Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence sociálně patologických jevů a MŠMT Mgr. Jiří Chytil Odbor prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy Odbor prevence, speciálního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence sociálně patologických jevů a MŠMT Mgr. Jiří Chytil Odbor prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy Odbor prevence, speciálního."— Transkript prezentace:

1 Prevence sociálně patologických jevů a MŠMT Mgr. Jiří Chytil Odbor prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy Odbor prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy www.msmt.cz

2 Primární prevence z pohledu MŠMT Zásadní rozlišení primární prevence: Nespecifická PP – aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního soc. chování (sportovní a volnočasové aktivity) Specifická PP – aktivity zaměřené na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování (všeobecná, selektivní a indikovaná)

3 Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na rok 2009 Program I - Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními Projekty se předkládají na základě upřesnění jednotlivých krajů na místně příslušné krajské úřady. Projekty se předkládají na základě upřesnění jednotlivých krajů na místně příslušné krajské úřady. Cíl: podpora škol a školských zařízení, které jsou realizátory preventivních programů tj. podpora MPP cca 70% z celkových fin. prostředků určených SPP z resortu MŠMT (cca 15 mil.)

4 Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na rok 2009 Program II – Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT Podpora projektů s celorepublikovou působností a projektů regionálního/krajského charakteru. Projekty předkládány na MŠMT- odbor prevence (odbor 61)

5 Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na rok 2009 Program III - Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči. Projekty předkládány na MŠMT- odbor prevence (odbor 61) Program II a III – cca 6,5 mil.Kč Program II a III – cca 6,5 mil.Kč

6 Priority Programu I, II a III na rok 2009 Projekty zaměřené na prevenci užívání legálních drog (alkohol, tabák, medikamenty). Projekty zaměřené na prevenci užívání legálních drog (alkohol, tabák, medikamenty). Vzdělávací projekty a aktivity zaměřené na oblast specifické primární prevence SPJ. Vzdělávací projekty a aktivity zaměřené na oblast specifické primární prevence SPJ. V zdělávání pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zdravého životního stylu atd. V zdělávání pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zdravého životního stylu atd. Projekty zaměřené na včasnou intervenci v oblasti specifické primární prevence. Projekty zaměřené na včasnou intervenci v oblasti specifické primární prevence. P rojekty podporující práci s rodiči. P rojekty podporující práci s rodiči. Projekty zaměřené na podporu práce školních metodiků prevence a metodiků prevence pracujících v pedagogicko-psychologických poradnách. Projekty zaměřené na podporu práce školních metodiků prevence a metodiků prevence pracujících v pedagogicko-psychologických poradnách.

7 Podporované formy preventivních aktivit v oblasti specifické PP Kompletní programy postihující širší oblast sociálně patologických jevů. Kompletní programy postihující širší oblast sociálně patologických jevů. Kontinuální a dlouhodobé programy. Kontinuální a dlouhodobé programy. Programy zaměřené na zkvalitnění komunikace, zvyšování zdravého sebevědomí apod. Programy zaměřené na zkvalitnění komunikace, zvyšování zdravého sebevědomí apod. Programy na zlepšování sociálního klimatu a ke změně postojů a chování pedagogů, žáků a rodičů ve škole. Programy na zlepšování sociálního klimatu a ke změně postojů a chování pedagogů, žáků a rodičů ve škole.

8 Nepodporované formy preventivních aktivit v oblasti specifické PP „informativní“ přednášky, „informativní“ přednášky, jednorázové akce bez předchozího či následného propojení s dalšími preventivními aktivitami, jednorázové akce bez předchozího či následného propojení s dalšími preventivními aktivitami, hromadné, multimediální akce. hromadné, multimediální akce.

9 Aktuality a cíle v roce 2009  změny v dotačním řízení Programu II  financován projekt, jehož cílem je definovat výkony v oblasti primární prevence a tím umožnit jednotné sledování výkonů,  zvýšování kvality programů specifické primární prevence rozšířením stávajících Standardů,  podporovat spolupráci metodiků prevence s třídními učiteli prostřednictvím Programu I,  šetření v oblasti realizace MPP (začátek výzkumu již v roce 2008)

10 Systém certifikací programů v oblasti primární protidrogové prevence usnesením vlády č. 639 ze dne 7.6.2006 byla schválena změna v Pravidlech pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku - podmínka pro financování certifikovaných programů primární protidrogové prevence ze státního rozpočtu od roku 2008 usnesením vlády č. 639 ze dne 7.6.2006 byla schválena změna v Pravidlech pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku - podmínka pro financování certifikovaných programů primární protidrogové prevence ze státního rozpočtu od roku 2008 - Agentura pro certifikace-IPPP,www.ac.ippp.cz, která realizuje vlastní proces certifikací)

11 Systém certifikací programů v oblasti primární protidrogové prevence Do 15.7. 2008 prošlo certifikačním procesem 39 zařízení s 52 programy. Podmínkám certifikace vyhovělo 35 zařízení s 47 programy. Podmínkám certifikace vyhovělo 35 zařízení s 47 programy.

12 Systém certifikací programů v oblasti specifické primární prevence Aktuálně: Připravují se ke schválení aktualizované Standardy pro oblast primární protidrogové prevence. Připravují se ke schválení aktualizované Standardy pro oblast primární protidrogové prevence. Zahajují se práce ve spolupráci s IPPP na tvorbě Standardů pro všechny typy programů specifické primární prevence. Zahajují se práce ve spolupráci s IPPP na tvorbě Standardů pro všechny typy programů specifické primární prevence. Upravuje se rejstřík/databáze certifikovaných programů dle zaměření programu a sídla organizace (školy a školská zařízení by měla přehled o nabízených certifikovaných programech PP ve svém regionu) Upravuje se rejstřík/databáze certifikovaných programů dle zaměření programu a sídla organizace (školy a školská zařízení by měla přehled o nabízených certifikovaných programech PP ve svém regionu)

13 Systém certifikací programů v oblasti specifické primární prevence Význam certifikací pro školy a školská zařízení dle charakteru certif. programů: 1. Programy specifické primární prevence poskytované v rámci školní docházky 2. Programy Specifické prevence poskytované mimo rámec školní docházky 3. Programy včasné intervence 4. Vzdělávací programy v oblasti specifické PP 5. Ediční činnost v oblasti PP

14 Děkuji za pozornost Mgr. Jiří Chytil Mgr. Jiří Chytil Odbor prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy tel.: 257 193 236 e-mail: jiri.chytil@msmt.cz


Stáhnout ppt "Prevence sociálně patologických jevů a MŠMT Mgr. Jiří Chytil Odbor prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy Odbor prevence, speciálního."

Podobné prezentace


Reklamy Google