Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Page 1 Executive Compensation Ještě k minulému semináři a „nutričním modelům“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Page 1 Executive Compensation Ještě k minulému semináři a „nutričním modelům“"— Transkript prezentace:

1 page 1 Executive Compensation Ještě k minulému semináři a „nutričním modelům“

2 page 2 Executive Compensation EXECUTIVE COMPENSATION PROBLEM OPTIMÁLNÍ VÝŠE ODMĚŇOVÁNÍ ŘEDITELŮ (CEO) 1. Orientace v problému a výsledky 2. Použití heterogenních agentů 3. První simulace

3 page 3 Executive Compensation Motivace ke zkoumání problému  Celkové odměny CEO (Chief Executive Officer) narůstaly velkou rychlostí  Ve vzorku ExecuComp dosahují výplaty CEO v průměru téměř 8 procent zisků  Perverzní způsoby odměňování vedou k perverzním chování CEO

4 page 4 Executive Compensation Zvolený přístup  Nejdříve je potřeba identifikovat složky odměn a vlivy (faktory), které na ně mohou působit  Tyto vlivy rozdělíme do dvou skupin, podle toho, jestli zároveň ovlivňují hodnotu společnosti nebo pouze ovlivňují výši odměny: Vlivy chtěné, tedy které jsou vázány na hodnotu společnosti (propojení hodnoty společnosti do výše odměňování, v zásadě ukazatele výkonu, ať už současného nebo budoucího), například ukazatele výkonu jako zisk, hodnota akcií, postavení na trhu, zkušenosti ředitele Vlivy nechtěné, tedy faktory jejichž vliv na výši odměňování je „podezřelý“. Například velikost představenstva, výše odměn představenstva, přítomnost velkého (většinového) nebo institucionálního akcionáře, přítomnost CEO v jiných představenstvech atd. Vlivy smíšené: Například velikost společnosti. Do jisté míry chceme, aby byl CEO odměňován za větší firmu více (prémium za komplexnost řízení), ale na druhé straně ve věší firmě má větší možnost přehnané příjmy kamuflovat. Který z těchto vlivů je větší?

5 page 5 Executive Compensation Postup při měření špatných a dobrých vlivů na odměny  Rozložení odměn podle struktury: Executive Compensation = Salary + Bonus + Value of Option Grants + Other Compensation + Restricted Stock Grants + Shares and Options Appreciation  Rozložení odměn podle citlivosti na výkonu (zisk či hodnota akcie) EC = a + b(performance)

6 page 6 Executive Compensation Empirické zkoumání vlivů, snažím se dokázat, že: Odměňování závisí na vlivech, které nemaximalizují užitek pro akcionáře (vlivy nechtěné) a tím dokazuji, že alespoň nějaká část jejich platu je „zbytečná“ a nemusíme ji ředitelům nutně vyplácet. Odměňování závisí „málo“ na pozorovatelných výkonnostních ukazatelích. Snažím se odhadnout jakou částí signifikantní regresory determinují variaci závislé proměnné (odměny)

7 page 7 Executive Compensation Alternativní přístup při určování vlivu faktorů odměňování  Spočítat vliv jednotlivých regresorů je příliš komplikované – pro naše výsledky stačí pouze vysvětlit vliv na vysvětlování vždy dvou skupin regresorů. Porovnáme násobné R obou skupin regresorů při separátním odhadu regrese a odečteme je vždy od násobného R, když odhadneme regresi při použití všech regresorů.  Velikost firmy nemá jednoznačný vliv (pozitivní/negativní) a proto je vždy brána do obou skupin regresorů a z těchto hodnot potom určíme pásmo v jakém se vlivy mohou pohybovat (max/min)  Odhadnuto pro všechny části platu

8 page 8 Executive Compensation Empirický výsledek pro celkové přímé odměny Alt. A Alt. B

9 page 9 Executive Compensation 1. Orientace v problému a výsledky 2. Použití heterogenních agentů 3. První simulace EXECUTIVE COMPENSATION PROBLEM

10 page 10 Executive Compensation Obecný cíl simulace rozhodování o výši platu CEO – rozhodování v rámci firmy  Cílem je navrhnout simulaci rozhodování firmy v prostoru mnoha firem tak, aby tato simulace mohla ukazovat:  závislost výstupů na vstupech  závislost změny výstupů se změnou vstupů  Použití simulace: „naznačení“ výsledků při modelování corporate governance a při změnách regulace v této oblasti (jako například povinnost zveřejňovat finanční výsledky) Příklady využití aproximativních výsledků: a) změna corporate governance: změna počtu členů a struktury představenstva, změna kompetencí, změna časování rozhodnutí, b) změna regulace: změna povinného počtu nezávislých členů představenstva, změna v informační povinnosti firem, atd.

