Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.socialni-zaclenovani.cz Koordinovaný přístup a ESIF 2014+ Jan Mochťák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.socialni-zaclenovani.cz Koordinovaný přístup a ESIF 2014+ Jan Mochťák."— Transkript prezentace:

1 Koordinovaný přístup a ESIF Jan Mochťák

2 Obsah setkání 1.SPSZ – Opatření, cíle. 2.Projektová opatření – návrhy. 3.Harmonogram – upřesnění, kontinuita práce. 4. Úkoly+ závěr.

3 Priorita č. 1: Zapojení občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí Priorita č. 2: Podpora výchovně vzdělávacích programů a volnočasových aktivit pro rizikové děti a mládež Priorita č. 3: Podpora integračních aktivit pro osoby po návratu z výkonu trestu nebo žijících rizikovým způsobem života Priorita č. 4: Zmírňování rizik návykového chování

4 Priorita č. 1: Zapojení občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí Dílčí cíle: Posílení programu podpory působení asistentů prevence kriminalit ve vybraných částech města Kvantitativní a kvalitativní navýšení vzdělávacích aktivit se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů Vytvoření systémového opatření prevence sociálně patologických jevů při aplikaci principů participace a subsidiarity

5 Priorita č. 2: Podpora výchovně vzdělávacích programů a volnočasových aktivit pro rizikové děti a mládež Dílčí cíle: Do roku 2018 bude posíleno systémové vytváření edukativních programů prevence při zapojení všech institucí včetně nastavení systému evaluace Do roku 2018 bude podpořeno zřízení a rozšíření kapacit institucí nabízejících vzdělávací programy a volnočasové aktivity cílové skupině děti a mládež

6 Priorita č. 3: Podpora integračních aktivit pro osoby po návratu z výkonu trestu nebo žijících rizikovým způsobem života Dílčí cíle: Realizace systémových aktivit integrace osob do společnosti v režimu penitenciární a postpenitenciární péče Realizace opatření zmírňující dopady sociálně patologického jednání jedince včetně zohlednění dopadu na nejbližší okolí (rodina, komunita)

7 Priorita č. 4: Zmírňování rizik návykového chování Dílčí cíle: Do roku 2018 bude navýšen počet podporovaných osob/klientů v režimu prevence návykového jednání a patologického hráčství Do roku 2018 dojde k provázání systému činnosti institucí poskytující terénní protidrogové programy, sociální prevenci, příslušných MČ a školských (vzdělávacích) institucí

8 Harmonogram 1. první vlna fichí do průběžná zpětná vazba z naší strany 2. druhá vlna fichí do fiche budou moci být diskutovány s týmem ASZ v projektové dny + možnost individuálních konzultací, diskuze v rámci Výboru PS 3. do konce září - fiche jsou zapracovávány do SPSZ + konzultace s příslušnými vedoucími odborů a náměstky, vedoucí sekcí, posléze setkání řídící skupiny 4. září- říjen - konzultace s MPSV (SPSZ), koordinace s JMK, MMB (ITI) + prodiskutování témat SPSZ se zástupci politických stran = politické kluby 5. finalizace SPSZ konec říjen listopadu 2015 zastupitelstvo

9 Fiche Formuláře fichí pro všechny programy budou zaslány společně se zápisem z jednání PS zaměstnanost Počet vyplněných fichí není omezen Ke každé fichi je nutné doložit krátkou anotaci záměru (cca ½ A4) Vyplněné fiche a případné jakékoli další dotazy: Zpětná vazba bude formou doporučení

10 Pro inspiraci při psaní projektových fiší: Děkuji Vám za pozornost a těším se na další spolupráci! Jan Mochťák Tel:


Stáhnout ppt "Www.socialni-zaclenovani.cz Koordinovaný přístup a ESIF 2014+ Jan Mochťák."

Podobné prezentace


Reklamy Google