Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, úzká vazba na OPPI Pavel Komárek poradce ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, úzká vazba na OPPI Pavel Komárek poradce ministryně školství, mládeže a tělovýchovy."— Transkript prezentace:

1 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, úzká vazba na OPPI Pavel Komárek poradce ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

2 2 Strukturální fondy EU 2007 - 2013 Cíl Konvergence (883 mld. Kč celkem = 85% EU + 15% ČR): OP Podnikání a inovaceRegionální operační programy OP Výzkum a vývoj pro inovace- Střední Čechy OP Životní prostředí- Jihozápad OP Doprava- Severozápad Integrovaný operační program- Jihovýchod OP Technická pomoc- Severovýchod OP Lidské zdroje a zaměstnanost- Moravskoslezsko OP Vzdělávání pro konkurencesch.- Střední Morava Cíl Konkurenceschopnost (14,3 mld. Kč = 85% EU + 15% ČR) Praha – Konkurenceschopnost Praha - Adaptabilita

3 3 Operační programy strukt. fondů EU 2007-13 Připravují se tři vzájemně provázané VaVaI operační programy na roky 2007-13: –OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (s částí RLZ pro VaV = cca 1 mld. Kč/r), zdroj: ESF, řídící orgán = MŠMT –OP Výzkum a vývoj pro inovace (cca 10,0 mld. Kč/r) zdroj: ERDF, řídící orgán = MŠMT –OP Podnikání a inovace (s částí průmyslového VaV = cca 1,9 mld. Kč/r) zdroj: ERDF, řídící orgán = MPO Vzdělá- vání Cílený výzkum Neprůmyslový výzkum (zdravotnictví aj.) Vývoj mimo průmysl Inovace mimo průmysl Průmyslový výzkum Průmyslový vývoj Průmyslové inovace vč. řízení Podnikání Technický výzkum Opatření LZ pro VaV Opatření LZ pro podnikání OP VzděláváníOP Výzkum a vývoj pro inovaceOP Podnikání a inovace

4 4 Vazby tří OP – VpK, VaVpI, a PI 1) Např. nanotechnologie, genové technologie aj. (viz DZSV) OP VaVpI: P1 Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje zájem mladých o studium popularizace VaV inovující nové MSP info o zavádění inovací, poradenství výrobky z tech. platformy klastry, póly excelence výzkumně vyřešený cíl tech. platformy manažersky a jinak vzdělaní pracovníci nárůst počtu absolventů pro VaV, inovace a podnikání zavádění nových postupů atd. ve zdravotnictví, zemědělství, ŽP, security apod. horizontální mobilita založení výzkumného týmu, podpora mladých zapojení do EVP, mezinárodní spolupráce zvýšení kvality VaV info o výsledcích VaV vhodných pro podniky, poradenství OP VaVpI: P2 Rozvoj kapacit pro spolupráci veř. sektoru se soukromým OP VK: P2 Modernizace terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje založení tech. platformy OP VaVpI:P 3 Posilování kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání inovace výrobků VaV infrastrukt. v podnicích funkční spin-off aj. MSP OP PI: P1 Podnikání a inovace OP PI: P2 Prostředí pro podnikání a inovace OP PI: P3 Služby pro rozvoj podnikání postupy a technologie využitelné pro více podniků 1 podpora až do vzniku firmy, duševní ochrana Výstupy OP VaVpI Priority OP VaVpIPriority OP VK Výstupy OP VKVýstupy OP PI Priority OP PI

5 5 Finanční struktura OP VaVpI č.Název priority / opatřeníPodíl 1 Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje 47% 1.1 Rozvoj sítě výzkumných pracovišť v regionech s rozvojovým potenciálem 5% 1.2 Rozvoj center excelence pro zapojení do EVP 19% 1.3 Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje v regionech 23% 2 Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve VaV 26% 2.1 Rozvoj kapacit technického výzkumu v regionech 15% 2.2 Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách a výzkumných institucích 9% 2.3 Zvýšení cílené informovanosti o VaV a jeho výsledcích pro inovace 2% 3 Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání 25% 3.1 Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání 25% 4 Technická asistence 2% Celkem – 70 614 mil. Kč100%

