Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1Význam, obsah a definice marketingu Význam marketingu pro firmu a spotřebitele Definice marketingu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1Význam, obsah a definice marketingu Význam marketingu pro firmu a spotřebitele Definice marketingu."— Transkript prezentace:

1 1Význam, obsah a definice marketingu Význam marketingu pro firmu a spotřebitele Definice marketingu

2 Význam marketingu  Bez marketingového řízení se neobejde žádná společnost, která chce trvale uspět v konkurenčním prostředí.  Současný trh je charakterizován vysokou dynamičností a neustále se měnícími podmínkami, rostoucí silou spotřebitele a bojem s konkurencí o jeho přízeň.  Marketing musí být samozřejmou součástí práce všech zaměstnanců podniku, součástí firemního myšlení a řízení.  Nepochopení významu marketingu také představuje, když v myšlení zaměstnanců a zejména managementu společnosti, místo komplexního využívání všech součástí marketingového mixu, jsou využívány pouze některé jeho části.  Marketing, i přes rozdílné pohledy různých autorů, lze chápat jako komplex činností zaměřených na spotřebitele a trh.

3 Význam marketingu pro firmu a spotřebitele

4  Úkoly marketingu se budou lišit dle rozdílných stavů poptávky.  Existence směny je základním předpokladem marketingových aktivit.  Marketing lze chápat jako integrovaný komplex činností zaměřených na spotřebitele a trh.

5 Předpoklady pro marketingové činnosti  směny se musí účastnit nejméně dva partneři, z nichž každý musí svému protějšku nabídnout určitou hodnotu;  každý z těchto partnerů musí projevit ochotu se této směny zúčastnit, a přitom musí každý z nich mít tolik svobody, aby mohl příslušnou nabídku buď přijmout, anebo odmítnout;  všichni partneři musí být schopni vzájemné komunikace, a navíc musí být natolik čestní, aby dohodnuté smluvní podmínky dodrželi.  Mezi stranami existuje komunikace (zákazník musí vědět jak o existenci zboží, tak také o místu jeho prodeje a obchodník či výrobce musí znát jak trh, tak potenciální zákazníky).  Existuje předmět směny (kupující i prodávající směňují nějakou hodnotu, např. zboží za peníze; v konečném efektu jsou na tom obě strany lépe, neboť dosáhly uspokojení svých potřeb).

6  Ten, kdo si cení konkrétního statku méně, řekněme náramkových hodinek ve výši Kč 1.000,--, jej rád převede tomu, kdo si jej cení na částku Kč 1.500,--. Prodávající i kupující náramkových hodinek se rozhodují, zda tato směna nakonec skutečně proběhne a za jakých podmínek.  Odkaz: www.watchmagazine.czwww.watchmagazine.cz

7 Marketing - definice  manažerský proces, jehož pomocí získávají lidé to, co potřebují nebo po čem touží, a to na základě produkce komodit a jejich směny za komodity jiné anebo za peníze.  Prodej náramkových hodinek je podmíněn touhou (potřebou) kupujícího po jejich vlastnictví. Tyto hodinky může kupující získat za úplatu, případně za směnu statků, po nichž naopak touží prodávající.  Odkaz: www.skhcr.czwww.skhcr.cz

8 Podle definice Americké marketingové asociace představuje  marketing proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout takové směny, která uspokojí požadavky jednotlivců a organizací.  Prodávající může nabídnout kupujícímu i jiné alternativy měření času (nástěnné hodiny), nebo různé podoby náramkových hodinek, pokud je vlastní (dámské, pánské, sportovní, luxusní). V případě, že má kupující možnost uskutečnit směnu i s jiným účastníkem obchodu (konkurenční hodinářství), pak se prodávající musí aktivně snažit získat kupujícího na svoji stranu (výhodnější cenou, sdělením důvodů, proč je pro kupujícího dobré s ním uzavřít směnu, ukázat na specifické vlastnosti prodávaných hodinek apod.).  Odkaz: www.chronomag.czwww.chronomag.cz

9 Podle další definice, kterou zformuloval britský Autorizovaný institut marketingu  je marketing manažerským procesem, který umožňuje zjišťování, předvídání a uspokojování požadavků spotřebitelů rentabilním způsobem.  Aby byla provedena směna, musí buď kupující nebo prodávající hledat protistranu směny. Hlavní snaha, vedoucí k uskutečnění směny, by měla být na straně prodávajícího.  Odkaz: www.euroekonom.czwww.euroekonom.cz

10 Všechny tyto definice se vlastně snaží stručně a výstižně vyjádřit fakt, že:  Marketing představuje integrovaný komplex činností zaměřených na spotřebitele a trh.  Marketing není pouze jakýmsi roztříštěným souborem jednotlivých aktivit, ale ucelenou snahou o spolupráci a koordinaci činností velkého počtu na sobě nezávislých subjektů.

