Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Závěrečná konference globálních grantů Operačního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Závěrečná konference globálních grantů Operačního."— Transkript prezentace:

1 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Závěrečná konference globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve Zlínském kraji Realizace globálních grantů Zlínského kraje Ing. Petr Valášek vedoucí oddělení dotačních programů

2 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  programové období 2007 – 2015;  základní program financování rozvoje vzdělávání v ČR;  Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zlínský kraj vykonával v letech 2007 – 2015 úlohu Zprostředkujícího subjektu při realizaci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:  realizace celkem 7 globálních grantů (více než 907 mil. Kč);  realizace celkem 6 projektů technické pomoci (38,7 mil. Kč) – administrace, publicita a podpora absorpční kapacity. Globální granty ve Zlínském kraji

3 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Globální granty v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2 globální granty celkem 5 výzev (3 + 2 výzvy) Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 2 globální granty 6 výzev (4 + 2 výzvy) Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti ve vzdělávání dětí a žáků se SVP 2 globální granty 6 výzev (4 + 2 výzvy) Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 1 globální grant 5 výzev Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

4 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční alokace globálních grantů Globální grantAlokace (mil. Kč) GG 1.1/I 244,1 GG 1.1/II 152,7 GG 1.2/I 88,8 GG 1.2/II 48,2 GG 1.3/I 111,0 GG 1.3/II 60,3 GG ,2 Celkem907,3

5 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přehled vyhlášených výzev v letech

6 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Počty projektů a úspěšnost získání podpory *) v tom 21,4 mil. Kč investičních výdajů

7 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Úspěšnost globálních grantů dle oblastí podpory

8 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  Nedokončené projekty  Úspory v projektech  Nesrovnalosti: Do současnosti zaznamenáno 371 případů porušení rozpočtové kázně (nesrovnalostí) v hodnotě cca 19,2 mil. Kč = cca 2,1 % procenta finančních prostředků v rámci GG nehospodárné výdaje; chybné odvody za SP a ZP, chybný odvod do FKSP z DPČ a DPP; platby nesouvisející s realizací projektu z projektového účtu (mylné platby); porušení podmínek při realizaci výběrových (zadávacích) řízení u veřejných zakázek; úhrada nezpůsobilých výdajů dle Příručky pro příjemce. Příčiny nedočerpání

9 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Témata řešená v grantových projektech v oblasti podpory 1.1 Hlavní témata realizovaných projektů:  Využívání ICT ve výuce jak všeobecně vzdělávacích, tak odborných předmětech;  Inovace ŠVP včetně obsahu vzdělávání;  Inovace vzdělávání cizích jazyků vč. podpory výuky v cizích jazycích  Spolupráce škol se zaměstnavateli, tvorba a prohlubování partnerství;  Podpora technického a přírodovědného vzdělávání;  Podpora kariérového poradenství.

10 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Témata řešená v grantových projektech v oblasti podpory 1.2  Tvorba individuálních vzdělávacích plánů a vzdělávacích materiálů pro děti se SVP.  Využívání speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se SVP.  Využívání asistenta pedagoga ve výuce.  Začlenění arteterapie, muzikoterapie a jiných postupů do výuky.  Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků v oblastech nových metod ve vzdělávání dětí se SVP.  Vytváření nových možností neformálního vzdělávání pro děti se SVP.

11 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Témata řešená v grantových projektech v oblasti podpory 1.3  Tvorba vzdělávacích programů a vzdělávání (vč. metodických setkání, stáží) pracovníků škol a ŠZ v oblastech: kutikulární reformy kariérového a výchovného poradenství využívání ICT ve výuce výuka cizích jazyků a v cizích jazycích udržitelný rozvoj odborné vzdělávání (ve spolupráci se zaměstnavateli)  Vzdělávání vedoucích a řídících pracovníků škol a ŠZ

12 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hodnoty dosažených monitorovacích indikátorů za GG v PO 1

13 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Témata řešená v grantových projektech v oblasti podpory 3.2  Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání (tvorba nových a inovace stávajících vzdělávacích programů a kurzů).  Rozvoj vzdělávacích programů ve školách a dalších vzdělávacích institucích.  Vzdělávání pedagogů a lektorů škol a dalších vzdělávacích institucí.

14 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hodnoty dosažených monitorovacích indikátorů za GG v OP 3.2

15 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vyhodnocení počtu projektů dle typu příjemců

16 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  týká se celkem 136ti projektů;  po dobu 5 let (poslední projekty do roku 2018)  udržitelnost vyžadována v rozsahu jak byla popsána v projektu;  sledování jedenkrát ročně prostřednictvím zpráv o udržitelnosti;  identifikujeme problémy s naplněním udržitelnosti;  v případě problémů je třeba co nejdříve kontaktovat poskytovatele dotace. Udržitelnost

17 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  Řešení nesrovnalostí, porušení rozpočtové kázně.  Tlak na efektivitu projektů.  Zavedení limitů pro nákup zařízení a limitů mezd.  Zvýšená snaha o podporu technického a přírodovědného vzdělávání.  Zavedení oblastí podpory 1.4 a 1.5 OPVK.  Tlak na inovativnost, kvalitu a původnost výstupů, ochrana autorských práv.  Databáze výstupů.  Problémy s udržitelností projektů. Obecné aspekty a problémy při realizaci globálních grantů

18 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Děkuji za pozornost. Ing. Petr Valášek Telefon:


Stáhnout ppt "Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Závěrečná konference globálních grantů Operačního."

Podobné prezentace


Reklamy Google