6 6 Implementace OP VaVpI z hlediska příjemců Z hlediska budoucích příjemců je hlavní: –Zálohové financování z rozp. kapitoly MŠMT (?) –Implementační agentury: Priority 1 a 3 = Dům zahraničních služeb, Priorita 2 = CzechInvest –Jde o ERDF prostředky (= „investice“), jen do 10 % soft (ESF), není na výzkumnou činnost (v evr. fondech je v RP EU) –Platí základní pravidlo n+3 („do tří let hotovo“) –Příjemcem je právnická osoba (vč. konsorcií atd.), která nese plnou odpovědnost (riziko vrácení peněz) –100 % úhrada nákladů projektu z veřejných zdrojů, ale podle „ Rámec Společenství pro veřejnou podporu pro výzkum, vývoj a inovace“ (ne průmyslový VaV a inovace → OP PI) –Realizace mimo hl.m. Prahu –Vazba na DZSV (priority VaV) – síla vazby dle jednání s EK

7 7 Screening OP VaVpI 5. kolo (07-08/52006) PROČ SCREENING? a)Kvůli nastavení podmínek (věcných, finančních, časových i regionálních) jednotlivých opatření a návazně pak vyhlašovaných programů. Jde zejména o konkrétní podmínky v návrhu OP VaVpI neuvedené (OP VaVpI po schválení EK bude prakticky neměnný a neměl by proto být příliš konkrétní). b)Pro budoucí uchazeče je to možnost jak zjistit, jak je na tom jejich návrh projektu ve srovnání s ostatními. Stejně jako u květnového kola screeningu bude zveřejněno souhrnné vyhodnocení výsledků screeningu a navíc každý návrh projektu bude (se zachováním důvěrnosti poskytnutých informací) individuálně porovnán s průměrem dané oblasti. To poskytne těm, co se do screeningu zapojí, zpětnou vazbu o silných a slabých stránkách připravovaného projektu.

8 8 Screening OP VaVpI 5. kolo (07-08/52006) Souhrnné výsledky – podle velikosti projektů V členění podle velikost projektů došlo k posunům (další nárůst velkých projektů nad 1,5 mld. Kč ze 14 na 18, pokles projektů do 50 mil. Kč z 25 na 9). Oproti 4. kolu (květen 2006) se výrazně nezměnil ani objem prostředků (mírný pokles z 105,7 mld. Kč na 100,0 mld. Kč), ani počet projektů (mírný pokles z 191 na 171 projektů) a to přesto, že podmínky pro zařazení do screeningu se výrazně zpřísnily (web aplikace nepovolila vložení).

9 9 Screening OP VaVpI 5. kolo (07-08/52006) Souhrnné výsledky – podle Oblastí podpory V členění podle oblastí podpory (opatření) je k diskusi mj. přetrvávající velmi malý zájem o oblast 2.2. - ochrana duševního vlastnictví (7 projektů).

10 10 Screening OP VaVpI 5. kolo (07-08/52006) Souhrnné výsledky – podle DZSV V členění podle DZSV přetrvává nejvyšší zájem o DZSV 2 (Mol. biologie...), i když zde souhrnná čísla ovlivňují velké projekty.

11 11 Screening OP VaVpI 5. kolo (07-08/52006) Souhrnné výsledky – podle realizace v krajích V členění podle krajů vzrostl podíl Středočeského kraje, daný zejm. blízkostí Prahy s koncentrací VaV kapacit.

12 12 Národní program výzkumu III Doba řešení: 2009 – 2015 Finanční prostředky 2009 = cca 1,4 mld. Kč, každým dalším rokem + cca 1,4 mld. Kč (nárůst výdajů SR na VaV) Cíl: Zajištění činnosti kapacit výzkumu a vývoje vybudovaných ze strukturálních fondů.

13 13 Děkuji za pozornost a na shledanou Informace hledejte na: http://www.msmt.cz/_ http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=3404 DOMEK/default.asp?CAI=3404http://www.msmt.cz/_ http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=3404 DOMEK/default.asp?CAI=3404 (přes menu) http://www.msmt.cz/_ http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=3404 DOMEK/default.asp?CAI=3404


Stáhnout ppt "Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, úzká vazba na OPPI Pavel Komárek poradce ministryně školství, mládeže a tělovýchovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google