Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zhodnocení realizace JPD 3, možnosti podpory z ESF v dalším období Konference Inovace ve vzdělávání – vzdělávání o inovacích Praha, 6.12.2007 Ing. Světlana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zhodnocení realizace JPD 3, možnosti podpory z ESF v dalším období Konference Inovace ve vzdělávání – vzdělávání o inovacích Praha, 6.12.2007 Ing. Světlana."— Transkript prezentace:

1 Zhodnocení realizace JPD 3, možnosti podpory z ESF v dalším období Konference Inovace ve vzdělávání – vzdělávání o inovacích Praha, 6.12.2007 Ing. Světlana Navarová, vedoucí oddělení řízení a implementace JPD 3, MPSV

2 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz  Operační program Rozvoj lidských zdrojů (MPSV)  Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (MPSV)  Program Iniciativy Společenství EQUAL (MPSV)  Společný regionální operační program - část (MMR) Programy spolufinancované z ESF pro období 2004 - 2006 v ČR

3 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Programy spolufinancované z ESF pro období 2007 - 2013 v ČR  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) www.esfcr.czwww.esfcr.cz  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) www.msmt.cz/eu/esfwww.msmt.cz/eu/esf  Operační program Praha – Adaptabilita (HMP) http://magistrat.praha-mesto.cz/Dotace-a- granty/EUhttp://magistrat.praha-mesto.cz/Dotace-a- granty/EU

4 JPD 3 - cíl Efektivní trh práce založený na kvalifikované pracovní síle, konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, využití výzkumně - vývojového potenciálu regionu, sociální integraci ohrožených skupin a rovnosti příležitostí při respektování zásad udržitelného rozvoje Finanční prostředky JPD 3 ESF: 58,8 mil. EUR národní:58,8 mil. EUR státní rozpočet: 50,9 mil. EUR rozpočet HMP: 7,9 mil. EUR Celkem: 117,6 mil. EUR Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz

5 Přehled priorit JPD 3 1.Aktivní politika zaměstnanosti 2.Sociální integrace a rovné příležitosti 3.Rozvoj celoživotního učení 4.Adaptabilita a podnikání 5.Technická pomoc

6 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz

7 JPD 3 Přehled priorit a opatření Priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti Priorita 2 Sociální integrace a rovné příležitosti Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení Priorita 4 Adaptabilita a podnikání Opatření 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti Opatření 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání Opatření 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Opatření 4.3 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 2.2 Sladění rodinného a pracovního života Opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb

8 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Monitorovací výbor Řídící orgán – MPSV Opatření 4.2, část 2.2, část 4.1 Technická pomoc ZS: SSZ Opatření 1.1, část 2.2, část 4.1) ZS: Hlavní město Praha Opatření 2.1, 3.1, 3.2, 4.3 ZS: NROS Opatření 2.3 KP: Úřad práce HMP Opatření 1.1, část 2.2, část 4.1 KU (projekty) KP=KU (SOC a SKU MHMP, MCSSP) Část opatření 2.1, 3.1, 3.2 KP=KU (projekty) Opatření 4.3, část opatření 2.1, 3.1, 3.2 KP=KU (projekty) Opatření 4.2, část 4.1, část 2.2 KU (projekty) ŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE JPD 3

9 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Přehled opatření programu Přehled opatření programu OpatřeníNázev (zkrácený)SubjektZbývá (akt. kurs) 1.1APZMPSV 41 + ÚPP78.2 mil. Kč 2.1Integrace specifických skupinHMP0 2.2 Sladění rodinného a pracovního života MPSV 72 + ÚPP0 2.3Globální grantNROS0 3.1Rozvoj počátečního vzděláváníHMP0 3.2Rozvoj dalšího vzděláváníHMP0 4.1Zvýšení adaptabilityMPSV 72 + ÚPP0 4.2Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť MPSV 720 4.3Rozvoj cestovního ruchuHMP0 5.1Podpora řízení programuMPSV 72, 45, HMP, NROS 0 5.2Technické zabezpečení programuMPSV 72, 45, HMP, NROS 13.2 mil. Kč JPD 3

10 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Harmonogram čerpání, plán x skutečnost

11 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz

12 Projekty JPD 3 Podáno: 1791 Vybráno: 791 Kontrahováno: 724 Příklady a zkušenosti Hlavní problémy

13 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Operační program rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Cíl OP RLZ: dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti, založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků, při respektování principů udržitelného rozvoje. Podíl spolufinancování: v rámci OP RLZ podíl ESF činí 75% (80%) a podíl národního spolufinancování je 25% (20%).

