Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketing mix 4P Produkt. Vlastnosti produktu Podstata Dodatečné vlastnosti  Přidaná hodnota  Značka  Obal  Záruční podmínky  Pozáruční servis 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketing mix 4P Produkt. Vlastnosti produktu Podstata Dodatečné vlastnosti  Přidaná hodnota  Značka  Obal  Záruční podmínky  Pozáruční servis "— Transkript prezentace:

1 Marketing mix 4P Produkt

2 Vlastnosti produktu Podstata Dodatečné vlastnosti  Přidaná hodnota  Značka  Obal  Záruční podmínky  Pozáruční servis  Služby  Image

3 Klasifikace produktů Spotřební zboží  Časté spotřeby  Občasné spotřeby  Luxusní zboží Výrobní prostředky Služby  Obchodní  Údržbářské

4 Životní cyklus produktu Zavádění Růst Zralost Útlum Návrh Model Prototyp Vzorek

5 Vývoj nových produktů Průzkum Posouzení Koncepce Ekonomická analýza Vývoj Testování Komercializace

6

7 Cena

8 Cenové strategie Cena Kvalita vysokáPrůměrnáNízká VysokáStrategie získání mimořádné ceny Strategie vysoké hodnoty Strategie mimořádně vysoké hodnoty PrůměrnáStrategie předražování Strategie střední hodnoty Strategie odpovídající hodnoty NízkáStrategie okrádáníNeúsporná strategie Úsporná strategie

9 Vnější faktory Ekonomické činitele Právní činitele Společenské činitele

10 Stanovení ceny Poslání ceny Odhad poptávky Odhad nákladů Rozbor cen konkurence Metody cenové tvorby Stanovení výsledné ceny

11 Strategie Přežití Maximalizace současného zisku Maximalizace současných příjmů Maximalizace obratu Sbírání Cena za luxus

12 Metody cenové tvorby Nákladové typy cen  Stanovení ceny přirážkou  Cena respektující návratnost investic ROI Psychologické typy cen  Následování ceny konkurence  Pravděpodobnost uzavření kontraktu  Hodnota vnímaná zákazníkem

13 Přizpůsobení ceny Přepravní náklady Cenové úlevy Rozlišovací ceny „Dumpingové“ ceny Ocenění výrobní řady Vícefázové ocenění Kompletování Aukční ceny

14 Cenové změny Snížení ceny Zvýšení ceny Reakce na cenové změny konkurence

15 Distribuce

16 Funkce distribuce z pohledu výrobce Objednání Dodání Informace Propagace Jednání Financování Hodnocení rizik Skladování Platební funkce Přesun vlastnictví

17 Distribuční cesta ke spotřebiteli Výrobce  Obchodní zástupce Velkoobchod  Obchodní zástupce Maloobchod Spotřebitel

18 Distribuční cesta B2B Výrobce  Prodejní zástupce výrobce Průmyslový distributor  Obchodní zástupce Zákazníci (odběratelé)

19 Služby distribučních cest Velikost balení / zakázky Čekací doba Prostorová dostupnost Rozmanitost a šíře sortimentu Doplňkové služby

20 Cíle distribučních cest podle charakteristiky produktu Produkty podléhající zkáze Trvanlivé produkty Objemné produkty (materiál, suroviny) Nestandardní produkty (strojní zařízení) Drahé / luxusní produkty Konkurence Zákony

21 Distribuční strategie Výhradní distribuce Výběrová distribuce Intenzivní distribuce

22 Distribuce z pohledu maloobchodu Atmosféra prodeje Cílový trh Smysly Zrak Čich Sluch Hmat Chuť

23 Marketingová komunikace

24 Účastníci Dodavatelé Odběratelé Veřejnost Zaměstnanci Státní a místní samospráva Žurnalisté Odborníci

25 Ekonomie  Co  Jak  Pro koho Marketing  Proč  Jací zákazníci  Kdy budou mít zájem  Za jaké ceny

26 Marketingová komunikace Co říci Komu to říci Jak to říci Jak to zakódovat Jak často to říkat Kdo to bude říkat Vědět proč to říkáme

27 Komunikační mix Reklama Podpora prodeje PR Direkt marketing  Přímý marketing  Osobní prodej Sponzoring Event Marketing E-marketing Guerilla marketing Virální marketing

