Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení Mgr. Zuzana Hamanová krajský školský koordinátor prevence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení Mgr. Zuzana Hamanová krajský školský koordinátor prevence."— Transkript prezentace:

1 Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení Mgr. Zuzana Hamanová krajský školský koordinátor prevence Krajský úřad Pardubického kraje

2 2 Legislativa pro oblast prevence zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) (§ 29 – odst.1, který ukládá vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, žáků a studentů a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů) zákon č. 379/2005 Sb.,o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (jednoznačně vymezuje postupy škol v situacích,kdy dojde k výskytu tohoto rizikového chování)

3 3 Legislativa pro oblast prevence Zákon č. 563/ 2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - ČÁST ČTVRTÁ § 9a - „Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti 8a) vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, 8c) se poskytuje příplatek ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně.“ Vyhláška č. 317/2005 Sb.,o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků….stanovuje nezbytné kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností

4 4 Legislativa pro oblast prevence vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci RCH čj. 2129/2010-28→vymezena škála typů rizikového chování v jednotlivých přílohách

5 5 V rámci školních řádů vydefinovat rizikové aspekty, které ve škole nemají místo jasně stanovit opatření, pokud dojde k porušení některého z bodu řádu Se školním řádem seznámit děti, žáky,pedagogy i rodiče → předcházení možným problémům již v zárodku Povinnosti školy

6 6 Minimální preventivní program Konkrétní dokument školy, který primární prevenci a její realizaci na škole popisuje z hlediska priorit a cílů Je zpracován na 1 školní rok školním metodikem prevence Podléhá kontrole České školní inspekce Jeho vyhodnocení je součástí výroční zprávy o činnosti školy

7 7 Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Pk na období 2012-2014 v říjnu 2012 byl vypracován a schválen Krajský plán prevence rizikového chování Pk na období 2012 - 2014 hlavním úkolem je provázat MPP a regionální programy s cílem zohlednění místních a specifických problémů škol v průběhu roku bude proveden monitoring rizikového chování v MŠ,ZŠ i SŠ pokračovat v realizacích pravidelných setkání ŠMP,VP a MP při PPP ve všech okresech kraje

8 8 Krajské centrum primární prevence Je součástí PPP v Ústí nad Orlicí koordinuje primární prevenci RCH na školách a školských zařízeních v Pardubickém kraji poskytuje služby v rámci primární prevence pro školy v Pardubickém kraji od roku 2010 www.pppuo.cz/centrumPP

9 9 Webové stránky k prevenci a ochraně zdraví www.klickevzdelani.cz – portál Pardubického krajewww.klickevzdelani.cz www.msmt.cz www.prevence-info.cz www.vychovakezdravi.cz

10 10 Kontakty Krajský školský koordinátor prevence: Mgr. Zuzana Hamanová Krajský úřad Pardubického kraje Komenského nám. 125 532 11 Pardubice tel.: 466 026 240 mail.: zuzana.hamanova@pardubickykraj.cz@pardubickykraj.cz

11 11 Kontakty - Metodici prevence v PPP Pardubice:PaedDr. Jiří Knoll »tel.: 466 410 327-8 Chrudim Mgr. František Krampota »tel.: 469 621 187 Ústí n. Orlicí: PhDr. Petra Novotná »tel.: 465 521 296 Svitavy Mgr. Vlasta Tvrdíková »tel.: 461 532 486

12 12 Kontakty MŠMT ČR: tel.: 234 811 111 Mgr. Martina Budinská tel.: 234 811 331 martina.budinska@msmt.czmartina.budinska@msmt.cz Ing. Radka Heřmánková tel.: 234 811 554 radka.hermankova@msmt.czradka.hermankova@msmt.cz Mgr. Vladimír Sklenář tel.: 234 811 698 vladimir.sklenar@msmt.cz

13 13 Dotační řízení MŠMT ČR na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování Poskytovatel dotace: MŠMT ČR na období 2013-2018 Vyhlášení: internetové stránky MŠMT ČR www.msmt.cz (sekce Speciální a inkluzivní vzdělávání a poradenství- Prevence-Dotace).www.msmt.cz Žadatelé:- školy a školská zařízení - občanská sdružení - obecně prospěšné společnosti Termín pro podání žádosti: do 30. 09. (elektronicky v listinné podobě na předepsaném formuláři MŠMT ČR)

14 14 Dotační řízení MŠMT ČR na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování Zaměření projektů: programy dlouhodobé a vzdělávací projekty zaměřené na oblast specifické primární prevence max. částka na 1 rok: 80 000,- Kč komplexní programy, ne jednorázové akce podrobné informace na školském portálu Pk v současné době probíhá jednání na MF – čerstvá info z MŠMT dotaci lze čerpat dle projektu v daném roce – v rozmezí od 1.1.2013 do 31.12.2013. Od příštího roku již bude rozhodné datum na rozhodnutí.

15 15 Děkuji za vaši pozornost. Mgr. Zuzana Hamanová krajský školský koordinátor prevence


Stáhnout ppt "Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení Mgr. Zuzana Hamanová krajský školský koordinátor prevence."

Podobné prezentace


Reklamy Google