Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Jaroslav Šíp Západočeská univerzita v Plzni Zahraniční vztahy – Oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Jaroslav Šíp Západočeská univerzita v Plzni Zahraniční vztahy – Oddělení."— Transkript prezentace:

1 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Jaroslav Šíp Západočeská univerzita v Plzni Zahraniční vztahy – Oddělení fondů EU www.esf.zcu.cz sipj@rek.zcu.cz

2 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 2 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU EU -> ČR ESF (European Social Fund) ERDF (European Regional Development Fund) EAGGF (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund) FIFG (Financial Instrument for Fisheries Guidance) Národní rozvojový plán 2007 - 13 Operační program 1 Operační program 2 Operační program 3 Operační program 4 Operační program …

3 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 3 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Operační programy 2007 - 13 ZČU se budou týkat zejména: •OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF – 70,6 mld. Kč) •OP Podnikání a inovace (ERDF – 77,5 mld. Kč) •OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF – 88,3 mld. Kč) •OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF – 91,5 mld. Kč) Zdroj: výpočet EU Office na základě návrhu NRP z listopadu 2005výpočet EU Office na základě návrhu NRP z listopadu 2005

4 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 4 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU OP VaVpI: Výzkum a vývoj pro inovace 1.Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje 2.Rozvoj spolupráce veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji pro inovace 3.Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání 4.Technická asistence

5 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 5 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU OP VaVpI: Výzkum a vývoj pro inovace Finanční alokace (v mil. Kč) Podíl na celkové alokaci (%) Priorita 133 112,246,9 % Priorita 218 806,5 26,6 % Priorita 317 307,224,5 % Priorita 41412,32 % Celkem OP VaVpI70 641,1100 %

6 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 6 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU OP VaVpI: 1.1 – Posílení kapacit výzkumu a vývoje v regionech s méně rozvinutým výzkumem a vývojem Rekonstrukce a rozšíření kapacit – aktivity zaměřené na obnovu výzkumných a vývojových laboratoří a na jejich vybavení moderní přístrojovou technikou. Výstavba nových kapacit – aktivity zaměřené na budování nových výzkumných a vývojových laboratoří, nových ústavů či institucí, včetně výstavby nových objektů a jejich vybavení moderní přístrojovou technikou. Podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti intervence.

7 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 7 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU OP VaVpI: 1.2 – Rozvoj center excelence pro zapojení do EVP Výstavba, rekonstrukce a rozšíření kapacit center excelence – aktivity zaměřené na vznik nových a obnovu nebo rozšíření stávajících center excelence v aplikovaném výzkumu a na jejich vybavení moderní přístrojovou technikou. Podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti intervence.

8 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 8 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU OP VaVpI: 1.3 – Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje pro inovace v neprůmyslových odvětvích v regionech Výstavba, rekonstrukce a rozšíření kapacit výzkumu a vývoje a jejich vybavení moderní přístrojovou technikou. Podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti intervence.

9 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 9 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU OP VaVpI: 2.1 – Podpora vzniku kapacit pro technologickou spolupráci a výzkumná podpora technologických platforem Rekonstrukce a rozšíření kapacit – aktivity zaměřené na obnovu výzkumných a vývojových laboratoří a na jejich vybavení příslušnou moderní přístrojovou technikou v souvislosti s budoucím vývojem nových technologií. Výstavba nových kapacit – aktivity zaměřené na budování nových výzkumných a vývojových laboratoří, nových ústavů či institucí, včetně výstavby nových objektů a jejich vybavení moderní přístrojovou technikou v souvislosti s budoucím vývojem nových technologií. Podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti intervence.

10 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU OP VaVpI: 2.2 – Podpora vzniku spin-off firem a dalších forem komercializace výsledků VaV Rekonstrukce a rozšíření kapacit VaV ve veřejném sektoru, který povede ke vzniku spin-off firem a dlouhodobé spolupráci veřejného sektoru se vzniklou spin-off firmou. Podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti intervence.

11 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 11 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU OP VaVpI: 2.3 – Zvýšení cílené informovanosti o VaV a jeho výsledcích pro inovace Podpora aktivit zabezpečujících výběr a poskytování selektivních informací včetně navazujícího poradenství k vhodnému využívání takto poskytovaných informací. Podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti intervence.

12 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 12 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU OP VaVpI: 3.1 – Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání Rekonstrukce a rozšíření kapacit, využitelných pro terciární vzdělávání. Podpora aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti intervence.

