Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny v tabulkách traťových poměrů. Změny v tabulce č. 01 Proti původní směrnici byly z tabulky vyjmuty údaje o zábrzdné vzdálenosti a údaje o délce vlaku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny v tabulkách traťových poměrů. Změny v tabulce č. 01 Proti původní směrnici byly z tabulky vyjmuty údaje o zábrzdné vzdálenosti a údaje o délce vlaku."— Transkript prezentace:

1 Změny v tabulkách traťových poměrů

2 Změny v tabulce č. 01 Proti původní směrnici byly z tabulky vyjmuty údaje o zábrzdné vzdálenosti a údaje o délce vlaku. Přidány byly údaje Organizace odpovědná za řízení provozu a Oblastní střediska provozu a údaje o základních, náhradních a nouzových radiových sítích. V datové části byly přidány kombinace pro selektivní volbu radiového spojení, návěsti konec nástupiště, místo zastavení na trati a místo zastavení na trati doplněné časovým údajem.

3 Tabulka č. 02 Tabulka zůstává beze změn.

4 Změny v tabulce č. 03 Proti původní směrnici byly z tabulky vyjmuty údaje o Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy a přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Tabulka č. 3 Ustanovení místního významu zůstala a byla přečíslována na 03a. Byla přidána tabulka 03b „Umístění ohlašova- cího pracoviště mimořádné události “ - v tabulce budou uvedena místa trvale obsazených pracovišť se statutem Ohlašovacího pracoviště mimořádných událostí (podle Zákona č. 266/1994 Sb. zákona o drahách v platném znění).

5 Změny v tabulce č. 04 Původní tabulka byla zrušena a nahrazena tabulkou 04 pro ETCS. Hmotnosti PMD z původní tabulky jsou zveřejněny na Portále provozování dráhy v adresáři TTP. Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati a od konce k začátku trati jsou ve sloupci č. 1 tabulky 06a nebo ve sloupcích č. 1 a 11 tabulky 06b.

6 Tabulka č. 05 Tabulka zůstává beze změn.

7 Změny v tabulce č. 06a Byly přidány nejvyšší traťové rychlosti v jednotlivých úsecích, největší délky nákladních vlaků v jednotlivých úsecích a rozhodný spád a třída sklonu pro oba směry jízdy. Do tabulky byly přidány úseky zábrzdné vzdálenosti, normativy délek vlaku nákladní dopravy, dálkové dopravy a zastávkových vlaků.

8 Změny v tabulce č. 06a Přidáno označení stanic, ve kterých všechna světelná hlavní návěstidla dovolují (s indikátorovou tabulkou s číslicí „5“) v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu jízdu rychlostí 50 km.H-1. (V celé ŽST).

9 Změny v tabulce č. 06b Do tabulky byly přidány úseky zábrzdné vzdálenosti, normativy délek vlaku nákladní dopravy, dálkové dopravy a zastávkových vlaků. Dále byly přidány nejvyšší traťové rychlosti v jednotlivých úsecích, největší délky nákladních vlaků v jednotlivých úsecích a rozhodný spád a třída sklonu pro oba směry jízdy.

10 Změny v tabulce č. 06b Vloženy sloupce pro nedostatek převýšení N 130 vyhovující provozu s nedostatkem převýšení 130 mm) NL 130 vyhovující provozu s nedostatkem převýšení 130 mm a s hmotností na nápravu do 18 tun NE 150 vyhovující provozu s nedostatkem převýšení 150 mm NS 275 vyhovující provozu s naklápěcími skříněmi

11 Nová tabulka č. 06c Tabulka je určena pro pohraniční tratě, na kterých je konkrétním Dodatkovým ujednáním stanovena výměna dat o infrastruktuře. Obsah hlavičky je stejný, v datové části tabulky jsou přenesené údaje z národního popisu infrastruktury sousedního státu.

12 Změny v tabulce č. 07 V tabulce došlo pouze ke změnám zkratek komunikací a jejich rozdělení pouze do pěti stupňů. I, II, III, MK, UK

13 Změny v tabulce č. 08a V tabulce byly doplněny vypnutím trakčního odběru, zákazem/povolením rekuperace a příslušnými návěstmi,

14 Změny v tabulce č. 08b Kmitočty vytápění byly rozšířeny následně ss.................. st/16 2/3 Hz... st/22 Hz......... st/50 Hz......... Lze uvést i koleje se zákazem vytápění

15 Tabulka 09 Tabulka č. 9 byla zrušena, v důsledku zrušení aplikace TP 412.

16 Tabulka č. 10 Přehled železničních tunelů se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím a tunelů s délkou nad 350 metrů. Uvedeny základní údaje z pasportu tunelu.

17 Nová v tabulka č. 11 Vozidla nebo jednotky, pro jejichž provoz po uvedené trati jsou vyžadována omezení z hle- diska parametrů prvků železniční infrastruktury. Pokud řada vozidel má v Rozhodnutí drážního úřadu o schválení typu stanoven provoz pouze na určitých tratích, tak tato řada se v tabulce 11 pro neschválenou trať neuvádí a za nasazení vozidla zodpovídá dopravce/provozovatel vozidla. PPD

18 Nová v tabulka č. 12 2. sloupec Maximální TTZ s přidruženou rychlostí (stanoví se dle ČSN EN 15528). Údaj přidružené rychlosti není směrodatný pro jízdu vlaku, je nutno dodržet rychlosti uvedené v tabulkách 6a a 6b, návěstěné rychlostníky na trati. TTZ – třída traťového zatížení.

19 Nová v tabulka č. 12 3. sloupec TTZ s maximální přidruženou rychlostí (stanoví se dle ČSN EN 15528, ale volí se nejdříve maximální přidružená rychlost a k té se stanoví příslušná TTZ – důvodem je využití max. možné rychlosti na trati, především pro osobní dopravu). Údaj přidružené rychlosti není směrodatný pro jízdu vlaku, je nutno dodržet rychlosti uvedené v tabulkách 6a a 6b, návěstěné rychlostníky na trati.

20 Nová v tabulka č. 13 V tabulce jsou uvedeny podmínky pro jízdu jeřábů k likvidaci následků mimořádné události a s tím souvisejícího zajištění obnovení provozuschopnosti dráhy celostátní nebo regionální a pro návrat jeřábů zpět. Pokud v tabulce u některého typu jeřábu není uvedena rychlost, tak v daném úseku je tento jeřáb nepřechodný a jeho jízda je tam zakázána. Jinak pouze instradace.


Stáhnout ppt "Změny v tabulkách traťových poměrů. Změny v tabulce č. 01 Proti původní směrnici byly z tabulky vyjmuty údaje o zábrzdné vzdálenosti a údaje o délce vlaku."

Podobné prezentace


Reklamy Google