Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I N S T I T U T D O P R A V Y VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní 17. listopadu 15; 708 00 Ostrava – Poruba tel.: 59 699 1283; 5210

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I N S T I T U T D O P R A V Y VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní 17. listopadu 15; 708 00 Ostrava – Poruba tel.: 59 699 1283; 5210"— Transkript prezentace:

1 I N S T I T U T D O P R A V Y VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní 17. listopadu 15; 708 00 Ostrava – Poruba tel.: 59 699 1283; 5210 http://www.id.vsb.cz Úvodní list Dopravní charakteristiky...\E:\Přednášky-TVMHD\dopravni-charakteristiky.ppt Předmět: Městská a regionální hromadná doprava Připravil: Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.

2 1 Kapacita vozidel 1.1 Obsaditelnost vozidla [místo] Normální (normovaná) obsaditelnost: - 0,2 až 0,25 m 2 k stání (tj. 5-4 osoby na 1 m 2 ) - 0,315 m 2 k sedění Maximální obsaditelnost: - 0,125 m 2 k stání (tj. 8 osoby na 1 m 2 ) - 0,315 m 2 k sedění

3 1.2 Přepravní kapacita O t [místo/h] K - kapacita vozidla daná normální obsaditelností vozidla [místo]  - součinitel využití kapacity (ve špičce = 1,0; v sedle < 0,8) [-] i- linkový interval dopravy [min]

4 Závislost přepravní kapacity na obsaditelnost vozidel O t,max - maximální přepravní kapacita [místo/h] K max - maximální obsaditelnost vozidla [místo] i - interval dopravy

5 Závislost přepravní kapacity na intervalu dopravy O t,max - maximální přepravní kapacita [místo/h] K - obsaditelnost vozidla [místo] i z - minimální zastávkový interval dopravy [min]

6 2 Oběžná doba a rychlost v hromadné osobní dopravě 2.1 Technická rychlost V t V t = 20 ÷ 30 km/h 2.2 Doba jízdy na lince t j l z - provozní délka linky [km] V t - technická rychlost linky [km/h]

7 2.3 Doba spoje t s  t j doba jízdy na lince [min] n z počet mezilehlých zastávek na lince [-] t z doba zastávky (střední hodnota na lince) [s] l z provozní délka linky [km] V t technická rychlost linky [km/h]

8 2.4 Cestovní rychlost V c l- ujetá vzdálenost mezi dvěma místy na lince [km] t c - cestovní doba [min] l z - provozní délka linky [km] t s - doba spoje na lince o provozní délce l z [min] t z - doba zastávky [min]

9 2.5 Doba linky t l - ze vztahu:  (při t z =0)

10 t s - doba spoje [min] t k - doba zdržení na konečné zastávce (obratová doba) [min] l z - provozní délka linky [km] V t - technická rychlost na lince [km/h] n z - počet mezilehlých zastávek jednoho spoje [-] t z - doba zastávky [s] V c - cestovní rychlost na lince [km/h]

11 2.6 Oběžná doba t o Druhy linek Radiálně-okružní systém Diagonální systém Tangenciální (polookružní) systém

12 Oběžná doba okružní linky t´ o : Oběžná doba radiální, diagonální, tangenciální linky t o : - vozidlo vykonává 2 protisměrné spoje nestejné délky: - vozidlo vykonává 2 protisměrné spoje stejné délky: 1 t l - doba linky v jednom přepravním směru [min] 2 t l - doba linky v druhém (opačném) přepravním směru [min] t l - doba linky [min]

13 l z - provozní délka linky [km] V t - technická rychlost na lince [km/h] n z - počet mezilehlých zastávek jednoho spoje [-] t z - doba zastávky [s] t k - doba zdržení na 1 konečné zastávce (obratová doba) [min] … pak oběžná doba linky t o :

14 2.7 Oběžná rychlost V o 1 l z - provozní délka linky v jednom přepravním směru [km] 2 l z - provozní délka linky v druhém (opačném) přepravním směru [km] 1 t l - doba linky v jednom přepravním směru [min] 2 t l - doba linky v druhém (opačném) přepravním směru [min] l z - provozní délka linky [km] t o - oběžná doba linky [min] t l - doba linky [min] Je-li dráha protisměrných spojů při jednom cyklickém oběhu a jejich doba linky je stejná, pak:

