Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tramtrain Vozidlo pro kombinaci městskou a příměstskou dopravy při využití vozidel uzpůsobených pro jízdu na železničních i městských kolejových tratích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tramtrain Vozidlo pro kombinaci městskou a příměstskou dopravy při využití vozidel uzpůsobených pro jízdu na železničních i městských kolejových tratích."— Transkript prezentace:

1 Tramtrain Vozidlo pro kombinaci městskou a příměstskou dopravy při využití vozidel uzpůsobených pro jízdu na železničních i městských kolejových tratích Základní provozní požadavky: délka trati do 60 km, doba pohybu cestujících ve vozidle 1 hod., maximální rychlost mezi 80120 km/h, cestovní rychlost cca 40 km/h, použití nově konstruovaných vozidel a jejich specifického režimu.

2 Základní požadavky na vozidlo:
jednomužná obsluha vozidla s možností jízdy oběma směry, umožnění spojení více vozidel stejného druhu, šířka vozidla větší než 2,5 m, počet sedadel 7080, vhodný nástup z nástupišť o výšce 0,38 m, jízdní vlastnosti minimálně jako tramvaj, a to na dobře i středně udržované trati, rozjezdové zrychlení 0,81,0 m/s2 až do rychlosti 50 km/h, brzdné zpoždění 1,11,2 m/s2 a v případě nebezpečí až 2,53,0 m/s2, maximální rychlost vozidla minimálně 80100 km/h. hmotnost na nápravu do 10 t

3 Obr GT 8-100 C/2S

4 Obr. 2.2.3 Tramvaj BOMBARDIER TramTrain

5 Bezpečnostní hlediska provozu vozidel
Bezpečnost proti vykolejení Funkce brzdicího systému Dynamická pevnost a životnost Zabezpečovací zařízení Informační systém Zabezpečení cestujících z hlediska pasivní bezpečnosti Únikové cesty v případě nebezpečí

6 Aktivní a pasivní bezpečnost
Prvky aktivní bezpečnosti úkol zabránit střetu vozidla s jiným vozidlem či překážkou na trati Nejdůležitějším prvkem aktivní bezpečnosti vozidla je systém brzdy (zpomalení při nouzovém brzdění až 3 m.s-2 ) systém akustické a světelné signalizace na vozidle

7 Prvky pasivní bezpečnosti
ochránit cestující a obsluhující personál před následky střetu s překážkou a zmírnit následky střetu na samotném vozidle podélná pevnost skříně vozidla a deformační prvky na čele vozidla zamezit poranění cestujících a obsluhujícího personálu při střetu s překážkou

8 Kolizní scénáře pro městská vozidla:
Ozn. Popis střetové situace Rychlost [km.h-1] Energie [kJ] Poznámka C1 Nouzové brzdění Minimálně 2,73 m.s-2 C2 Čelní srážka s identickým vozidlem 20 270 Každé vozidlo absorbuje 50% energie C3 Náraz do dodávkového automobilu 3 t pod úhlem 45° 25 66 Automobil je modelován stěnou C4 Čelní srážka s vozidlem typu tramtrain 55 t 10 83 Tramtrain je modelován stěnou

9 Kolizní scénáře pro rychlodrážní tramvaje (tramtrainy):
Ozn. Popis střetové situace Rychlost [km.h-1] Energie [kJ] Poznámka P1 Čelní srážka s nákladním vozem 25 786 Nárazníky vozu se podílejí na absorbování energie P2 Čelní srážka s jednotkou pro regionální dopravu 22 722 Spřáhlo jednotky se podílí na absorbování energie P3 Čelní srážka s identickým vozidlem 36 1375 Každé vozidlo absorbuje 50% energie P4 Čelní srážka s nákladním automobilem 40 783 Nákladní automobil je modelován stěnou

10 nouzovém brzdění Vozidlo o hmotnosti 75 t (plně obsazený tramtrain) potřebuje přenést při nouzovém brzdění zpomalením 3 m.s-2 na trať sílu o velikosti 225 kN. Brzda elektrodynamická Brzda mechanická (čelisťová bubnová nebo kotoučová) Brzda elektromagnetická kolejnicová

11 Zabezpečení v železničním provozu
Přítomnost zabezpečovacího zařízení na vozidle. Komunikace vozidla s traťovým zabezpečovacím zařízením. Možnosti ovlivnění činnosti TZZ vozidlem typu tramtrain.

12 Obrysy pro vozidla typu tramtrain
Vozidla typu tramtrain musejí svými rozměry splňovat současně podmínky dvou norem, : která definuje obrysy železničních vozidel která definuje obrysy tramvajových vozidel

13 Nástup a výstup cestujících
Existují v zásadě čtyři možnosti řešení této problematiky: Nízké či snížené nástupiště u železniční tratě (výška kolem 180 mm) Výřezy v místech dveří vozidla (lokální snížení výšky nástupiště na cca 350 mm) Splítka vedoucí k nástupišti o výšce shodné s výškou podlahy vozidel (cca 350 mm) Úprava konstrukce vozidla tak, aby bylo umožněno bezpečné odbavování cestujících

14 Obr. 4.4.1 Klasické a nově budované nástupiště

15 Obr. 4.4.2 Úprava nástupiště pro vozidla typu tramtrain

16 Obr. 4.4.3 Splítka a nové nástupiště pro vozidla typu tramtrain

17 Vliv šířky skříně vozidla
Obr Nástup do vozidla o šířce skříně 2 650 mm Obr Nástup do vozidla o šířce skříně 2 500 mm

18 Nouzové spřahování se železničními vozidly
Vozidla typu tramtrain proto musejí být uzpůsobena pro odtažení železničním hnacím vozidlem, tedy lokomotivou. Na rozdíl od železničních vozidel jsou tramtrainy vybaveny samočinnými spřáhly, která přenášejí tahové i tlakové síly. Existují dvě možnosti řešení tohoto problému: Vybavení vozidla tažným hákem a nouzovými nárazníky Použití mezikusu, nasazeného na automatické spřáhlo vozidla


Stáhnout ppt "Tramtrain Vozidlo pro kombinaci městskou a příměstskou dopravy při využití vozidel uzpůsobených pro jízdu na železničních i městských kolejových tratích."

Podobné prezentace


Reklamy Google