Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL Konference k vyhlášení druhého kola výzvy Iniciativy Společenství EQUAL v ČR Iniciativa Společenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL Konference k vyhlášení druhého kola výzvy Iniciativy Společenství EQUAL v ČR Iniciativa Společenství."— Transkript prezentace:

1 Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL Konference k vyhlášení druhého kola výzvy Iniciativy Společenství EQUAL v ČR Iniciativa Společenství EQUAL při zajišťování politiky zaměstnanosti v ČR PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF MPSV

2 Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL Program Iniciativy Společenství EQUAL ČR (CIP EQUAL ČR)  Vymezuje podmínky pro poskytování pomoci z ESF pro Iniciativu Společenství EQUAL v ČR  Schválený Evropskou komisí 25. 6. 2004 jako první z CIP EQUAL nových členských států EU Konference k vyhlášení druhého kola výzvy Iniciativy Společenství EQUAL v ČR

3 Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL Program Iniciativy Společenství EQUAL  Jeden ze tří programů spolufinancovaných v programovém období 2004 – 2006 z Evropského sociálního fondu  Za řízením programu odpovědné MPSV – tzv. řídící orgán  MPSV také řídícím orgánem pro Operační program Rozvoj lidských zdrojů a Jednotný programový dokument Cíle 3 regionu NUTS II hl. m. Praha (programy hlavního proudu) Konference k vyhlášení druhého kola výzvy Iniciativy Společenství EQUAL v ČR

4 Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL Cíl Programu Iniciativy Společenství EQUAL  Vývoj, testování a zavádění nových prostředků pro boj se všemi formami diskriminace a nerovností na trhu práce Konference k vyhlášení druhého kola výzvy Iniciativy Společenství EQUAL v ČR

5 Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL Cílové skupiny CIP EQUAL  Lidé diskriminovaní a znevýhodnění na trhu práce  Lidé s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace  Zdravotně postižení  Národnostní menšiny  Absolventi a mladí lidé  Lidé nad 50 let  Ženy po mateřské dovolené  Žadatelé o azyl  A další Konference k vyhlášení druhého kola výzvy Iniciativy Společenství EQUAL v ČR

6 Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL Realizace Iniciativy Společenství EQUAL  V programovém období 2000-2006 dvě kola výzvy k předkládání žádostí o grant  ČR zapojena jako jedna ze dvou kandidátských zemí i do prvního kola vyhlášeného v r. 2001 (v rámci programu Phare)  ČR zapojena do druhého kola na základě CIP EQUAL Konference k vyhlášení druhého kola výzvy Iniciativy Společenství EQUAL v ČR

7 Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL Rozpočet CIP EQUAL  Celkem bude vynaloženo 43 973 880 EUR, tj. asi 1,4 miliardy Kč  73 % z prostředků Evropského sociálního fondu  27 % z prostředků státní rozpočtu ČR Konference k vyhlášení druhého kola výzvy Iniciativy Společenství EQUAL v ČR

8 Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL Odlišnosti CIP EQUAL od „programů hlavního proudu“ vývoj nových prostředků boje se všemi formami diskriminace a nerovností na trhu práce  Inovativnost: vývoj nových prostředků boje se všemi formami diskriminace a nerovností na trhu práce  Iniciativa Společenství se realizuje na celém území EU, nehledě na to, zda se jedná o rozvinutou či zaostalou oblast  CIP EQUAL bude i v ČR realizován na celém území  Mezinárodní spolupráce Konference k vyhlášení druhého kola výzvy Iniciativy Společenství EQUAL v ČR

9 Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL Tématické oblasti (1) Smyslem vyhlášení společných tématických oblastí pro všechny státy EU je umožnit mezinárodní spolupráci V rámci I. pilíře ESZ: Zlepšování zaměstnatelnosti:  Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné  Překonávání rasismu a xenofobie ve vztahu k trhu práce Konference k vyhlášení druhého kola výzvy Iniciativy Společenství EQUAL v ČR

10 Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL Tématické oblasti (2) V rámci II. pilíře ESZ: Rozvoj podnikání:  Otevírání procesu zakládání podniků vůči všem prostřednictvím poskytování nástrojů potřebných pro zakládání podniků a pro identifikaci a využívání nových příležitostí pro rozvoj zaměstnanosti v městských a venkovských oblastech;  Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality práce Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL

11 Tématické oblasti (3) V rámci III. pilíře ESZ: Podpora adaptability:  Podpora celoživotního učení a postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu práce  Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií Konference k vyhlášení druhého kola výzvy Iniciativy Společenství EQUAL v ČR

12 Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL Tématické oblasti (4) V rámci IV. pilíře ESZ: Rovné příležitosti mužů a žen:  Slaďování rodinného a pracovního života a reintegrace mužů a žen do trhu práce, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb;  Snižování rozdílů mezi uplatňováním mužů a žen na trhu práce Samostatně vymezené téma:  Pomoc žadatelům o azyl v jejich integraci na trhu práce. Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL

13 CIP EQUAL a politika zaměstnanosti  Plnohodnotné zapojení do spolupráce v EU v oblasti politiky zaměstnanosti  Přispívá k větší efektivnosti a účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti  Zlepšení situace v oblasti nezaměstnanosti a sociálního začleňování díky naplňování principů Iniciativy Společenství EQUAL Konference k vyhlášení druhého kola výzvy Iniciativy Společenství EQUAL v ČR

14 Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL Děkuji za pozornost Konference k vyhlášení druhého kola výzvy Iniciativy Společenství EQUAL v ČR


Stáhnout ppt "Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL Konference k vyhlášení druhého kola výzvy Iniciativy Společenství EQUAL v ČR Iniciativa Společenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google