Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Programovací období 2007 - 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Programovací období 2007 - 2013."— Transkript prezentace:

1 1 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Programovací období 2007 - 2013

2 2 Podpora inovací a znalostní ekonomiky OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) - ESF, řídící orgán MŠMT OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) - ERDF, řídící orgán MŠMThttp://www.msmt.cz/ OP Podnikání a inovace (OP PI) průmyslový VaV - ERDF, řídící orgán MPO http://www.mpo.cz/

3 3 Vazba OP VK, VaVpI, PI OP VaVpI je vzájemně provázán se dvěma dalšími OP na léta 2007-2013 OP Vzdělání pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace Vzdělává- ní Cílený výzkum Aplikova -ný výzkum Neprůmy- slový výzkum Vývoj mimo průmysl Neprůmys- lové Inovace Průmyslo- vý výzkum Průmyslová vývoj Průmyslové inovace vč. řízení Podnikání Opatření pro VaVOpatření pro podnikání OP Vzdělávávní OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Podnikání a inovace

4 4 Specifické cíle  posilování výzkumného, vývojového a pro-inovačního potenciálu, zajišťujícího růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst v regionech, prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a dalších relevantních subjektů,  vybudování nových moderních kapacit ve veřejném sektoru,  vybavení moderními technologiemi k zajištění vhodných pracovních podmínek vědců,  přilákání špičkových odborníků ze zahraničí za účelem předávání zkušeností,  zvýšení prestiže vědy,  přilákání mladé generace talentů k výzkumné činnosti.

5 5 Operační program VaVpI Prioritní osy: 1. Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje. 2. Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji. 3. Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání. 4. Technická pomoc.

6 6 Prioritní osa 1 - cíl  Cíl: posílit kapacity a know-how výzkumu a vývoje založených na budování dislokovaných pracovišť tak, aby v dalších regionech vznikly podmínky pro využívání výsledků VaV Výše dotace až 100% Žadatel: Veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy.  Akce: Rekonstrukce a rozšíření kapacit – obnova VaV laboratoří a jejich vybavení moderní přístrojovou technikou. Výstavba nových kapacit – vybudování nových výzkumných laboratoří, ústavů a institucí, výstavba nových objektů a jejich vybavení technikou.

7 7 Prioritní osa 1 Oblasti podpory: 1.1 Rozvoj sítě výzkumných pracovišť v regionech s rozvojovým potenciálem. 1.2 Rozvoj špičkových evropských center excelence pro EVP. 1.3 Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje v regionech.

8 8 Prioritní osa 2 - cíl  Cíl: zvýšit počet institucí výzkumu a vývoje ve veřejném sektoru s doloženým vstupem do spolupráce na technologiích s podnikatelskými subjekty. Dotace až 100% Příjemce: Všechny typy vysokých škol, výzkumné instituce, neziskové subjekty.  Akce: Rekonstrukce a rozšíření kapacit – obnova výzkumných a vývojových laboratoří v souvislosti s budoucím vývojem nových technologií

9 9 Prioritní osa 2 Oblasti podpory: 2.1. Rozvoj kapacit technického výzkumu v regionech. 2.2. Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách a výzkumných institucích. 2.3. Zvýšení cílené informovanosti o VaV a jeho výsledcích pro inovace.

10 10 Prioritní osa 3 - cíl  Cíl: zvýšení nabídky absolventů vysokých škol v oblastech se značným potenciálem růstu přispívajících ke zvýšení úrovně regionů respektujících celospolečenské požadavky na lidské zdroje. Dotace až 100% Příjemci: Vysoké školy  Akce: Rekonstrukce a rozšíření kapacit pro terciární vzdělávání  Podmínky: Zaměření na studijní obory, u kterých je v regionu nedostatek pracovníků ve VaV. Vypracovaný Dlouhodobý záměr VŠ v prioritním směru.

11 11 Prioritní osa 3 Oblast podpory 3.1. Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání.

12 12 Prioritní osa 4 - cíl  Cíl: přispět ke zlepšení kvality prováděných opatření, tj. zajistit efektivní řízení operačního programu, jeho propagaci, hodnocení a navrhování a realizace korekčních opatření. Dotace až 100%  Akce: náklady na přípravu, výběr, implementaci, hodnocení a monitorování; náklady související se zasedáními hodnotitelských komisí a Monitorovacího výboru OP; náklady na zpracování dat; náklady na audity a kontroly prováděné na místě; náklady na odměňování zaměstnanců, kteří se podílejí na přípravě, výběru, hodnocení a monitorování programu, auditech a kontrolách; financování seminářů, workshopů, výměn zkušeností a informací, propagace, implementaci a monitorování; apod.

13 13 Finanční alokace dle oblastí podpory Priorita/oblast mil. EUR 11 142,5 1.1 121,8 1.2 462,9 1.3 557,9 2 648,0 2.1 365,4 2.2 233,9 2.3 48,7 3 596,8 4 48,7


Stáhnout ppt "1 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Programovací období 2007 - 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google