Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní charakteristiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní charakteristiky"— Transkript prezentace:

1 Dopravní charakteristiky
I N S T I T U T D O P R A V Y VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní 17. listopadu 15; Ostrava – Poruba tel.: ; 5210 Úvodní list Dopravní charakteristiky Předmět: Městská a regionální hromadná doprava Připravil: Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. ...\E:\Přednášky-TVMHD\dopravni-charakteristiky.ppt

2 1 Kapacita vozidel 1.1 Obsaditelnost vozidla [místo]
Normální (normovaná) obsaditelnost: - 0,2 až 0,25 m2 k stání (tj. 5-4 osoby na 1 m2) - 0,315 m2 k sedění Maximální obsaditelnost: - 0,125 m2 k stání (tj. 8 osoby na 1 m2) - 0,315 m2 k sedění

3 1.2 Přepravní kapacita Ot [místo/h]
K - kapacita vozidla daná normální obsaditelností vozidla [místo] - součinitel využití kapacity (ve špičce = 1,0; v sedle < 0,8) [-] i - linkový interval dopravy [min]

4 Závislost přepravní kapacity na obsaditelnost vozidel
Ot,max - maximální přepravní kapacita [místo/h] Kmax - maximální obsaditelnost vozidla [místo] i - interval dopravy

5 Závislost přepravní kapacity na intervalu dopravy
Ot,max - maximální přepravní kapacita [místo/h] K - obsaditelnost vozidla [místo] iz - minimální zastávkový interval dopravy [min]

6 2 Oběžná doba a rychlost v hromadné osobní dopravě
2.1 Technická rychlost Vt Vt = 20 ÷ 30 km/h 2.2 Doba jízdy na lince tj lz - provozní délka linky [km] Vt - technická rychlost linky [km/h]

7  2.3 Doba spoje ts tj doba jízdy na lince [min]
nz počet mezilehlých zastávek na lince [-] tz doba zastávky (střední hodnota na lince) [s] lz provozní délka linky [km] Vt technická rychlost linky [km/h]

8 2.4 Cestovní rychlost Vc l - ujetá vzdálenost mezi dvěma místy na lince [km] tc - cestovní doba [min] lz - provozní délka linky [km] ts - doba spoje na lince o provozní délce lz [min] tz - doba zastávky [min]

9 2.5 Doba linky tl - ze vztahu: - ze vztahu: (při tz=0)

10 ts - doba spoje [min] tk - doba zdržení na konečné zastávce (obratová doba) [min] lz - provozní délka linky [km] Vt - technická rychlost na lince [km/h] nz - počet mezilehlých zastávek jednoho spoje [-] tz - doba zastávky [s] Vc - cestovní rychlost na lince [km/h]

11 2.6 Oběžná doba to Druhy linek
Radiálně-okružní systém Diagonální systém Tangenciální (polookružní) systém

12 Oběžná doba okružní linky t´o:
Oběžná doba radiální, diagonální, tangenciální linky to: - vozidlo vykonává 2 protisměrné spoje nestejné délky: 1tl - doba linky v jednom přepravním směru [min] 2tl - doba linky v druhém (opačném) přepravním směru [min] - vozidlo vykonává 2 protisměrné spoje stejné délky: tl - doba linky [min]

13 … pak oběžná doba linky to:
lz - provozní délka linky [km] Vt - technická rychlost na lince [km/h] nz - počet mezilehlých zastávek jednoho spoje [-] tz - doba zastávky [s] tk - doba zdržení na 1 konečné zastávce (obratová doba) [min]

14 2.7 Oběžná rychlost Vo 1lz - provozní délka linky v jednom přepravním směru [km] 2lz - provozní délka linky v druhém (opačném) přepravním směru [km] 1tl - doba linky v jednom přepravním směru [min] 2tl - doba linky v druhém (opačném) přepravním směru [min] Je-li dráha protisměrných spojů při jednom cyklickém oběhu a jejich doba linky je stejná, pak: lz - provozní délka linky [km] to - oběžná doba linky [min] tl - doba linky [min]

