Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Valná hromada Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice 4.12.2012 Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice B.M. Kuldy 20, 664 91 Ivančice IČ 49458892 DIČ CZ 49458892.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Valná hromada Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice 4.12.2012 Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice B.M. Kuldy 20, 664 91 Ivančice IČ 49458892 DIČ CZ 49458892."— Transkript prezentace:

1 Valná hromada Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice 4.12.2012 Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice B.M. Kuldy 20, 664 91 Ivančice IČ 49458892 DIČ CZ 49458892 Tel.: 546 451 884-5 Fax: 546 451 884 Email: svazek@selfnet.cz

2 Valná hromada Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice 4.12.2012 Kanalizace Popůvky

3 Valná hromada Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice 4.12.2012 Kanalizace Popůvky Informace o akci: Dokumentace je zpracovaná na odkanalizování „staré“ části Obce Popůvky. Je navržena splašková kanalizace v délce 5 396m. Z toho je 909m výtlaku z čerpacích stanic, 3309m gravitační kanalizace a 1178m veřejných částí kanalizačních přípojek. Součástí projektu jsou 3 čerpací stanice.

4 Valná hromada Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice 4.12.2012 Kanalizace Popůvky Obec Popůvky zajistila zpracování dokumentace pro územní řízení a následně vydání územního rozhodnutí na předmětnou akci 5.6.2010(nabytí pr.moci 9.7.2010). Územní rozhodnutí bylo prodlouženo dne 18.5.2012(nabytí pr.moci 21.6.2012). Obec se rozhodla využít nabídky Svazku členským obcím na zajištění dokumentace, dotace a realizace akce s tím, že uhradí vlastní zdroje nad rámec dotace. V tomto smyslu Obec schválila koncem roku 2010 principy „investiční smlouvy“, která bude uzavřena po obdržení Rozhodnutí o přidělení dotace(RoPD) a vysoutěžení dodavatele stavby. Svazek vybral ve VŘ zpracovatele dokumentace pro stavební povolení. Dokumentace byla zpracovaná firmou AQUA PROCON s.r.o. Brno. Firma API byla Svazkem oslovena, aby zpracovala žádost o podporu. Žádost byla podána na 39.výzvu Operačního programu životního prostředí Státního fondu životního prostředí ČR dne 9.8.2012. Současně byla dne 9.8.2012 podepsaná smlouva mezi Obcí Popůvky a Svazkem o převodu investorství. 15.11.2012 byla Žádost Svazku o podporu na akci Kanalizace Popůvky SFŽP akceptována.

5 Valná hromada Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice 4.12.2012 Kanalizace Popůvky Investiční náklady Celkové náklady: 54.441.958 Kč s DPH Celkové náklady: 47.868.298 Kč bez DPH - z toho stavební práce...41.611.388 Kč bez DPH, - z toho rozpočtová rezerva...2.828.000 Kč bez DPH, - z toho projekce a příprava...1.248.341 Kč bez DPH - 5% z nákladů na stavbu, - z toho technický a autorský dozor...1.248.341 Kč bez DPH - 3% z nákladů na stavbu, - z toho propagace...100.000 Kč bez DPH.

6 Valná hromada Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice 4.12.2012 Kanalizace Popůvky Předpokládaná podpora OPŽP 32.802.230 Kč bez DPH - z toho z ERDF 30.979.884 Kč bez DPH, - z toho SFŽP 1.822.346 Kč bez DPH. Předpokládaná půjčka SFŽP ČR 3.644.692 Kč bez DPH - 10% z celkových způsobilých veřejných výdajů, splatnost 10 let, 1% p.a., úroky z půjčky splatné od zahájení financování akce (dle výše vystavených faktur), jistina půjčky splatná od následujícího roku po roce, ve kterém je ukončena realizace akce Předpokládaná dotace JMK V souběhu podpor 50% z celkových způsobilých vlastních zdrojů - předpoklad 1.822.346 Kč bez DPH

7 Valná hromada Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice 4.12.2012 Kanalizace Popůvky Předpokládaný harmonogram projektu 1) listopad/prosinec 2012 akceptace žádosti, 2) cca duben/květen 2013 vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory vč Registračního listu, 3) cca duben/květen 2013 kontrola zadávací dokumentace na SFŽP ČR (DSP ve stupni ZD), 4) cca červenec/srpen 2013 ukončení kontroly zadávací dokumentace a zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby, 5) cca leden/únor 2014 výběr zhotovitele stavby a podpis smlouvy o dílo (při bezproblémovém průběhu výběrového řízení), 6) Smlouva o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o poskytnutí podpory - po podpisu Smlouvy o dílo se zhotovitelem a doložení všech zbývajících povinných dokladů na SFŽP ČR (cca do 3 měsíců od doložení SoD se zhotovitelem stavby na SFŽP), 7) Cca květen/červen 2014 zahájení realizace stavby, 8) Nejpozději 10/2015 ukončení stavebních prací - začátkem prosince 2015 poslední možnost proplacení vystavených faktur.

8 Valná hromada Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice 4.12.2012 Kanalizace Popůvky

9 Valná hromada Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice 4.12.2012 Kanalizace Popůvky oznamujeme Vám, že Vaše žádost o dotaci pro projekt "Popůvky - kanalizace", podaná ve 39. výzvě OPŽP v rámci prioritní osy 1, podoblast podpory 1.1. Snížení znečištění vod, byla dne 15.11.2012 akceptována (bylo jí přiřazeno akceptační číslo v IS Bene-Fill). V nejbližších dnech tedy můžete očekávat doručení písemného oznámení Státního fondu životního prostředí ČR, které nám prosím poté zašlete jako přílohu e-mailu. V následujících měsících bude probíhat další kontrola a bodové hodnocení žádosti o dotaci.


Stáhnout ppt "Valná hromada Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice 4.12.2012 Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice B.M. Kuldy 20, 664 91 Ivančice IČ 49458892 DIČ CZ 49458892."

Podobné prezentace


Reklamy Google