15 2.8 Počet spojů jednoho vozidla n s t pr - (celková) doba provozu (1 vozidla) na lince [h] t l - doba linky [min]

16 2.9 Počet oběhů n o t pr - doba provozu na lince [h] t o - oběžná doba linky [min]

17 3 Doba zastávky t z v hromadné osobní dopravě

18 Doba zastávky t z je pak: t 1 - doba, která odpovídá reakci řidiče rozhodujícího se pro vjezd do zastávky [s] t 2 - doba potřebná na zastavení vozidla během změny rychlosti z V j > 0 na V j = 0 [s] t 3 - doba stání na zastávce [s] t 4 - doba potřebná na opuštění prostoru zastávky [s] t 5 - doba potřebná na dosažení rychlosti V j ’ od okamžiku opuštění zastávky [s]

19 . a- zrychlení [m/s 2 ] – mezní hodnota a max = 1,8 m/s 2 b- brzdné zpomalení [m/s 2 ] – mezní hodnota b max = 2,5 m/s 2 V j - rychlost jízdy vozidla v okamžiku začátku brzdění [km/h] V j ’- rychlost jízdy vozidla ve směru k další zastávce [km/h] t nz - část doby stání na zastávce nezávislá na počtu cestujících [s] 1 tc - průměrná doba nástupu a výstupu 1 cestujícího [s/osoba] o nv - počet nastupujících a vystupujících cestujících na zastávce [osoba]

20 4 Interval dopravy Teoretický minimální bezzastávkový interval i j : L v - délka vozidla [m] v b - rychlost v okamžiku brzdění [m/s] k b - bezpečnostní koeficient (cca 2) b- bezpečně dosažitelné zpomalení [m/s 2 ] Vzdálenost vozidla při minimálním bezzastávkovém intervalu

21 . Linkový interval dopravy i: t l - doba linky [min] 1 N l - počet vozidel (souprav) zařazených v provozu na lince v 1 směru [-] Rozložení vozidel v oběžné době na lince (vytvoření linkového intervalu dopravy) V pravidelné hromadné osobní dopravě, kde jeden cyklický oběh vozidla zahrnuje dva protisměrné spoje (po stejné dopravní cestě) na lince, je linkový interval dopravy pak: t o - oběžná doba linky [min]

22 . Platí: K- kapacita vozidla daná normální obsaditelností [místo = osoba]  - součinitel využití kapacity [-]; ve špičce  = 1, v sedle  < 0,8 O h,max - maximální intenzita přepravního proudu zjištěná na lince [osoba/h] Následný (průměrný) interval: N h - intenzita dopravního proudu [1/h] – tj. počet vozidel za hodinu

23 . Minimální zastávkový interval i z :

24 . t 1 - doba potřebná na ujetí vzdálenosti, která odpovídá reakci řidiče a technickým vlastnostem brzd od okamžiku vzniku potřeby brzdění po začátek brzdění [s] t 2 - doba potřebná na zastavení vozidla během změny rychlosti z V j > 0 na V j = 0 [s] t 3 - doba stání na zastávce – otevření a zavření dveří, signalizace, nástup a výstup cestujících, reakce řidiče, jiné zdržení před odjezdem ze zastávky [s] t 4 - doba potřebná na opuštění prostoru zastávky [s]

25 . L v - délka vozidla nebo soupravy vozidel [m] a- zrychlení [m/s 2 ] – mezní hodnota a max = 1,8 m/s 2 b- brzdné zpomalení [m/s 2 ] – mezní hodnota b max = 2,5 m/s 2 V j - rychlost jízdy vozidla v okamžiku začátku brzdění [km/h] V j ’- rychlost jízdy vozidla ve směru k další zastávce [km/h] V jz - rychlost jízdy vozidla v okamžiku opuštění zastávky [km/h]

26 Institut dopravy, Fakulta strojní, VŠB – TU Ostrava 17. listopadu 15; 708 00 Ostrava – Poruba kancelář: A-736 telefon: 59 732 5210 e-mail: vladislav.krivda@vsb.cz http://www.id.vsb.cz/krivda Závěrečný list Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Kontakt http://www.id.vsb.czhttp://www.id.vsb.cz/lsd


Stáhnout ppt "I N S T I T U T D O P R A V Y VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní 17. listopadu 15; 708 00 Ostrava – Poruba tel.: 59 699 1283; 5210"

Podobné prezentace


Reklamy Google