Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační programy Praha 2007 - 2013 OP Praha Adaptabilita OP Praha Konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační programy Praha 2007 - 2013 OP Praha Adaptabilita OP Praha Konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 Operační programy Praha 2007 - 2013 OP Praha Adaptabilita OP Praha Konkurenceschopnost

2 Regionální politika Na mapě je zobrazena skladba 14 krajů (NUTS III) do 8 regionů soudržnosti (NUTS II):

3 Členění území České republiky ÚroveňNázevPočet jednotek NUTS IStát1 NUTS II Regiony soudržnosti 8 NUTS IIIKraje14 LAU IOkresy 76 + 15 pražských obvodů LAU IIObce6 249

4 Finanční prostředky určené pro OP Praha 343,3 miliónů € (cca 9 657,6 mld. Kč)

5 OP Praha Adaptabilita (OPPA) OPPA –financován z ESF Podpora neinvestičních projektů Částka - 108,39 mil. € (cca 3,05 mld. Kč) Kofinacování z ČR – 19,13 mil. € Řídící orgán – Mag. Hl. m. Prahy OPPA – 4 prioritní osy Příjemci – podnikatelé, veřejná správa NNO, profesní sdružení, školy apod.

6 OP Praha Adaptabilita (OPPA) Prioritní osa 1 (41,4 mil. €, tj. 38,2 % ) Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Prioritní osa 2 (31,6 mil. €, tj. 29,2 % ) Podpora vstupu na trh práce Prioritní osa 3 (31,6 mil. €, tj. 29,2 % ) Modernizace počátečního vzdělávání Prioritní osa 4 (4,7 mil. €, tj. 3,4 % ) Technická pomoc

7 Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Vzdělávací kurzy a školení Příprava poskytovatelů dalšího vzdělávání Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Odborné stáže a přenos zkušeností Rozvoj systémů vzdělávání ve firmách Budování kapacit ve výzkumu a vývoji Poradenství při zakládání nových firem

8 Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce Poskytování sociálních služeb znevýhodněným skupinám na trhu práce Podpora při hledání a udržení práce Vzdělávání pracovníků v soc. službách Rovné příležitosti mužů a žen na TP Slaďování pracovního a profesního života Flexibilní formy organizace práce Sociální ekonomika Rozvoj aktivit NNO v obl. soc. začleňování

9 Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání Inovace vzdělávání na SŠ a VŠ Rozvoj spolupráce škol s podniky Rozvoj distančních a komb. forem studia Vzdělávání pedagogických pracovníků Rozvoj studijních programů na VŠ Začleňování znevýhodněných žáků a stud. Podpora odpoledních vzdělávacích prog.

10 Prioritní osa 4 Technická pomoc Financování aktivit spojených s - řízením programu - výběrem a monitoringem projektů - evaluací a publicitou programu - podporou schopnosti žadatelů čerpat podporu z programu

11 OP Praha Konkurenceschopnost (OPPK) OPPK –financován z ERDF Podpora investičních projektů Částka – 234,94 mil. € (cca 6,63 mld. Kč) Kofinacování z ČR – 41,46 mil. € Řídící orgán – Mag. Hl. m. Prahy OPPA – 3 prioritní osy Příjemci – Hl. městi Praha a její městské části, provozovatelé MHD, vlastníci železnic, státní správa, veřejná správa, NNO, profesní sdružení

12 OP Praha Konkurenceschpnost (OPPK) Prioritní osa 1 ( 174,7 mil. €, tj. 74,4 % ) Dostupnost a prostředí Prioritní osa 2 ( 53,6 mil. €, tj. 22,8 % ) Inovace a podnikání Prioritní osa 3 ( 6,6 mil. €, tj. 2,8 % ) Technická pomoc

13 Prioritní osa 1 Dostupnost a prostředí Rozvoj MHD, tramvajových sítí, dopr. uzlů Budování záchytných parkovišť Obnova vozového parku Odstraňování ekologických zátěží Revitalizace nevyužívaných území Rozvoj obnovitelných zdrojů energie Budování protihlukových bariér Instalace veřejného osvětlení apod.

14 Prioritní osa 2 Inovace a podnikání Rozvoj inovační infrastruktury Budování partnerství mezi podniky a VŠ Podpora MaS podniků v oblasti IT Odstraňování ekologických zátěží Spolupráce firem, městské správy a NNO Zvýšení efektivity v oblasti cest. ruchu Zvyšování kvality vzdělávacích procesů Rozvoj inovačních činností podniků

15 Prioritní osa 3 Technická pomoc Financování aktivit spojených s - řízením programu - výběrem a monitoringem projektů - zajištěním informačních a propagačních akcí a seminářů - vyhodnocením výsledků a studií - podporou schopnosti žadatelů čerpat podporu z programu

16 Řízení a monitoring OPPA a OPPK Řídící orgán: Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 www.praha-mesto.cz www.praha-mesto.cz

17 Řízení a monitoring OPPA a OPPK Platební a certifikační orgán: Odbor Národního fondu Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 www.mfcr.cz

18 Řízení a monitoring OPPA a OPPK Auditní orgán: Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 www.mfcr.cz www.mfcr.cz


Stáhnout ppt "Operační programy Praha 2007 - 2013 OP Praha Adaptabilita OP Praha Konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google