Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vilická polnice číslo 07/2008 2.10.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, před drahnou chvílí skončila doba prázdnin a dovolených.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vilická polnice číslo 07/2008 2.10.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, před drahnou chvílí skončila doba prázdnin a dovolených."— Transkript prezentace:

1 Vilická polnice číslo 07/2008 2.10.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, před drahnou chvílí skončila doba prázdnin a dovolených. Pro někoho okurková sezóna, kdy se nic neděje, pro někoho naopak doba zvýšené aktivity. Záleží na naturelu každého z nás jak si svoji relaxaci představuje. Každopádně většina lidí se v slunných letních dnech dobíjí energií, tolik potřebnou pro zvládnutí nadcházejícího pošmourného období. Z letní letargie se nám pozvolna probouzí také naše spolky, pro které je již tradičně podzim a zima jakýmsi druhým vrcholem sezóny. V kontextu této skutečnosti bych rád upozornil na akci, která by pro svoji malou reklamu mohla snadno uniknout Vaší pozornosti, což by bylo rozhodně škoda. Jedná se o taneční zábavu pořádanou sdružením chalupářů. Zábava má být, podle vyjádření pořadatelů, netradiční, pod čímž si lze představit opravdu ledacos. Netradiční je určitě účast 3 hudebních skupin a to prý není zdaleka vše co bude k vidění. Tento počin lze jen chválit, možná máme zaděláno na novou tradici… Určitě si tato společenská akce zaslouží naši podporu, kterou vyjádříme nejlépe tím, že se jí zúčastníme. A to třeba jen proto, abychom viděli jednoho z našich nadějných muzikantů, který se představí v jedné z kapel a před vilickým publikem si odbude svoji premiéru. Takže nezapomeňte, již tuto sobotu od 20 hod je vilický parket Váš. M.Břenda 6) ZO schválilo darovací smlouvu, kterou SDH Vilice daroval obci Vilice částku 14.000,-Kč, která byla použita na koupi přípojného vozidla pro účely SDH. 7) ZO schválilo zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p.č. 969/1, 969/2, 969/3, 970, 971, 973/1, 973/2, 973/3 a 1062/1 o celkové výměře 20.825m2.. 8) ZO schválilo vyřešení sporu ohledně určení vlastnictví části pozemků p.č. 108/3 a 109 sepsáním prohlášení, kterým obec Vilice uzná pí. Malinovou výlučnou vlastnicí uvedených pozemků. Obec se bude podílet 50% na uhrazení nákladů vzniklých při zaměření sporné hranice.. 9) ZO schválilo rozpočtovou změnu č.6/ZO/2008, navýšení příjmů i výdajů o 167.625,-Kč (zařazení dotací, darovací smlouva SDH, pronájem kurtu, voda hřiště, atd.). Zasedání ZO č. 20/2008. konané dne 26.9.2008. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Kudrna, J.Klejnová, J.Bednář, M.Petříková a P.Procházka Omluveni: 0.. Na 20. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu – stav financí k 26.9.2008 činí 519.100,16 Kč.. 2) ZO schválilo smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti p.č. 1265/1 o výměře 3.564m2, kterou Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převádí na obec Vilice (část místní komunikace Vilice-Zátiší)... 3) ZO schválilo smlouvu s městem Mladá Vožice na hrazení neinvestičních nákladů pro Mateřskou školku v Ml.Vožici. Příspěvek pro pololetí 2008/2009 je celkem 13.500,-Kč (4.500,-Kč na žáka).. Zasedání ZO č. 19/2008. konané dne 15.8.2008. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Kudrna,. J.Klejnová, M.Petříková a P.Procházka. Omluveni: J.Bednář. Na 19. