v budoucnu chceme dosáhnout. Sdílená představa všech aktérů o rozvoji vzdělávání v území, změna, které má být dosaženo, a rámec pro spolupráci při realizaci této změny. 2. Popis zapojení aktérů Jak se na tvorb ě SR MAP podíleli aktéři vzd ě lávání 3. Popis priorit a cílů 3.1. Priority - cca tři priority (průřezové) – oblast/i, ve kterých bude realizována změna. 3.1.1. Cíle – budoucí očekávaný stav, skládá se ze specifických (dílčích) cílů - stručný popis cíle a jeho odůvodnění – proč je třeba změny dosáhnout. 3.1.1.1Indikátory – jsou nástroj pro měření dosažené změny resp. naplnění cíle Vazba cílů s povinnými, doporučenými a volitelnými opatřeními (X – slabá vazba, XX – střední vazba, XXX – silná vazba) Cíl 1Cíl 2Cíl 3Cíl X Povinné opatř.1XXXXXXX Povinné opatř 2XXXX Povinné opatř 3XXX Voliteln. Opatř. 1XXXX

4 Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP ORP Blovice Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: Název projekt u: Očekávan é celkové náklady na projekt v Kč Očekáva ný termín realizace projektu (od – do) Soula d s cíle m MAP* Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- rovost školy, školského zařízení **** Rozšiřování kapacit kmenových učeben mateřských nebo základních škol ***** Cizí jazyk Přírodní vědy ** Technic ké a řemesln é obory ** Práce s digitál. technologie -mi *** ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐


Stáhnout ppt "Strategický rámec MAP do roku 2023. Vstupní strategický rámec Analýzy stavu + SWOT analýzy pro povinná opatření + ostatní oblasti Prioritní oblasti a."

Podobné prezentace


Reklamy Google