Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Národní rozvojový program mobility pro všechny 7. dubna 2016 Oddělení investic MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Národní rozvojový program mobility pro všechny 7. dubna 2016 Oddělení investic MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12."— Transkript prezentace:

1 1 Národní rozvojový program mobility pro všechny 7. dubna 2016 Oddělení investic MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, Praha 1 tel.:

2 2 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny Usnesení vlády č. 706 ze dne ve znění usnesení vlády č. 292 ze dne pro období č. 568 ze dne pro období Program MŠMT Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MŠMT, subtitul 233D015 Zajištění Národního rozvojového programu mobility pro všechny

3 3 Dokumentace programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MŠMT  subtitul 233D015 Zajištění Národního rozvojového programu mobility pro všechny  školy a školská zařízení, sportovní zařízení  školy a školská zařízení jsou příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky nebo školské právnické osoby zřizované dobrovolnými svazky obcí  u škol a školských zařízení není v odůvodněných případech požadováno napojení na ucelenou bezbariérovou trasu  období let  alokace cca 10 mil. Kč ročně  50% spoluúčast žadatele  od r poskytnuto Kč

4 4 krajpočet žádostídotace v mil. Kč Plzeňský1312,772 Jihomoravský85,321 Pardubický32,990 Ústecký22,896 Vysočina22,188 Středočeský11,523 Karlovarský12,397 Jihočeský10,628 Liberecký11,250 Královéhradecký11,273 Zlínský11,659 Moravskoslezský11,284 Hlavní město Praha00,000 Olomoucký00,000 Celkem3536,181 Rekapitulace akcí podle krajů od r. 2006

5 5 Žádost o poskytnutí dotace z programu  schválení záměru bezbariérové trasy Řídícím výborem NRPM  žádost MŠMT – oddělení investic - správce programu upřesní doklady pro žádost o poskytnutí dotace a podmínky poskytnutí dotace v rozsahu dokumentace podle vyhlášky č. 560/2006 Sb.  doklady v žádosti usnesení zastupitelstva nebo rady se souhlasem k podání žádosti MŠMT o dotaci a závazkem spolufinancování akce/projektu v minimální výši 50% z celkových nákladů akce/projektu zřizovací listina příspěvkové organizace doklad o zápisu do rejstříku škola školských zařízení nebo školských právnických osob, výpis z katastru nemovitostí včetně katastrální mapy ne starší 3 měsíců, čestné prohlášení, že na nemovitost není vedeno zástavní právo (podepsané oprávněnou osobou), ostatní dokumenty - fotodokumentace, projektová dokumentace, položkový rozpočet, doklady podle stavebního zákona, apod.

6 6 Podmínky poskytnutí dotace  Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb.  Podmínky a pokyny pro další přípravu, zadání projektu a čerpání prostředků státního rozpočtu - nedílná součást Rozhodnutí financování ex ante – kontrola textu zadávací dokumentace, odsouhlasení průběhu zadávacího řízení a výsledného návrhu smlouvy o dílo se zhotovitelem akce uvolnění prostředků na základě oboustranně podepsaného smluvního závazku do rozpočtu příjemce prostřednictvím kraje (§ 19 zákona č. 218/2000 Sb.) víceleté projekty, udržitelnost 10 let změnu jakéhokoliv údaje Rozhodnutí je nutné projednat předem se správcem programu

7 7 Ostatní programy pro školy a školská zařízení  MŠMT Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky  Ministerstvo financí - Podprogram – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst  Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program (IROP), Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.4, Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení  Hlavní město Praha - Operační program Praha – pól růstu Prioritní osa 4, Specifický cíl 4.1: Dosažení dostatečné kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání

8 8 Děkuji za pozornost. Ing. Yveta Kurfürstová vedoucí oddělení investic MŠMT tel: ,


Stáhnout ppt "1 Národní rozvojový program mobility pro všechny 7. dubna 2016 Oddělení investic MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12."

Podobné prezentace


Reklamy Google