Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Kateřina Čočková, regionální projektová manažerka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Kateřina Čočková, regionální projektová manažerka."— Transkript prezentace:

1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Kateřina Čočková, regionální projektová manažerka

2 Implementační struktura Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN Agentura pro podnikání a inovace API - IMPLEMENTAČNÍ AGENTURA Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Ministerstvo financí ČR - PLATEBNÍ A CERTIFIKAČNÍ AUTORITA - AUDITNÍ ORGÁN

3 Formy podpory FINANČNÍ NÁSTROJE DOTACEKOMBINACE

4 Projektový cyklus PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ŽÁDOST O PODPORU HODNOCENÍ A REALIZACE PROJEKTU ŽÁDOST O PLATBU MONITORING

5 MS2014+ Jednotný systém pro administraci všech žádostí o podporu ze SF 2014 – 2020. https://mseu.mssf.cz/

6 Programy podpory Prioritní osy 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

7 Inovace – Inovační projekt Žadatel: podnikatelské subjekty (zejména MSP) spadající mezi podporované CZ-NACE (zejména 10 – 33 aj.) a mající alespoň 2-letou účetní historii Výše dotace: 45/35/25 % dle velikosti podniku 1 – 100 mil. Kč (200 mil. Kč v znevýhodněných regionech) Výzva: kontinuální (průběžné hodnocení) další kolo v 11/2016

8 Inovace – Inovační projekt Podporované aktivity: a) Produktová inovace (zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb) b) Procesní inovace (zvýšení efektivnosti výrobních procesů a poskytování služeb) c) Marketingová inovace (změna v designu produktu nebo balení, zavedení nových prodejních kanálů aj.) d) Organizační inovace (zavedení nových metod firemních procesů, nové informační systémy, nový systém řízení aj.)

9 Inovace – Inovační projekt Způsobilé výdaje: - vznikají po podání žádosti o podporu - DHM - projektová dokumentace, stavby (rekonstrukce, novostavba), technologie, HW a sítě - DNM - SW, práva k užívání duševního vlastnictví (pořízení licencí, patentů, certifikace aj.), certifikace produktů - Neinvestiční výdaje – služby (certifikace produktů, výdaje na marketingovou inovaci, povinná publicita projektu)

10 Inovace – Inovační projekt Specifika a omezení: -projekt realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy -žadatel v rámci výzvy může podat až 4 žádosti -udržitelnost projektu 5 let -projekt musí dosahovat min. 5. stupně inovačního řádu dle Valenty -vývoj musí být ukončen -vlastní VaV výsledky, vzniklé ve spolupráci či transfer technologie

11 Inovace – Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Žadatel: MSP (i nově vzniklé subjekty), v.v.i., vysoké školy Výše dotace: 50 % min. 40 tis. Kč, max. 1 mil. Kč Podporované aktivity: zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR a zahraničí ve formě: patentů, ochranných známek, užitných vzorů, průmyslových vzorů Způsobilé výdaje: služby oprávněných zástupců, překlady, správní poplatky

12 Inovace – Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Specifika a omezení: - žadatel může podat pouze 1 žádost o podporu na celé programové období - výzva aktuálně vyhlášena (do 31. 12. 2017) - možné podpořit výdaje vzniklé až po podání žádosti, tj. smlouva či objednávka s patentovým zástupcem, podání patentové přihlášky až po podání žádosti o podporu - nejzazší termín ukončení projektu 31. 12. 2020

13 Potenciál Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací (nákup pozemků, budov, strojů a zařízení), u MSP i vybrané provozní náklady centra (osobní náklady, služby poradců a expertů) Příjemci: malé, střední i velké podniky. Dotace: 2 – 75 mil. Kč (případně až 150 mil. Kč v znevýhodněných regionech) Míra podpory: 50 %

14 Inovační vouchery Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací (měření, analýzy, zkoušky…). Podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury. Příjemci: malé a střední podniky (poplatníkem daně z příjmu alespoň po dobu 2 let) Dotace: 80 – 250 tis. Kč (míra podpory až 75 %) Výzva aktuálně vyhlášena (do 31. 5. 2017).

15 Děkuji za pozornost Regionální kancelář Agentury pro podnikání a inovace pro Jihomoravský kraj Spielberk Office Centre, Vila K, Holandská 3, 639 00 Brno brno@agentura-api.orgbrno@agentura-api.org, 296 342 940-941


Stáhnout ppt "Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Kateřina Čočková, regionální projektová manažerka."

Podobné prezentace


Reklamy Google