11 page 11 Executive Compensation Specifikace multiagentního modelu  Simulace by měla přinášet výsledky pro praktické použití, simulovat a sledovat vliv jednotlivých prvků. Tedy nejdříve co nejvíce přiblížit (nakonfigurovat) model realitě a pak otestovat vliv buď změny parametru (analýzou citlivosti) nebo vliv nového prvku (například nového pravidla chování agentů) Specifikace:  Menší počet kol (10-30 ~ 10-30 let) – o platech se rozhoduje na roční bázi a proto větší počet kol by nereflektoval realitu  Relativně velký počet subjektů. Analýza citlivosti za jakou hranici množství agentů se již výsledky simulace nemění. Důvod pro použití multiagentního systému:  Chování agentů se odvíjí od znalosti systému v současnosti (jsem schopen odpozorovat některé proměnné u ostatních firem, například zisk atp.)  Agenti jsou do jisté míry schopni použít znalost svého minulého výběru a jeho vliv na výkon společnosti

12 page 12 Executive Compensation Schéma simulace - corporate governance – jedno kolo AKCIONÁŘI PŘEDSTAVENSTVO CEO VÝKON FIRMY zvolení CEO, volba odměňování výplata fixních odměn vliv na výkon firmy flexibilní část odměny závisí na výkonu vliv na odměny představenstva vliv na znovuzvolení představenstva zvolení představenstva

13 page 13 Executive Compensation ZKUŠENOST AGREGÁTNÍ INFORMACE FIRMA X Pro firmu x FIRMA X (Akcionáří, BoD, CEO) ČASOVÉ OBDOBÍ – JEDNOTLIVÁ KOLA (10-30 let = 10-30 kol) 1…t-1t t+1 …20 INFO Porovnávání vlastních výsledků s výsledky ostatních subjektů, které jsou pozorovatelné. POČÁTEČNÍ STAV (manuálně nastavený)

14 page 14 Executive Compensation Jasná specifikace rozhodování v simulaci  Jasná specifikace je nutná k vytváření použitelných výsledků  Vytvoření simulace pro jednotlivá pravidla, resp. rozhodovací procesy  Syntéza jednotlivých pravidel chování do uceleného modelu Situace 1 Situace 2.1 Situace 2.2 Situace 2.3 Situace 2.4 Pravidlo chování X Situace 2.1.1 Situace 2.1.2 Splnění podmínky 1 Splnění podmínky 2 Splnění podmínky 3

15 page 15 Executive Compensation Navrhovaný postup vytváření simulace  Vytvoření jednotlivého pravidla chování a otestování jestli funguje při fixním nastavení ostatních parametrů  např.: akcionář sníží mzdu řediteli jakmile zjistí, že pohyblivá část mzdy je příliš vysoká a ředitele už nemotivuje k vyššímu výkonu. V tuto chvíli však nastavím optimální pohyblivou část ručně, nyní se nesnažím nalézt podle čeho se tato vyvíjí.  Složení jednotlivých pravidel dohromady, přičemž bych neměl ztratit přehled jak komplikovanější systém funguje  Vyvinout zobrazování simulace tak, abych měl přehled o tom co se v systému děje. Odlišit to, co způsobuji zadáváním chování agentů a co je způsobeno reagováním mezi jimi samými. Resp. co ještě tvořím já a co už simulace sama?

16 page 16 Executive Compensation 1. Orientace v problému a výsledky 2. Použití heterogenních agentů 3. První simulace EXECUTIVE COMPENSATION PROBLEM

17 page 17 Executive Compensation První zjednodušené pravidlo – cílování optimální pohyblivé části platu  Představenstvo cíluje optimální pohyblivou část platu (procentuální část ze zisku která je určena jako odměna ředitele). Optimální část (tedy ta která nejlépe motivuje ředitele) je zatím dána exogenně.  Představenstvo porovnává výkon s průměrným výkonem ostatních firem. Je-li výkon lepší – nic nemění. Jeli výkon nižší než průměrný, pokusí se změnit pohyblivou část platu. Nejdříve se vždy pokusí zvýšit plat. Po neúspěchu ho začne snižovat. Jakmile dosáhne nadprůměrného výkonu firmy „usne na vavřínech“ a čeká do té chvíle, než je opět podprůměrná.  Optimální výše pohyblivé části (exogenní) má pak vliv na zisky firmy. Do této míry se firmě vyplatí zvyšovat pohyblivou část výplaty, pokud ji stanoví výše, firma pouze více platí na odměnách aniž by se to projevilo ve výkonu a je tím tedy penalizována.  Firma nepozoruje jak se optimální výše pohyblivé části mění  2000 firem  Počáteční úroveň pohyblivé části platu je vždy rovnoměrně rozmístěna mezi firmami mezi zadanými limity (max, min float)

18 page 18 Executive Compensation Jak se chová primitivní model…

19 page 19 Executive Compensation Jiná cesta optimální pohyblivé části

20 page 20 Executive Compensation Klesající a kolísající optimální míra pohyblivé části…

21 page 21 Executive Compensation Co dál?  Analyzovat strukturu výstupních dat z modelu  Analyzovat proč se tak model chová  Vytvořit nová pravidla  Syntetizovat pravidla do uceleného modelu

22 page 22 Executive Compensation Další náměty k diskuzi….. … díky za pozornost.


Stáhnout ppt "Page 1 Executive Compensation Ještě k minulému semináři a „nutričním modelům“"

Podobné prezentace


Reklamy Google