Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak funguje vládní Agentura pro sociální začleňování – s důrazem na oblast bydlení Praha, 26. března 2014 Václav Zeman.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak funguje vládní Agentura pro sociální začleňování – s důrazem na oblast bydlení Praha, 26. března 2014 Václav Zeman."— Transkript prezentace:

1 Jak funguje vládní Agentura pro sociální začleňování – s důrazem na oblast bydlení Praha, 26. března 2014 Václav Zeman

2 ČR: podle výzkumu MPSV (2006) žije ve vyloučených lokalitách cca 80 000 obyvatel, podle odborných odhadů je dnes v ČR více než 400 tzv. sociálně vyloučených lokalit - ¾ z nich tvoří lidé považovaní za Romy - v ČR přitom žije kolem 170 000 lidí, kteří se označují za Romy nebo jsou za ně označováni Role etnicity – podstatná část obyvatel ČR se domnívá, že sociální vyloučení je problém etnický nikoli sociální (s tím je spojena částečná diskriminace Romů na trhu práce, ve vzdělávání i bydlení) Sociální vyloučení v ČR

3 Co dělá Agentura Agentura pro sociální začleňování podporuje obce při začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit. pomáhá obcím a městům při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy. propojuje přitom místní subjekty (města a obce a jejich úřady, ale také neziskové organizace, školy a školská zařízení, Úřad práce, zaměstnavatele, policii a veřejnost), aby při sociálním začleňování spolupracovaly). spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně směrem ke státní správě, podílí se na formování státní politiky sociálního začleňování a její koordinaci. V současné chvíli Agentura spolupracuje s 26 městy a obcemi z celé České republiky.

4

5 ROK 1: sestavení lokálního partnerství, situační analýza, tvorba strategického plánu ROK 2: výběr dotačních titulů, podávání projektových žádostí, projektové poradenství ROK 3: pokračující projektové poradenství, realizace prvních projektů, revize strategického plánu, příprava předávání vedení lokálního partnerství Standardní fungování Agentury v lokalitě

6 Nástroje Agentury pro sociální začleňování Lokální partnerství Platforma zástupců samosprávy (městská policie, úřady práce), státní správy (policie, školy,OSPOD a další) a neziskových organizací, rozdělené do pracovních skupin, připravuje strategický plán a projektové žádosti Situační analýzy Výzkumy podrobně mapující stav lokalit a jejich potřeby v oblastech bydlení, vzdělávání zaměstnávání, tvoří základ pro přípravu strategického plánu Strategické plány sociálního začleňování Projektové poradenství

7 Prunéřov má nové Centrum sociálních služeb Kadaň, 17.10.2013 – V lokalitě Prunéřov ležící necelé dva kilometry od centra Kadaně dnes bylo otevřeno nové Centrum sociálních služeb. To zajistí prostory pro stávající i nové sociální služby. Vedle centra vzniklo nové hřiště pro děti a mládež. Centrum nyní bude přímo v lokalitě Prunéřov nabízet následující sociální služby: terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro mládež, dluhové a finanční poradenství a pracovní poradenství. Vedle terénních sociálních pracovníků zde dnes fungují asistenti prevence kriminality a domovníci, vznikla zmíněná sociální firma, konají se pravidelná zasedání domovních výborů, brigády obyvatel starajících se o zkrášlování svého bydlení, významně se pokročilo v diferencovaném zvyšování standardu bydlení podle platební morálky nájemníků, byl otevřen předškolní klub, jsou realizovány pracovně- poradenské a zaměstnanostní projekty, byla posílena drogová prevence a probíhá doučování a další aktivity. Kadaň – Centrum sociálních služeb

8 Projekty s podporou Agentury Projekty jsou různě rozsáhlé. Celkem přinášejí do měst částky ve výši několika set milionů korun na podporu sociálního začleňování (v roce 2012 byly schváleny projekty připravené s podporou Agentury ve výši 487 milionů korun).

9 Kde působí/působila Agentura

10 Agentura působí: ■ na úrovni obcí a měst: propojuje místní subjekty (města a obce a jejich úřady, ale také neziskové organizace, školy a školská zařízení, Úřad práce, zaměstnavatele, policii a veřejnost), aby při sociálním začleňování spolupracovaly. ■ na celostátní úrovni: spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně směrem ke statni spravě, podili se na formovani statni politiky socialniho začleňovani a jeji koordinaci Působení Agentury

11 V oblasti bydlení doporučuje Agentura obcím například následující opatření: Zavádění prvků systému prostupného bydlení Úprava pravidel přidělování městských/obecních bytů Zřizování a podpora krizového bydlení Využívání domovníků, zakládání domovních výborů Podpora dostatečné sítě a kapacit sociálních pracovníků v místě Opatření v oblasti bydlení

12 příprava zákona o sociálním bydlení (gesce MPSV, ve spolupráci s MMR, ministrem pro LP, ombudsmankou) novela zákona o hmotné nouzi vyhodnocení Strategie boje proti sociálnímu vyloučení pro roky 2011-2015 příprava nové Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2015-2020 – zde je možné zapojení zájemců o oblast zdraví Aktuálně řešené problémy

13 Děkuji za pozornost! Václav Zeman zeman.vaclav@vlada.cz www.socialni-zaclenovani.cz


Stáhnout ppt "Jak funguje vládní Agentura pro sociální začleňování – s důrazem na oblast bydlení Praha, 26. března 2014 Václav Zeman."

Podobné prezentace


Reklamy Google