13 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 13 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU OP VaVpI: Indikátory - Pracovní místa ve výzkumu a vývoji v regionech s povolenou podporou – hodnota celkem (z toho ženy). - Celkové výdaje na VaV v regionech s povolenou podporou/ rok. - Počet patentů ČR/ 1 mil. obyvatel/ rok : ÚPV EPO USPTO

14 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 14 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU OP VK: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.Modernizace počátečního vzdělávání 2.Modernizace terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje 3.Rozvoj dalšího vzdělávání 4.Technická asistence

15 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 15 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU OP VK: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení • Vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a rozvoj kompetencí pedagogů • Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, související se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání • Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky • Poradenský a informační systém pro oblast dalšího vzdělávání - služba portálu • Zvýšení dostupnosti a kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol

16 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 16 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU OP VK: 2.2- Modernizace vysokoškolského vzdělávání •Inovace studijních programů •Tvorba a modernizace kombinované a distanční formy studia •Tvorba programů reagujících na poptávku trhu práce •Rozšíření výuky v cizích jazycích •Rozšíření výchovy k podnikatelství •Zapojení partnerů do tvorby studijních programů •Další vzdělávání akademických, řídících a administrativních pracovníků •Podpora praxí a stáží studentů VŠ u zaměstnavatelů •Spolupráce vysokých škol se základními a středními školami za účelem motivace žáků k jejich přípravě ke studiu technických a přírodovědných oborů •Tvorba, zavádění a realizace systémů hodnocení kvality •Tvorba, zavádění a realizace systému monitoringu potřeb trhu práce

17 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 17 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU OP VK: 2.3 - Zvyšování úrovně a dopadů výzkumu a vývoje •Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje •Zlepšení pracovních podmínek v oblasti výzkumu a vývoje •Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje •Příprava zapojení jedinců i týmů do mezinárodních projektů a sítí

18 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 18 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU OP VK: 2.4 - Podpora partnerství a sítí •Příprava lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem •Stáže studentů, doktorandů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru •Vznik a podpora kontaktních míst institucí terciárního vzdělávání určených pro veřejnost a podnikatelský sektor •Spolupráce institucí terciárního vzdělávání a soukromého a veřejného sektoru při tvorbě a realizaci studijních programů včetně portálových a interaktivních služeb pro výměnu informací mezi poskytovateli vzdělávání a zaměstnavateli •Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků •Motivace a realizace odborné a výzkumné činnosti mládeže

19 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 19 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU OP VK: 3.1 - Rozvoj systémového rámce dalšího vzdělávání •Vytvoření komplexního systému dalšího vzdělávání v ČR •Vybudování jednotlivých složek systému dalšího vzdělávání, tj. institucionálních, procesních atd. •Vytvoření mechanismů, které povedou k propojení systému počátečního a dalšího vzdělávání •Dobudování a realizace systému hodnocení kvality poskytovaného dalšího vzdělávání •Inovace a zvýšení efektivity podpůrných systémů pro další vzdělávání na národní úrovni (např. poradenství, informační systémy) •Rozvoj a využití NSK

20 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 20 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU OP VK: 3.2 - Podpora dalšího vzdělávání v podnikatelském sektoru •Podpora vzdělávání v oblasti obecných i odborných kompetencí •Vytváření vzdělávacích modulů •Stimulace spolupráce podnikatelských subjektů a vzdělávacích organizací působících v oblasti dalšího vzdělávání •Poskytování poradenství při zavádění inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti dalšího vzdělávání) •Poskytování podpory a poradenství při vytváření a realizaci systémů řízení lidských zdrojů v podnikatelském sektoru •Spolupráce a vytváření partnerství mezi podnikatelskými subjekty v rámci sdílení příkladů dobré praxe v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnikatelském sektoru (např. konference, partnerství, výměna zkušeností, stáže mezi podniky navzájem, atd.) •Zvýšení kvality a realizace podpůrných systémů na regionální i národní úrovni, a to především formou aktivizačních programů, poradenství, informačních systémů o existujících možnostech dalšího vzdělávání apod.

21 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 21 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU OP VK: 3.3 - Podpora dalšího vzdělávání v sektoru veřejných služeb •Podpora vzdělávání v oblasti obecných i odborných kompetencí •Vytváření vzdělávacích modulů •Stimulace spolupráce podnikatelských subjektů a vzdělávacích organizací působících v oblasti dalšího vzdělávání •Poskytování poradenství při zavádění inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti dalšího vzdělávání) •Poskytování podpory a poradenství při vytváření a realizaci systémů řízení lidských zdrojů v podnikatelském sektoru •Spolupráce a vytváření partnerství mezi podnikatelskými subjekty v rámci sdílení příkladů dobré praxe v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnikatelském sektoru (např. konference, partnerství, výměna zkušeností, stáže mezi podniky navzájem, atd.) •Zvýšení kvality a realizace podpůrných systémů na regionální i národní úrovni, a to především formou aktivizačních programů, poradenství, informačních systémů o existujících možnostech dalšího vzdělávání apod.

