Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jízdní řády Filip Hercík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jízdní řády Filip Hercík."— Transkript prezentace:

1 Jízdní řády Filip Hercík

2 Co to je ? Jedná se o dokument, který popisuje kdy a kam jedou dopravní spoje na určité lince, trati nebo určité dopravní síti Forma psaná i elektronická Pro potřeby dopravce, pro cestující Vychází se z grafikonu – grafické znázornění jízdního řádu Grafikon má každá linka, nicméně nejčastěji se s ním setkáme na železnici

3 Druhy jízdních řádů Linkový jízdní řád Traťový jízdní řád
Souhrnný jízdní řád Zastávkový jízdní řád Vozový jízdní řád Oblastní jízdní řád Elektronický jízdní řád Jízdní řád pro strojvedoucícho

4 Linkový jízdní řád Sloupcový – pro meziměstskou dopravu (zastávky nalevo, časové údaje napravo pro každou zastávku a nahoře omezující značky) Obousměrný – v levé části tabulky spoje z horní části do dolní, uprostřed zastávky a vpravo spoje z dolní části do horní části Jednosměrný – pro každý směr zvlášť Řádkový – neoficiální výtisky jízdních řádů Tabulkový – pro intervalovou městskou dopravu, zahuštění údajů

5 Ukázka linkového jízdního řádu - obousměrného

6 Traťový jízdní řád Používá se pro železniční dopravu
Zpracován pro každou trať zvlášť Různí dopravci, nákladní a osobní doprava

7 Ukázka traťového jízdního řádu

8 Souhrnný jízdní řád Provedení – zastávkový jízdní řád nebo jako linkový jízdní řád Pro určitou časovou dobu zahrnuje všechny spoje všech dopravců pro jednu dopravní relaci – úsek, společný pro několik linek Vydává například ROPID Zpracován jako výtah nejpodstatnějších zastávek nebo jako úplný jízdní řád

9 Ukázka souhrnného jízdního řádu v podobě zastávkového jízdního řádu

10 Zastávkový jízdní řád Přehled odjezdů nebo příjezdu na danou zastávku
U městské dopravy obvykle odjezd u určité zastávky

11 Ukázka zastávkového jízdního řádu

12 Vozový jízdní řád Pro potřebu řidiče jako jeho hlavní pracovní pomůcka
Údaje o oběhu / spoji a jeho jízdách u konkrétního vlaku / vozidla Provedení klasické – desky nebo elektronické jako součást palubního počítače Sloupcové provedení

13 Ukázka vozového jízdního řádu, mezi šotouši a řidiči známé také pod pojmem „vozák“

14 Oblastní jízdní řád V knižní nebo sešitové podobě
Obsahují linkové či traťové jízdní řády Pro určitou oblast, či linky jednoho dopravce či VHD města

15 Elektronický jízdní řád
V ČR systém IDOS Výstupy jsou odvozené z klasických forem jízdního řádu Často doplněno o vyhledávání spojů včetně kalkulace jízdného Některé verze umožňují výpočet výkonů (vozokm)

16 Ukázka systému IDOS

17 Použití jízdních řádů Drážní doprava – osobní a nákladní železniční doprava, metro, trolejbusová a tramvajová doprava Osobní silniční doprava – autobusová doprava Vodní doprava - plavby Letecká doprava – letové řády

18 Právní předpisy pro jízdní řády
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění (zejména § 50–§ 58) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění Vyhláška č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, účinná od 10. června 2001 Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu Zdroj :

19 Termíny změn jízdních řádů
Železniční doprava – den, který stanoví evropská železniční správa Silniční linková doprava – podle termínů, které zveřejní ministerstvo dopravy v Obchodním věstníku (celostátní termín změn), nevztahuje se na městskou dopravu V případě zásahu vyšší moci možná změna jízdních řádů v jiné termíny Dopravní úřady v kraji stanoví změny jízdních řádů pro danou oblast Během roku jeden hlavní termín změn jízdních řádů (půlka prosince), další dva až tři v průběhu roku (obvykle březen, červen, září) Obvykle tyto změny navazují na změny v železniční dopravě

20 Zpracování a schvalování jízdního řádu v silniční dopravě
Jízdní řád zpracován pro každou linku Každá změna musí nést nový jízdní řád Jízdní řád a jeho platnost nesmí přesáhnout dobu platnosti licence Jízdní řád musí zajistit pravidelný provoz a bezpečnost provozu (stav vozovky, místní úpravy provozu, vlastnosti vozidel, provozní podmínky, povolená doba řízení vozidel, BP) Jízdní řád se dává ke schválení ve lhůtě, kterou stanoví dopravní úřad, zároveň se předkládá jízdní řád v elektronické podobě a formátu určenému pro CIS Splňuje-li jízdní řád všechny předepsané úpravy, ministerstvo dopravy jízdní řád schválí Při provozování náhradní autobusové dopravy po dobu do 45 dní se nevyžaduje změna licence Za porušení podmínek ministerstva dopravy hrozí dopravci pokuta až Kč

