Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Národní rozvojový program mobility pro všechny 7. dubna 2016 Oddělení investic MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Národní rozvojový program mobility pro všechny 7. dubna 2016 Oddělení investic MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12."— Transkript prezentace:

1 1 Národní rozvojový program mobility pro všechny 7. dubna 2016 Oddělení investic MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

2 2 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny Usnesení vlády č. 706 ze dne 14. 7. 2004 ve znění usnesení vlády č. 292 ze dne 26.3.2008 pro období 2005-2015 č. 568 ze dne 14. 7. 2014 pro období 2016 -2025 Program MŠMT 233 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MŠMT, subtitul 233D015 Zajištění Národního rozvojového programu mobility pro všechny

3 3 Dokumentace programu 233 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MŠMT  subtitul 233D015 Zajištění Národního rozvojového programu mobility pro všechny  školy a školská zařízení, sportovní zařízení  školy a školská zařízení jsou příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky nebo školské právnické osoby zřizované dobrovolnými svazky obcí  u škol a školských zařízení není v odůvodněných případech požadováno napojení na ucelenou bezbariérovou trasu  období let 2003-2017  alokace cca 10 mil. Kč ročně  50% spoluúčast žadatele  od r. 2006 poskytnuto 36 181 000 Kč

4 4 krajpočet žádostídotace v mil. Kč Plzeňský1312,772 Jihomoravský85,321 Pardubický32,990 Ústecký22,896 Vysočina22,188 Středočeský11,523 Karlovarský12,397 Jihočeský10,628 Liberecký11,250 Královéhradecký11,273 Zlínský11,659 Moravskoslezský11,284 Hlavní město Praha00,000 Olomoucký00,000 Celkem3536,181 Rekapitulace akcí podle krajů od r. 2006

5 5 Žádost o poskytnutí dotace z programu 233 010  schválení záměru bezbariérové trasy Řídícím výborem NRPM  žádost MŠMT – oddělení investic - správce programu upřesní doklady pro žádost o poskytnutí dotace a podmínky poskytnutí dotace v rozsahu dokumentace podle vyhlášky č. 560/2006 Sb.  doklady v žádosti usnesení zastupitelstva nebo rady se souhlasem k podání žádosti MŠMT o dotaci a závazkem spolufinancování akce/projektu v minimální výši 50% z celkových nákladů akce/projektu zřizovací listina příspěvkové organizace doklad o zápisu do rejstříku škola školských zařízení nebo školských právnických osob, výpis z katastru nemovitostí včetně katastrální mapy ne starší 3 měsíců, čestné prohlášení, že na nemovitost není vedeno zástavní právo (podepsané oprávněnou osobou), ostatní dokumenty - fotodokumentace, projektová dokumentace, položkový rozpočet, doklady podle stavebního zákona, apod.

6 6 Podmínky poskytnutí dotace  Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb.  Podmínky a pokyny pro další přípravu, zadání projektu a čerpání prostředků státního rozpočtu - nedílná součást Rozhodnutí financování ex ante – kontrola textu zadávací dokumentace, odsouhlasení průběhu zadávacího řízení a výsledného návrhu smlouvy o dílo se zhotovitelem akce uvolnění prostředků na základě oboustranně podepsaného smluvního závazku do rozpočtu příjemce prostřednictvím kraje (§ 19 zákona č. 218/2000 Sb.) víceleté projekty, udržitelnost 10 let změnu jakéhokoliv údaje Rozhodnutí je nutné projednat předem se správcem programu

7 7 Ostatní programy pro školy a školská zařízení  MŠMT - 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky  Ministerstvo financí - Podprogram 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst  Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program (IROP), Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.4, Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení  Hlavní město Praha - Operační program Praha – pól růstu Prioritní osa 4, Specifický cíl 4.1: Dosažení dostatečné kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání

8 8 Děkuji za pozornost. Ing. Yveta Kurfürstová vedoucí oddělení investic MŠMT tel: 234 812 201, e-mail: yveta.kurfurstova@msmt.cz


Stáhnout ppt "1 Národní rozvojový program mobility pro všechny 7. dubna 2016 Oddělení investic MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12."

Podobné prezentace


Reklamy Google