11 Na základě těchto skutečností tedy lze konstatovat, že:  marketingový proces začíná zjišťováním potřeb spotřebitelů, pokračuje vytvářením představ o produktech, které jsou k jejich uspokojení nezbytné, a končí vyhodnocením uspokojení těchto potřeb, a to i za delší dobu po prodeji,  cílem marketingu je tedy zajištění trvalého prodeje a dosažení zisku, který vyjadřuje společenské uznání správnosti výrobních a obchodních činností každého podnikatele,  podnikání je úspěšné tehdy, jsou-li zákazníci spokojeni a nákupy opakují,  základem marketingu je směna hodnot.

12 Prodej není marketing  prodej - se snaží přimět zákazníky k nákupu zboží, které podnik již vyrobil,  marketing usiluje o to, aby podnik vyráběl a prodával zboží, které zákazník požaduje, a to tím, že jeho potřeby a přání zjišťuje a že jim přizpůsobuje jak své produkty, tak také jejich cenu, design, balení, způsob prodeje, propagaci a další faktory.  Je-li poptávka kupujícího orientována na specifický druh náramkových hodinek, pak marketingové metody musí tento požadavek zohlednit a nesnažit se kupujícímu „vnutit“ ne zcela požadovaný druh hodinek, byť za nižší cenu.  Odkaz: www.ehodinky.czwww.ehodinky.cz

13 Marketingová činnost je tedy realizována za předpokladu, že:  Existují dva nebo více partnerů s neuspokojenými potřebami (zákazník si potřebuje koupit určitý produkt, výrobce či obchodník naproti tomu potřebuje někoho, kdo si jeho produkty koupí).  Jednotlivé strany chtějí a jsou schopny tyto potřeby uspokojit (zákazník si musí chtít produkt koupit a zboží pro něj musí být finančně i fyzicky dostupné, výrobce či obchodník zase musí chtít prodat, musí být prodeje schopen a musí mít požadované zboží k dispozici).

14 Marketingová činnost je tedy realizována za předpokladu, že:  Mezi stranami existuje komunikace (zákazník musí vědět jako existenci zboží, tak také o místu jeho prodeje a obchodník či výrobce musí znát jak trh, tak také potenciální zákazníky, kteří by si jeho zboží pravděpodobně koupili).  Existuje předmět směny (kupující i prodávající směňují nějakou hodnotu, např. zboží za peníze – každá strana něco získává a něco vydává, v konečném efektu však jsou na tom obě lépe, neboť dosáhly uspokojení svých potřeb: zákazník získal zboží, které chce konzumovat, výrobce nebo obchodník získal peníze, které mu umožňují podnikat).

15  Dříve bylo často mylně akcentováno zaměření marketingu na stimulaci poptávky, a to zejména za situace, kdy existuje převis nabídky nad poptávkou,  tj. v podmínkách trhu odběratelů. Úkolem marketingu však je, aby zabezpečoval úspěšné podnikání v jakýchkoliv tržních podmínkách.  Výrobce hodinek značky Omega, resp. jeho marketingové oddělení, realizuje svoji produkci přes nejrůznější prodejní kanály, nabízí několik druhů kolekcí, snaží se reagovat na změny v trendech, zkoumá poptávku, apod. Díky těmto aktivitám je společnost schopna vyprofilovat svoji specifickou pozici na trhu (výrobce exkluzivních náramkových hodinek), tj. určit i vlastní pozici značky na trhu.  Odkaz: www.omegawatches.comwww.omegawatches.com

16 Vývoj marketingu  Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem na trh a maximalizovat zisk z podnikatelské činnosti, je základní filosofií.  Podnik tedy dnes již nevystačí s rozhodováním na intuitivní úrovni, ale jeho činnost musí být podložena odpovídající teorií, která se opírá o co nejdokonalejší analytické nástroje, usnadňující a urychlující analytické procesy, a tím zvyšující šanci na získání výhody před ostatními konkurenty. Touto teorií je marketing.

17 Co dělá marketing? a) vyhledává příležitosti na trhu: vyhledává potřeby různých typů zákazníků (výzkum trhu) a zároveň sleduje technologický vývoj b) řídí produkt: Marketing je odpovědný za předpověď a řízení výrobku, jeho distribuci, dále řídí, které nové výrobky se budou prodávat na jakých trzích. c) řídí distribuční kanály d) reklama a propagace výrobků a služeb e) navrhuje ceny a termíny dodání zboží f) plánuje (prodeje, náklady na marketing) http://www.erudia.cz


Stáhnout ppt "1Význam, obsah a definice marketingu Význam marketingu pro firmu a spotřebitele Definice marketingu."

Podobné prezentace


Reklamy Google