Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. Lokální partnerství Frýdlantsko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. Lokální partnerství Frýdlantsko."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz 6. Lokální partnerství Frýdlantsko

2 www.socialni-zaclenovani.cz LOKÁLNÍ PARTNERSTVÍ FRÝDLANTSKO Od září 2014 celkem : 6 jednání Lokálního partnerství 13 jednání Místních pracovních skupin 21 jednání Tematických pracovních skupin 2 jednání PS Projekty a implementace Zúčastnilo se dohromady 85 osob (8 obcí/měst, úřady, instituce, NNO)

3 www.socialni-zaclenovani.cz Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ) Strategie rozvoje v oblastech Zaměstnávání, Bydlení, Vzdělávání, Bezpečnosti a Sociálních služeb na roky 2016 – 2018 Umožňuje čerpání financí z OPZ, OPVVV, IROP v rámci KPSVL Je sestaven partnery LP na základě činnosti PS Obsahuje analytickou, návrhovou, indikátorovou a implementační část, které na sebe navazují Měl by být průběžně evaluován a aktualizován (min. 1x ročně) v rámci LP Celková alokace na navrhované projekty v rámci KPSVL pro Frýdlantsko je 77 839 844 Kč

4 www.socialni-zaclenovani.cz Návrhová část SPSZ Vychází z Analýzy potřeb Sestavena v rámci PS LP Je podkladem pro sestavení projektových záměrů Rozdělena do pěti tematických oblastí (Zaměstnávání, Bydlení, Vzdělávání, Bezpečnost, Sociální služby) Její struktura definuje priority, hlavní cíle a specifické cíle Priority jsou obecné, cíle pak konkrétní, měřitelné, termínované a kvantifikované Provázanost: mnohé priority a cíle přesahují do více tematických oblastí

5 www.socialni-zaclenovani.cz ZAMĚSTNANOST Priority: Osoby sociálně znevýhodněné, dlouhodobě nezaměstnané a jinak znevýhodněné na trhu práce jsou podporovány ke zvyšování svých pracovních kompetencí, návyků a motivace pracovat Na Frýdlantsku je zvyšována prostupnost a také dostupnost zaměstnání pro osoby sociálně znevýhodněné, dlouhodobě nezaměstnané a jinak znevýhodněné na trhu práce

6 www.socialni-zaclenovani.cz VZDĚLÁVÁNÍ Priority: Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí nejsou znevýhodněné v přístupu ke vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu Pedagogové a další pedagogičtí pracovníci v MŠ, ZŠ a SŠ jsou metodicky podporováni při práci s dětmi a mládeží ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí Žáci druhého stupně ZŠ budou efektivně podporováni a motivováni k postupu na střední školy a učiliště; studenti a učňové budou podporováni v úspěšném setrvání ve vzdělání Efektivně eliminovat rozvoj sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže; rozvíjet pozitivní trávení volného času

7 www.socialni-zaclenovani.cz BEZPEČNOST Priority Posílit bezpečnost na území Frýdlantska Efektivně eliminovat rozvoj sociálně-patologických jevů u dětí, mládeže i dospělých Snižovat recidivu osob ze SVL, podporovat návrat osob s trestnou minulostí do běžného života

8 www.socialni-zaclenovani.cz Frýdlantsko rozvíjí systém tzv. prostupného a sociálního bydlení pro osoby sociálně znevýhodněné jako prevenci rozvoje sociálně vyloučených lokalit Města a obce na Frýdlantsku mají ve svých bytech slušné a platící nájemníky, kteří aktivně řeší své případné dluhy za bydlení BYDLENÍ Priority

9 www.socialni-zaclenovani.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY Priority Efektivně eliminovat rozvoj sociálně-patologických jevů u dětí, mládeže i dospělých Účelně a efektivně bránit rozvoji dluhové problematiky a sociálního vyloučení; snižovat jejich současný stav

10 www.socialni-zaclenovani.cz PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘI KPSVL OPZ Terénní práce při obci v NMPS – 1 úvazek APK v NMPS – 2 úvazky Terénní sociální práce a OSP na Frýdlantsku Preventivní a poradenské programy pro mládež Výzva 2. vlny KPSVL otevřena v polovině prosince 2015 na následujících 10 měsíců

11 www.socialni-zaclenovani.cz OPVVV Volnočasové kluby v Bulovce, Višňové Programy doučování a podpory vzdělávání v rodinách Rozšíření kapacit AP, speciálních pedagogů, školních psychologů a logopedů v MŠ a ZŠ Další vzdělávání pedagogických pracovníků Výzva pro KPSVL otevřena pravděpodobně v lednu 2016; nyní tzv. Inkluze do konce listopadu 2015 PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘI KPSVL

12 www.socialni-zaclenovani.cz PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘI KPSVL IROP 8 až 10 sociálních bytů v Dětřichově 11 až 19 sociálních bytů v NMPS Rekonstrukce specializovaných učeben v ZŠ, MŠ a ZUŠ Frýdlant Rekonstrukce zázemí pro NZDM ve Frýdlantu Pořízení mobilní jednotky pro NZDM NMPS Zázemí pro sociální podnik Výzva bude otevřena pro KPSVL poč. roku 2016/ sociální bydlení pravděpodobně až v pololetí 2016


Stáhnout ppt "6. Lokální partnerství Frýdlantsko."

Podobné prezentace


Reklamy Google