Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBSAH Představení OP Praha Prioritní osa 3 Oblasti podpory – specifické cíle Výzvy Kontakty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBSAH Představení OP Praha Prioritní osa 3 Oblasti podpory – specifické cíle Výzvy Kontakty."— Transkript prezentace:

1

2 OBSAH Představení OP Praha Prioritní osa 3 Oblasti podpory – specifické cíle Výzvy Kontakty

3 OP PRAHA – PÓL RŮSTU ČR Řídicí orgán – hl. m. Praha Regionální OP – území Prahy Multifondový OP – EFRR + ESF Alokace – 201,6 mil. EUR (podíl EU) / 403,2 mil. EUR celkem Míra spolufinancování ze strany EU – 50 %

4 PRIORITNÍ OSY, ALOKACE (v %) PO 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (EFRR) Kč PO 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory (EFRR) Kč PO 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (EFRR + ESF) Kč PO 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti (EFRR + ESF) Kč PO 5: Technická pomoc (ESF) Kč

5 PRIORITNÍ OSA 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

6 CHARAKTERISTIKA PO3 Multifondová PO – Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Evropský sociální fond (ESF) Typy projektů – Investiční = tvrdé projekty – Neinvestiční = měkké projekty Komplementarity uvnitř PO Alokace – Celková alokace: 51,6 mil. EUR (cca mil. Kč) – Alokace EFRR: 25 mil. EUR – Alokace ESF: 26,6 mil. EUR

7 SPECIFICKÉ CÍLE PO3 – SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci - EFRR Zvyšování kapacit služeb pro bezdomovce a osoby ohrožené bezdomovectvím a nacházející se v krizi → sociální služby - azylové domy, nízkoprahová denní centra, terénní programy, domy na půl cesty, noclehárny ad. Zvyšování kapacit nízkoprahových a kulturně komunitních center poskytujících zázemí pro sociálně aktivizační aktivity → komunitní centra mimo sociální služby Podpora rekonstrukcí, oprav a úprav bytů na byty systému sociálního bydlení a boje proti bezdomovectví (včetně chráněného, tréninkového a následného bydlení) → sociální byty, dostupné byty, chráněné byty (sociální služba) – veřejné vlastnictví podmínkou

8 SPECIFICKÉ CÍLE PO3 – SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání – EFRR Vznik a rozvoj sociálních podniků a projektů poskytujících pracovní příležitosti pro znevýhodněné a obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatel v Praze (včetně chráněných pracovišť)

9 SPECIFICKÉ CÍLE PO3 – SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci - ESF Podpora vzniku a činnosti kulturně komunitních center a prostor komunitního života a projektů aktivizace místních komunit (zejména ale nikoli pouze osob vyloučených, ohrožených a v krizi) za účelem posilování místní sociální soudržnosti Sociální podnikání jako součást aktivizace místních komunit i v kombinaci s komunitními centry

10 Výzva Alokace (mil. Kč) Plánované datum zahájení příjmu žádostí Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu Uzavřená výzva Vyhlášené výzvy1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem Plánované výzvy Alokace na období Výzva Zaměření výzvy na specifický cíl (EFRR – investiční, ESF - neinvestiční) Alokace výzvy (mil. Kč) Datum vyhlášení výzvy Příjem žádostí o podporu do Uzavřená SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání – EFRR Otevřené SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci - EFRR SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci - ESF Plánované SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání – EFRR 6510/20164/2017 Alokace na období Kč VÝZVY

11 OTEVŘENÉ VÝZVY Pořadí a název výzvy 17. Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení (investiční) 18. Podpora komunitního života a sociálního podnikání (neinvestiční) Příjem žádostí – ŽadateléNNO, veřejné instituce NNO, veřejné instituce, podnikatelské subjekty Spolufinancování žadatele 0% – 20% (dle typu žadatele) 0% – 15% (dle typu žadatele) Podporované aktivity A – Vznik azylového domu B – Vznik nízkoprahových denních center C – Vznik terénních programů D – Podpora aktivizace komunitního života Podpora aktivizace komunitního života Podpora sociálního podnikání Podporované cílové skupiny Osoby sociálně vyloučené a ohrožené, zahrnuty i OZP, vč. osob s duševním onemocněním; sekundární CS u komunitního života: obyvatelé místních komunit Alokace výzvy200 mil. Kč 400 mil. Kč Velikost projektu500 tis. Kč – 35 mil. Kč (dle skupin aktivit) 1 – 10 mil. Kč

12 ZDROJE INFORMACÍ Kontaktní osoby uvedeny vždy v textu příslušné výzvy Semináře pro žadatele k vyhlášeným výzvám, CBA, vyplnění žádosti o podporu v ISKP14+ Harmonogram výzev

13 Děkujeme za pozornost. Petra Nešporová Karolina Špačková ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ MAGISTRÁT HL. M. PRAHY JUNGMANNOVA 29/ PRAHA 1


Stáhnout ppt "OBSAH Představení OP Praha Prioritní osa 3 Oblasti podpory – specifické cíle Výzvy Kontakty."

Podobné prezentace


Reklamy Google