Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Jímání, ČS Motyčonka a výtlak surové vody“ Celková dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje : 1.971972,75 Kč Vlastní prostředky obce: 657.324,25 Kč Začátek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Jímání, ČS Motyčonka a výtlak surové vody“ Celková dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje : 1.971972,75 Kč Vlastní prostředky obce: 657.324,25 Kč Začátek."— Transkript prezentace:

1 „Jímání, ČS Motyčonka a výtlak surové vody“ Celková dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje : 1.971972,75 Kč Vlastní prostředky obce: 657.324,25 Kč Začátek realizace aktivit: 01.07.2013 Ukončení realizace aktivit: 31.9.2013 Stavba: „Rekonstrukce a dostavba zdrojů, úpravy objektůpitné vody II.etapa“ Název projektu: „Jímání, ČS Motyčonka a výtlak surové vody“ Akce byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2013

2 „Jímání, ČS Motyčonka a výtlak surové vody“ Co vedlo k realizaci projektu Vedení obce, Rada a Zastupitelstvo obce si po volbách v roce 2010 vytýčilo hlavní cíle pro následující funkční období. Jedním z hlavních cílů bylo zajistit pro občany obce Mosty u Jablunkova dostatek pitné vody a zároveň v co největší míře zvýšit kvalitu pitné vody. Využili jsme proto podkladů a projektové dokumentace z předchozích let pustili se do realizace. Tato stavba je závěrečná akce z projektu Rekonstrukce a dostavba zdrojů, úpravy objektů a rozvody pitné vody II. etapa. Již v loňském roce se nám za přispění Moravskoslezského kraje podařilo realizovat 1. Část a to „Propojovací potrubí VDJ Šance –Zimný – Bagno“ o níž je informace v jiné prezentaci. Tato část Jímání Motyčonka a výtlak do přerušovací komory by měla zajistit dostatek pitné vody a bylo zároveň odstraněno nevyhovující provizorní jímání z potoka Motyčonka. Průběh stavby Stavba byla zahájena na základě smlouvy o dílo ze dne 1.7.2013, která byla schválena na 28. zasedání zastupitelstva obce č. usn. 28/330. Vítězný zhotovitel byl vybrán na základě podmínek zadávacího řízení. S cenou 2.629.297,00 bez DPH (3.181449,00 s DPH) byla vybrána Skanska a.s. Praha 4. Dne 8.7.2013 bylo předáno staveniště a začala stavba.

3 „Jímání, ČS Motyčonka a výtlak surové vody“ Cílem projektu „Rekonstrukce a dostavba zdrojů pitné vody II. etapa“ bylo zlepšení technického stavu jímacího objektu a zároveň provizorní výtlak vody z potoka na Motyčonce dát do souladu s hygienickými podmínkami a hlavně uložit do země provizorní propojení aby nedocházelo k zamrzání. Doufáme, že tímto opatřením se zmenší riziko čerpání kalné vody přímo z potoka. Zároveň se objekt čerpací stanice propojil automatickým řízením provozu s vodojemy a s přerušovací komorou. Všechna data jsou dálkově přenášena na dvě centra a to na obecní úřad na počítač v kanceláři pana starosty a ke správci vodovodů do kanceláře hasičské zbrojnice k panu Tomáši Kohutovi. Celý systém automaticky hlídá hladiny ve vodojemech, reguluje tlaková pásma, úpravu vody apod. Doufáme, že touto stavbou se zkvalitní a zefektivní práce na úseku vodovodního hospodářství. Tento projekt úzce navazoval na již realizovaný projekt v roce 2012 „Přívodní potrubí VDJ Šance-Zimný- Bagno“. V letošním roce se prováděl souběžně s projektem „Chceme čistú vodu na Slovensku i Česku“. Všechny tyto projekty byly součástí velkého projektu „Rekonstrukce a dostavba zdrojů, úpravy objektů pitné vody II.etapa.“

4 Čerpací stanice Na čerpací stanici Motyčonka se právě dokončuje bednění Čerpací stanice – bednění odstraněno

5 Přerušovací komora Nad vodojemem Šance - bednění na objektu přerušovací komora Přerušovací komora před dokončením, chybí je dobetonovat strop

6 Práce na jímání Bednění na jímacím objektu Jímací objekt čeká na přísun vody, voda byla v průběhu prací odkloněna

7 Propustek U čerpací stanice v blízkosti toku „Motyčonka“ se zahájily práce na propustku - v pozadí ČS Vyústění propustku, v pozadí jímací objekt

8 Výtlak surové vody Právě probíhá výkop pro výtlak kolem lesní cesty Výkop připravený pro uložení potrubí, to je rozvinuto kolem výkopu

9 Výtlak surové vody Spojka na potrubí pro výtlak surové vody, včetně uložení přípojky elektro pro přívod elektřiny pro čerpací stanici. U přerušovací komory došlo k propojení potrubí z jímání Čuba“ i jímání „Motyčonka“

10 „ Jímání, ČS Motyčonka a výtlak surové vody“ Celý projekt byl ukončen předávacím protokolem dne: 25.9.2013 Kolaudační souhlas vydal MěÚ Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. MEJA 15646/2013 dne 14.10.2013 Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli. Velký dík patří panu Tomáši Kohutovi našemu správci obecních vodovodů a Ing. Josefu Turkovi, našemu technickému dozoru stavby.


Stáhnout ppt "„Jímání, ČS Motyčonka a výtlak surové vody“ Celková dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje : 1.971972,75 Kč Vlastní prostředky obce: 657.324,25 Kč Začátek."

Podobné prezentace


Reklamy Google