28 Jak najdeme my zákazníky? Jak zákazníci najdou nás?

29 Model marketingové komunikace Subjekty  Odesílatel  Příjemce Nástroje  Sdělení  Média Funkce nebo činnosti  Kódování  Dekódování  Odezva  Zpětná vazba Šum

30

31 Úspěch ovlivňuje Selektivní pozornost Selektivní zkreslení Selektivní zapamatování  Postoj: kladný, záporný  Zdroj: odborný, objektivní, slavný, sympatický, má moc  Vliv: prostředí, názorová nebo referenční skupina

32 Postup komplexní marketingové komunikace Určit cílové příjemce sdělení Stanovit cíle komunikace Sestavit sdělení Vybrat komunikační cesty Vypracovat rozpočet Výběr komunikačního mixu Měření účinnosti propagace Implementace a řízení marketingové komunikace

33 Fáze marketingové komunikace Před uskutečněním prodeje V průběhu prodeje Při konzumaci/užívání produktu Po skončení konzumace/užívání produktu

34 Reklama Reklama propagující firmu (značku), instituci Reklama zaměřená na produkt (značku) Reklama zaměřená na událost Reklama zaměřená na zákazníky

35 Reklama: výhody a nevýhody Působí rychle Kontrola nad  obsahem  volbou médií  počtem opakování Lze ovlivnit  koho a  na jakém území reklama zasáhne Podat s nadsázkou a humorem Cena Neosobní sdělení Působí jednosměrně Šum Zpoždění zpětné vazby Spolupůsobí další faktory Obtížné vyhodnocení účinnosti vynaložených prostředků

36 5M důležitých pro reklamu Mission Message Money Media Measurement

37 2 části reklamní strategie Strategie  Co říci  Komu  Jak Realizace  Jak často  Kde  Za kolik

38 Cíle reklamní kampaně Povědomí Znalost Oblíbenost Preference Přesvědčení Akce

39 Modely odezvy a chování zákazníků na podněty (Philip Kotler) Models► Modely AIDA modelHierarchy-of- effects model Model postupných kroků Innovation- adoption model inovačně adaptivní Communica tions model komunikační Stages▼ Stádia Cognitive stage LEARN Rozum Attention Pozornost Awareness Pocit potřeby Knowledge Poznání Awareness Pocit potřeby Exposure Působení Reception Vnímání Cognitive response Rozumová reakce Affective stage FEEL Cit Interest Zájem Desire Touha Liking Záliba Preference Conviction Přesvědčení Interest Zájem Evaluation Hodnocení Attitude Postoj Intention Úmysl Behavior stage DO Akce Action Akce Purchase Koupě Trial Vyzkoušení Adoption Přizpůsobení Behavior Chování/Čin

40 Rozpočet Co si organizace může dovolit Podle konkurence Procentem z příjmů S ohledem na cíle, kterých má být dosaženo

41 Reklamní kampaň Časová dimenze Cílové skupiny Geografická dimenze Celková výše rozpočtu

42 Média Tištěné reklamy ke shlédnutí Ostatní plošné, velkoplošné a světelné reklamy Tištěné reklamy k prostudování  Inzerát Audiovizuální reklama  Rozhlas  Televize  Propagační pořady 3D reklama Nové technologie, internet

43 Public Relations Důvěra Prestiž Image Rutinní publicita Reakce na mimořádné události

44 Nástroje PR Události Vztahy s veřejností Vztahy s médii Tisková zpráva Interview Obrazový materiál Veřejná vystoupení Tiskoviny

45 Podpora prodeje Krátkodobé stimuly Motivovat zákazníka k jednání Podpora návštěvnosti Podpora prodeje  Doprovodných služeb  Abonentních programů  Výrobků

46 Direkt marketing Pošta Telefon E-mail

47 E-marketing Web E-mail FB a další sociální sítě Blog Virální marketing Vyhledávače SEO, PPC

48 Prostor pro vaše otázky ?

49 Děkuji Vám za pozornost Celý text najdete na http://info.sks.cz/users/jo/http://info.sks.cz/users/jo/ Nebo www.sks.cz odkaz www zaměstnancůwww.sks.cz © Radka Johnová, 2014


Stáhnout ppt "Marketing mix 4P Produkt. Vlastnosti produktu Podstata Dodatečné vlastnosti  Přidaná hodnota  Značka  Obal  Záruční podmínky  Pozáruční servis "

Podobné prezentace


Reklamy Google