Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Závěrečná konference globálních grantů Operačního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Závěrečná konference globálních grantů Operačního."— Transkript prezentace:

1 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Závěrečná konference globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve Zlínském kraji Realizace globálních grantů Zlínského kraje 20. 11. 2015 Ing. Petr Valášek vedoucí oddělení dotačních programů

2 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  programové období 2007 – 2015;  základní program financování rozvoje vzdělávání v ČR;  Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zlínský kraj vykonával v letech 2007 – 2015 úlohu Zprostředkujícího subjektu při realizaci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:  realizace celkem 7 globálních grantů (více než 907 mil. Kč);  realizace celkem 6 projektů technické pomoci (38,7 mil. Kč) – administrace, publicita a podpora absorpční kapacity. Globální granty ve Zlínském kraji

3 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Globální granty v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2 globální granty celkem 5 výzev (3 + 2 výzvy) Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 2 globální granty 6 výzev (4 + 2 výzvy) Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti ve vzdělávání dětí a žáků se SVP 2 globální granty 6 výzev (4 + 2 výzvy) Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 1 globální grant 5 výzev Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

4 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční alokace globálních grantů Globální grantAlokace (mil. Kč) GG 1.1/I 244,1 GG 1.1/II 152,7 GG 1.2/I 88,8 GG 1.2/II 48,2 GG 1.3/I 111,0 GG 1.3/II 60,3 GG 3.2 202,2 Celkem907,3

5 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přehled vyhlášených výzev v letech 2008 - 2013

6 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Počty projektů a úspěšnost získání podpory *) v tom 21,4 mil. Kč investičních výdajů

7 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Úspěšnost globálních grantů dle oblastí podpory

8 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  Nedokončené projekty  Úspory v projektech  Nesrovnalosti: Do současnosti zaznamenáno 371 případů porušení rozpočtové kázně (nesrovnalostí) v hodnotě cca 19,2 mil. Kč = cca 2,1 % procenta finančních prostředků v rámci GG nehospodárné výdaje; chybné odvody za SP a ZP, chybný odvod do FKSP z DPČ a DPP; platby nesouvisející s realizací projektu z projektového účtu (mylné platby); porušení podmínek při realizaci výběrových (zadávacích) řízení u veřejných zakázek; úhrada nezpůsobilých výdajů dle Příručky pro příjemce. Příčiny nedočerpání

9 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Témata řešená v grantových projektech v oblasti podpory 1.1 Hlavní témata realizovaných projektů:  Využívání ICT ve výuce jak všeobecně vzdělávacích, tak odborných předmětech;  Inovace ŠVP včetně obsahu vzdělávání;  Inovace vzdělávání cizích jazyků vč. podpory výuky v cizích jazycích  Spolupráce škol se zaměstnavateli, tvorba a prohlubování partnerství;  Podpora technického a přírodovědného vzdělávání;  Podpora kariérového poradenství.

10 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Témata řešená v grantových projektech v oblasti podpory 1.2  Tvorba individuálních vzdělávacích plánů a vzdělávacích materiálů pro děti se SVP.  Využívání speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se SVP.  Využívání asistenta pedagoga ve výuce.  Začlenění arteterapie, muzikoterapie a jiných postupů do výuky.  Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků v oblastech nových metod ve vzdělávání dětí se SVP.  Vytváření nových možností neformálního vzdělávání pro děti se SVP.

11 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Témata řešená v grantových projektech v oblasti podpory 1.3  Tvorba vzdělávacích programů a vzdělávání (vč. metodických setkání, stáží) pracovníků škol a ŠZ v oblastech: kutikulární reformy kariérového a výchovného poradenství využívání ICT ve výuce výuka cizích jazyků a v cizích jazycích udržitelný rozvoj odborné vzdělávání (ve spolupráci se zaměstnavateli)  Vzdělávání vedoucích a řídících pracovníků škol a ŠZ

12 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hodnoty dosažených monitorovacích indikátorů za GG v PO 1

13 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Témata řešená v grantových projektech v oblasti podpory 3.2  Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání (tvorba nových a inovace stávajících vzdělávacích programů a kurzů).  Rozvoj vzdělávacích programů ve školách a dalších vzdělávacích institucích.  Vzdělávání pedagogů a lektorů škol a dalších vzdělávacích institucí.

14 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hodnoty dosažených monitorovacích indikátorů za GG v OP 3.2

15 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vyhodnocení počtu projektů dle typu příjemců

16 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  týká se celkem 136ti projektů;  po dobu 5 let (poslední projekty do roku 2018)  udržitelnost vyžadována v rozsahu jak byla popsána v projektu;  sledování jedenkrát ročně prostřednictvím zpráv o udržitelnosti;  identifikujeme problémy s naplněním udržitelnosti;  v případě problémů je třeba co nejdříve kontaktovat poskytovatele dotace. Udržitelnost

17 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  Řešení nesrovnalostí, porušení rozpočtové kázně.  Tlak na efektivitu projektů.  Zavedení limitů pro nákup zařízení a limitů mezd.  Zvýšená snaha o podporu technického a přírodovědného vzdělávání.  Zavedení oblastí podpory 1.4 a 1.5 OPVK.  Tlak na inovativnost, kvalitu a původnost výstupů, ochrana autorských práv.  Databáze výstupů.  Problémy s udržitelností projektů. Obecné aspekty a problémy při realizaci globálních grantů

18 Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Děkuji za pozornost. Ing. Petr Valášek Telefon: 577 043 826 E-mail: petr.valasek@kr-zlinsky.czpetr.valasek@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "Globální granty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Závěrečná konference globálních grantů Operačního."

Podobné prezentace


Reklamy Google