14 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Opatření 2.3 Globální grant 1. PRIORITA AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Opatření 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti 2. PRIORITA SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce 3. PRIORITA ROZVOJ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 4. PRIORITA ADAPTABILITA A PODNIKÁNÍ Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti Opatření 4.2 Specifické vzdělávání OP RLZ vzdělávací instituce zaměstnavatelé, podniky instituce výzkumu a vývoje

15 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz

16 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Globálním cílem OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 je: Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU.

17 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Rozpočet OP LZZ představuje 7 % prostředků na Cíl Konvergence v ČR, tj. cca 1,8 mld. EUR z ESF Včetně národního financování ve výši 15 % se jedná o částku přesahující 2,1 mld. EUR Prostředky bude možné čerpat do konce roku 2015 Finanční rámec OP LZZ

18 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Adaptabilita 29% Aktivní politiky trhu práce 33% Sociální integrace a rovné příležitosti 22% Veřejná správa a veřejné služby 10% Mezinárodní spolupráce 2% Technická pomoc 4% Prioritní osy OP LZZ

19 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Prioritní osa 1 OP LZZ Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků (implementace: MPSV, MPO) 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků (implementace: MPSV)

20 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti (implementace: MPSV) 2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti (implementace: MPSV) Prioritní osa 2 OP LZZ Aktivní politiky trhu práce

21 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Prioritní osa 3 OP LZZ Sociální integrace a rovné příležitosti 3.1 Podpora sociální integrace (implementace: MPSV ve spolupráci s kraji) 3.2 Podpora sociální integrace romských lokalit (implementace: MPSV ve spolupráci s kraji) 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce (implementace: MPSV) 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života (implementace: MPSV)

22 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Prioritní osa 4 OP LZZ Veřejná správa a veřejné služby Zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb, a to bez ohledu na roli podpořených subjektů při čerpání prostředků ze strukturálních fondů (podpora bude realizována ve 2 oblastech: státní správě a územní veřejné správě)

23 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Prioritní osa 5 OP LZZ Mezinárodní spolupráce Podpora mezinárodní spolupráce za účelem rozvoje strategií a zvýšení efektivnosti implementace politik v oblasti zaměstnanosti, sociálního vyloučení, nediskriminace, dalšího vzdělávání a veřejné správy (implementace: MPSV)

24 Uznatelné výdaje OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Budou specifikovány v příručce pro žadatele a podmínkách výzvy Předpokládají se podobné podmínky jako v současném období Umožněno křížové financování (financování z ESF i na nezbytné náklady investičního charakteru, a to až do určené výše)

25 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz  Program je schválen  Vyhlášení programu: 22.11.2007  Vyhlášení výzev: ke konci roku 2007 individuální projekty, 2008 grantové projekty  Probíhá audit shody (připravenosti struktur): výrok bude cca v polovině ledna 2008 Harmonogram OP LZZ

26 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT Program je schválen

27 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA) Cíl: zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. Alokace OP Praha – Adaptabilita z rozpočtu EU dosahuje úrovně 108,3 mil. € v běžných cenách HMP Program je schválen

28 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Prioritní osa 1 OPPA – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky  Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání  Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji  Podpora a poradenství, rozvíjející podnikatelské prostředí

29 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Prioritní osa 2 OPPA - Podpora vstupu na trh práce  Začleňování znevýhodněných osob  Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob  Podpora souladu pracovního a soukromého života  Rozvoj kapacit malých organizací

30 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Prioritní osa 3 OPPA - Modernizace počátečního vzdělávání  Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ  Další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků  Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých školách  Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami

31 Staré a nové období v Praze Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Hlavní rozdíly Zkušenosti Doporučení

32 www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz


Stáhnout ppt "Zhodnocení realizace JPD 3, možnosti podpory z ESF v dalším období Konference Inovace ve vzdělávání – vzdělávání o inovacích Praha, 6.12.2007 Ing. Světlana."

Podobné prezentace


Reklamy Google