21 Zpracování a schvalování jízdního řádu v železniční dopravě
Vlastník dráhy či SŽDC má přidělenou určitou kapacitu dopravní cesty Jízdní řád, tarif a přepravní podmínky musí dopravce zpracovat minimálně 12 měsíců před začátkem platnosti jízdního řádu -> zveřejnění v Přepravním a tarifním věstníku Návrh jízdního řádu předán nejpozději 2 měsíce od podání žádosti o přidělení kapacity dopravní cesty Změny jízdního řádu pouze v odůvodněných případech nebo podle termínů změn stanovené provozovatelem dráhy Změna jízdního řádu se dává minimálně 30 dní před počátkem jeho platnosti k projednání a vydá se minimálně 15 dní před začátkem jeho platnosti

22 Zpracování a schvalování jízdního řádu v ostatní dopravě
Platí pro tramvajovou, trolejbusovou, speciální a lanovou dopravu Jízdní řád se dává ke schválení Drážnímu úřadu Jízdní řád nabývá platnosti nejdříve 24 hodin od zveřejnění

23 Obsah jízdního řádu Označení linky nebo tratě (šestimístné číslo)
Údaje o dopravci (obchodní jméno, adresa, symbol, …) Názvy zastávek, stanic (upraveno podle typu jízdního řádu) Tarifní vzdálenosti označené sloupcem „km“ (v městské dopravě zóny či pásma) V železniční dopravě údaj o průměrné cestovní době vlaku mezi zastávkami (v MHD sloupec nalevo – cestovní doba ve špičce) Platnost jízdního řádu v kalendářním týdnu, omezení pro spoje jenž nejedou v určité dny oproti normálu Termín začátku a konce platnosti jízdního řádu Časové údaje o spojích uspořádané od 0 do 24 hodin (v MHD možná úprava na údaj „interval X minut“ Označení bezbariérových spojů Číselné označení spojů – liché pro spoje z výchozí zastávky do koncové a sudé pro spoje z koncové zastávky do výchozí (v MHD nemusí být uvedeno) Údaje o smluvních přepravních podmínkách a tarifu Přeprava zavazadel Vysvětlení všech použitých značek

24 Železniční jízdní řád Tratě označené číslem, vlaky druhem vlaku, číslem a symbolem dopravce, údajem o vozové třídě Výchozí a cílová stanice, přímé vozy Bezbariérovost Poskytované přepravní služby Tarifní kilometry, zastávky na znamení Jiná omezení Knižní jízdní řád – přehledné znázornění železniční sítě, abecední seznam stanic, řazení vozidel, údaje o dopravcích, tarify, smluvní přepravní podmínky, termíny změn jízdních řádů

25 Zveřejnění a umístění jízdního řádu
Ústup klasických tištěných jízdních řádů > rozvoj elektronických jízdních řádů jako výstupy z CIS Dopravce v silniční dopravě musí zveřejnit jízdní řád v každém autobuse, na označníku na zastávce po celou dobu jeho platnosti (mimo výstupních zastávek MHD) Na základě licence se dopravce stará nebo se podílí na financování údržby zastávky Neplatný jízdní řád se odstraňuje nejpozději první den po skončení jeho platnosti Dopravce je povinen nahradit zničený jízdní řád Tyto povinnosti platí i pro železniční dopravu, v případě nevyvěšení jízdního řádu hrozí pokuta až 1 mil Kč Jízdní řád pro každou stanici a každou trať Případné změny může upravit Dopravní úřad Jízdní řád může být umístěn i v prostorách čekáren či jiných místech, kde se soustřeďují cestující

26 Celostátní informační systém CIS
Obsahuje veškeré jízdní řády linkové dopravy, jízdní řády na železnici Dopravní úřad jízdní řády do tohoto systému poskytne nejpozději 15 dnů před začátkem jeho platnosti Mezinárodní jízdní řády poskytuje sám dopravce – někteří dopravci tak nečiní Ministerstvo informuje CIS o případných změnách v jednotlivých jízdních řádech do 10 dnů od rozhodnutí

27 Povinnosti dopravce Dopravce je povinen dodržovat jízdní řády, jinak hrozí sankce Jízdní řád je součástí smlouvy mezi dopravcem a objednavatelem Dopravce je povinen oznamovat zpoždění spoje popř. úplné vynechání spoje z provozních či technických důvodů

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Jízdní řády Filip Hercík."

Podobné prezentace


Reklamy Google