Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Program Prosperita 2007-13.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Program Prosperita 2007-13."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Program Prosperita 2007-13

2 Obsah prezentace -- Program Prosperita OPPI 2007- 2013 -- Prosperita – Výzva II. -- Aktuální stav podaných žádostí -- Nejčastější chyby žadatelů -- Podpora dle „Českého přechodného rámce“ -- Registr De minimis

3 -- Cílem je poskytnout podporu na zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurence- schopných výrobků a služeb Podporované aktivity: zakládání a další rozvoj VTP, PI, CTT podpora sítí Business Angels Novinka pro Výzvu II.: provoz stávajícího VTP, PI, CTT (pro projekty podpořené v rámci OPPP) Program Prosperita

4 I. Část (Neveřejná) II. Část (Veřejná) Příjemce podpory „Veřejný subjekt“ (VŠ, VVI, obec, kraj) PO založená „veřejným subjektem“ Soukromý i veřejný subjekt Podporované aktivity VTP, PI, CTT Provoz stáv. VTP, PI, CTT VTP, PI, CTT, BAN Provoz stáv. VTP, PI, CTT Výše dotace (%) 75 %Regionální mapa intenzity podpory Udržitelnost 10 let5 let Další Metodika odpočtu příjmů (předání dotace konečným příjemcům)

5 Program Prosperita Výše dotace projekt dotace neobsahující stavební práce 1 – 30 mil. Kč obsahující stavební práce 5 – 300 mil. Kč BAN 1 – 5 mil. Kč provoz stávajícího VTP, PI, CTT 1 – 5 / 12,5 mil. Kč

6 Program Prosperita Způsobilé výdaje -- Nákup a úprava pozemků -- Nákup, odstranění, rekonstrukce, výstavba staveb -- Projektová dokumentace ke stavbám -- Inženýrská činnost ve výstavbě -- HW, SW, práva duševního vlastnictví -- Stroje, zařízení, vybavení, fotovoltaika -- Provozní náklady (marketing, síťové dodávky, webové stránky, publicita, školení, semináře, cestovné, služby poradců, expertů…) Pro aktivitu BAN – (+) mzdy a pojištění Pro Výzvu II. – (+) organizace výběrových řízení Pro aktivitu Provoz stáv. VTP, PI, CTT – (+) opravy

7 Program Prosperita – Výzva II Harmonogram -- příjem RŽ:1.11.2009 – 30.6.2010 -- příjem PŽ:1.1.2010 – 31.12.2010 -- max. ukončení projektu:30.6.2014 -- systém sběru žádostí:kontinuální -- alokace na výzvu:4 mld. Kč

8 Program Prosperita 2007 – 2013 Aktuální stav žádostí – Výzva I. veřejnáneveřejná Počet schválených registračních žádostí 37 18 Počet přijatých plných žádostí 21 10 PŽ - dotace (Kč)1,5 mld. 1,3 mld. Schválené projekty 6 4 Celková alokace Výzvy I. – 4 mld. Kč

9 Program Prosperita 2007 – 2013 Aktuální stav žádostí – Výzva II. veřejnáneveřejná Počet schválených registračních žádostí 9 2 Počet přijatých plných žádostí 1 0 RŽ - dotace (Kč) 1 mld. 0,33 mld. Schválené projekty 0 0 Celková alokace Výzvy II. – 4 mld. Kč

10 Program Prosperita Plná žádost (PŽ) Nejčastější chyby žadatelů -- Nápověda eAccount, Pokyny pro žadatele (obecná, specifická část) -- Výběrová kritéria -- Záměr projektu -- Formulář PŽ, povinné přílohy -- Doklad prokazující způsob financování -- IPRM

11 Program Prosperita tzv. Dočasný rámec Podpora dle „Českého přechodného rámce“ -- již ve Výzvě I. pro projekty se způsobilými investičními výdaji min. 100 mil. Kč -- podpora se poskytuje na neinvestiční (provozní) náklady -- nejedná se o podporu de minimis Základní podmínka: -- v období mezi 1.1.2008 – 31.12.2010 nesmí souhrnná částka podpory dle rámce a de minimis přesáhnout částku 500 tis. EUR na jeden podnik (doloženo čestným prohlášením) -- Výzva II. - O tuto podporu může zažádat i provozovatel stávajícího VTP, PI, CTT, jehož stavba byla podpořena v rámci programu Prosperita OPPP (2004-2006), a současně byla částka způsobilých investičních výdajů (v OPPP) minimálně 100 mil. Kč.

12 Program Prosperita Registr De minimis Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis) -- zřízen od 1. ledna 2010 -- do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory je poskytovatel podpory povinen zaznamenat do centrálního registru údaje o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci -- celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu subjektu/příjemci nesmí v rozhodném období (tzn. v rámci současného a dvou předcházejících účetních období, resp. fiskálních let) přesáhnout částku 200 000 EUR -- povinnosti se vztahují na všechny projekty OPPP a OPPI – resp. na provozovatele poskytující zvýhodněné služby nebo zvýhodněné nájemné -- zvýhodnění je vyčísleno jako rozdíl mezi cenou běžnou na trhu a zvýhodněnou cenou -- za porušení povinnosti hrozí pokuta až 100 000Kč -- kontaktní místo pro poskytovatele - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

13 © Copyright, CzechInvest 2010. Všechna práva vyhrazena. Děkuji za pozornost Ing. Blanka Sawkins Blanka.sawkins@czechinvest.org


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Program Prosperita 2007-13."

Podobné prezentace


Reklamy Google