22 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 22 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU OP VK: 3.4 - Podpora individuálního dalšího vzdělávání •Podpora vzdělávání v oblasti obecných i odborných kompetencí •Vytváření vzdělávacích modulů •Vybudování a realizace podpůrných systémů na regionální i národní úrovni, a to především formou aktivizačních programů, poradenství, informačních systémů o existujících možnostech dalšího vzdělávání apod.

23 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 23 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU OP LZZ: Lidské zdroje a zaměstnanost 1.Adaptabilita 2.Aktivní politiky trhu práce 3.Sociální integrace a rovné příležitosti 4.Veřejná správa a veřejné služby 5.Mezinárodní spolupráce 6.Technická asistence

24 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 24 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU OP PI: Podnikání a inovace 1.Podnikání a inovace 2.Prostředí pro podnikání a inovace 3.Služby pro rozvoj podnikání 4.Technická asistence

25 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 25 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU 1.Podnikání a inovace 1.Vznik firem 2.Rozvoj firem 3.Inovace 4.Efektivní energie OP PI: Podnikání a inovace

26 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 26 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU 2.Prostředí pro podnikání a inovace 1.Spolupráce 2.Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 3.Infrastruktura pro podnikání a inovace 4.Efektivní energie OP PI: Podnikání a inovace

27 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 27 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU 3.Služby pro rozvoj podnikání 1.Služby 2.Nové trendy OP PI: Podnikání a inovace

28 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 28 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Předfinacování a spolufinacování 2004 - 6 ESF* (European Social Fund) Operační program Rozvoj lidských zdrojů 75% MPSV, MŠMT 25% zálohové platby žadatel *) ESF neumožňuje investice

29 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 29 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Předfinacování a spolufinacování 2004 - 6 Operační program Průmysl a podnikání 75% MPO 25% zpětné platby ERDF (European Regional Development Fund) Banka, vlastní zdroje žadatel 100%

30 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 30 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Předfinacování a spolufinacování 2004 - 6 •V programovacím období 2004-6 nebyla v případě OPRLZ, který rozděloval prostředky ESF požadována spoluúčast ani zálohování. Zálohové prostředky jsou poskytovány ze státního rozpočtu, financování je až do výše 100% uznatelných nákladů. V případě akreditované činnosti univerzit tam spadá i DPH. •V případě OPPP, který rozděluje prostředky ERDF je vyžadována spoluúčast cca 50%, veškeré platby probíhají zpětně a DPH není uznatelným nákladem. •Pro předfinancování v případě OPPP banky nabízejí úvěry zhruba ve výši 4-8%, úroky nejsou uznatelnými náklady.

31 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 31 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Jak připravit projekt 1/4  Cíl  Čas  Zdroje  Rozsah

32 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 32 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU •Definujte –CÍL a ROZSAH projektu –AKTIVITY, kterými cíle dosáhnete –ČAS, který vám aktivity zaberou –jaké ZDROJE budete potřebovat •lidé, materiál, peníze, infrastruktura •Nakonec zjistíte finanční objem projektu Jak připravit projekt 2/4

33 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 33 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU •JPACE –Justify –Project –Activate –Control –End Jak připravit projekt 3/4

34 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 34 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Jak připravit projekt 4/4 •Kudy cesta nevede: –Nesnažte se lámat opatření na projekt •Projekt musí odpovídat cílům opatření –Nemyslete si, že to zvládnete sami •Opatřete si PARTNERY –Výstupem nejsou moduly, ale LIDÉ •Zavazujete se k vyškolení stanoveného počtu lidí –Neexistuje „ten správný“ objem peněz •Celkové náklady musí být ADEKVÁTNÍ výstupům

35 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 35 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU •Oddělení fondů EU (ZV) -Informace o výzvách -Asistence a vedení při přípravě žádostí -Nastartování projektu -Metodická pomoc -Propagace na stránkách www.esf.zcu.czwww.esf.zcu.cz

36 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 36 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU •Odkazy -Přehled projektů řešených na ZČU www.esf.zcu.cz www.esf.zcu.cz -Pomocné dokumenty pro přípravu projektů www.fondy.zcu.cz/oprlz www.fondy.zcu.cz/oprlz -Stránky Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz www.esfcr.cz -Stránky MMR – řídící orgán implementace SF EU v ČR www.strukturalni-fondy.czwww.strukturalni-fondy.cz

37 30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 37 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Děkuji za pozornost ! Jaroslav Šíp Západočeská univerzita v Plzni Zahraniční vztahy – Oddělení fondů EU http://international.zcu.cz http://esf.zcu.cz sipj@rek.zcu.cz@rek.zcu.cz


Stáhnout ppt "30.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Jaroslav Šíp Západočeská univerzita v Plzni Zahraniční vztahy – Oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google