15 2.8 Počet spojů jednoho vozidla ns
tpr - (celková) doba provozu (1 vozidla) na lince [h] tl - doba linky [min]

16 2.9 Počet oběhů no tpr - doba provozu na lince [h]
to - oběžná doba linky [min]

17 3 Doba zastávky tz v hromadné osobní dopravě

18 Doba zastávky tz je pak:
t1 - doba, která odpovídá reakci řidiče rozhodujícího se pro vjezd do zastávky [s] t2 - doba potřebná na zastavení vozidla během změny rychlosti z Vj > 0 na Vj = 0 [s] t3 - doba stání na zastávce [s] t4 - doba potřebná na opuštění prostoru zastávky [s] t5 - doba potřebná na dosažení rychlosti Vj’ od okamžiku opuštění zastávky [s]

19 . a - zrychlení [m/s2] – mezní hodnota amax = 1,8 m/s2
b - brzdné zpomalení [m/s2] – mezní hodnota bmax = 2,5 m/s2 Vj - rychlost jízdy vozidla v okamžiku začátku brzdění [km/h] Vj’ - rychlost jízdy vozidla ve směru k další zastávce [km/h] tnz - část doby stání na zastávce nezávislá na počtu cestujících [s] 1tc - průměrná doba nástupu a výstupu 1 cestujícího [s/osoba] onv - počet nastupujících a vystupujících cestujících na zastávce [osoba]

20 Vzdálenost vozidla při minimálním bezzastávkovém intervalu
4 Interval dopravy Teoretický minimální bezzastávkový interval ij: Lv - délka vozidla [m] vb - rychlost v okamžiku brzdění [m/s] kb - bezpečnostní koeficient (cca 2) b - bezpečně dosažitelné zpomalení [m/s2] Vzdálenost vozidla při minimálním bezzastávkovém intervalu

21 . Linkový interval dopravy i: tl - doba linky [min]
1Nl - počet vozidel (souprav) zařazených v provozu na lince v 1 směru [-] Rozložení vozidel v oběžné době na lince (vytvoření linkového intervalu dopravy) V pravidelné hromadné osobní dopravě, kde jeden cyklický oběh vozidla zahrnuje dva protisměrné spoje (po stejné dopravní cestě) na lince, je linkový interval dopravy pak: to - oběžná doba linky [min]

22 . Platí: K - kapacita vozidla daná normální obsaditelností [místo = osoba]  - součinitel využití kapacity [-]; ve špičce  = 1, v sedle  < 0,8 Oh,max - maximální intenzita přepravního proudu zjištěná na lince [osoba/h] Následný (průměrný) interval: Nh - intenzita dopravního proudu [1/h] – tj. počet vozidel za hodinu

23 . Minimální zastávkový interval iz:

24 . t1 - doba potřebná na ujetí vzdálenosti, která odpovídá reakci řidiče a technickým vlastnostem brzd od okamžiku vzniku potřeby brzdění po začátek brzdění [s] t2 - doba potřebná na zastavení vozidla během změny rychlosti z Vj > 0 na Vj = 0 [s] t3 - doba stání na zastávce – otevření a zavření dveří, signalizace, nástup a výstup cestujících, reakce řidiče, jiné zdržení před odjezdem ze zastávky [s] t4 - doba potřebná na opuštění prostoru zastávky [s]

25 . Lv - délka vozidla nebo soupravy vozidel [m]
a - zrychlení [m/s2] – mezní hodnota amax = 1,8 m/s2 b - brzdné zpomalení [m/s2] – mezní hodnota bmax = 2,5 m/s2 Vj - rychlost jízdy vozidla v okamžiku začátku brzdění [km/h] Vj’ - rychlost jízdy vozidla ve směru k další zastávce [km/h] Vjz - rychlost jízdy vozidla v okamžiku opuštění zastávky [km/h]

26 Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Kontakt Závěrečný list Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Institut dopravy, Fakulta strojní, VŠB – TU Ostrava 17. listopadu 15; Ostrava – Poruba kancelář: A-736 telefon:


Stáhnout ppt "Dopravní charakteristiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google