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu – stav financí k 15.8.2008 činí 874.424,53 Kč.. 2) ZO schválilo směnnou smlouvu o bezúplatném převodu pozemků p.č. 1248/1 (8.704m2) a p.č. 1248/5 (294m2) z vlastnictví obce Vilice do vlastnictví Jihočeského kraje a pozemků p.č. 1289/4 (2.034m2) a p.č. 967/7 (839m2) z vlastnictví Jihočeského kraje do vlastnictví obce Vilice.. 3) ZO schválilo v rámci „Ozelenění obce Vilice“ za a) 1.etapu „Ozelenění obce Vilice“ s rozpočtem 370.723,-Kč b) podání žádosti o dotaci na 1.etapu adresovanou OS MAS Krajina srdce v celkové výši 330.238,-Kč c) darovací smlouvu pro OS MAS Krajina srdce na 5% z přiznané dotace na projekt „Ozelenění obce Vilice“, což činí 16.512,-Kč, které použije MAS na vlastní grantový program. d) smlouvu o dílo s ing. Petrem Hienlem na realizaci přípravy žádosti a projektu „Ozelenění obce Vilice“ za cenu 5.000,-Kč plus dalších 15.000,-Kč v případě přiznání dotace. 4) ZO schválilo dodatek nájemní smlouvy s Agrospolem Ml.Vožice, který řeší navýšení nájmu za pronajatou zemědělskou půdu a to na 17.842,- Kč/rok. 5) ZO schválilo smlouvu o dílo v celkové částce 135.217,-Kč a dodatek smlouvy o dílo v celkové částce 29.732,-Kč s firmou Luboš Vávra – Remont na akci „Prodloužení vodovodu Vilice“..

2 4) ZO schválilo smlouvu s Krajským úřadem Jihočeského kraje o poskytnutí grantu na pořízení Územního plánu obce Vilice. Celková částka poskytnuté dotace činí 112.800,-Kč... 5) ZO schválilo prodej pozemků p.č. 969/1, 969/2, 969/3, 970, 971, 973/1, 973/2, 973/3 a 1062/1, o celkové výměře 20.825m2, jedinému zájemci a to p. Robinovi Břendovi, bytem Vilice 62 za kupní cenu 6,-Kč/m2 což je celkem za 124.950,-Kč... 6) ZO schválilo rozpočtovou změnu č.7/ZO/2008 – navýšení příjmů i výdajů o 144.950,-Kč (příjmy – dotace volby do ZK-20.000,-Kč, prodej pozemků- 124.950,-Kč; výdaje – navýšení příspěvku pro MŠ /3 děti/, pitná voda-oprava přepadu vodojem Vilice, zařazení výdajů na volby). Portugalsko 2008 – promítání. Cyklistický zájezd „Portugalsko 2008“, jehož účastníky bylo i velké množství viličáků, má své další pokračování. Tentokráte půjde o promítání vybraných fotografií, kterými si připomeneme nedávné nezapomenutelné zážitky. Promítání, které je součástí cyklistického „Zavírání sezóny“ bude v sobotu 18.10. od 18.00 hod. v salonku místní restaurace. Očkování psů Očkování psů, starších 3 měsíců, proběhne v úterý 28.10.2008 v následujících časech: Vilice – 12.00 hod. Zátiší – 12.30 hod. Hrnčíře – 13.00 hod. Poplatek za jedno očkování je 70,-Kč. Čištění komínů. Ohledně některých dotazů se má tato služba následovně: kominík přijede do vesnice pokud bude minimálně 10 zájemců o vyčištění komínu. Zájemce eviduje p. Zdeněk Dobiáš. Sejde-li se požadovaná kvóta, můžeme kominíka objednat ještě letos. Svůj požadavek můžete vznášet v průběhu celého roku. Volby do Zastupitelstva kraje. Volby do Zastupitelstva kraje se v naší obci uskuteční dne 17.10. od 14.00 hod. do 22.00 hod. a dne 18.10. od 8.00 hod. do 14.00 hod. Voliči si vezmou s sebou průkaz totožnosti! Distribuce Polnice. Několikrát se ke mně donesla stížnost na nedodání Polnice. Stěžujete si porůznu zastupitelům, ale ti s distribucí nemají nic společného. Je to věc redakční rady, kde za roznášku zodpovídá: pro Vilice - Zdeněk Dobiáš (tel.: 724 180 167) a pro Zátiší, Kříženec, Hrnčíře a zasilatelskou službu - Katka Klejnová (tel.: 776 202 035). Příště své eventuální stížnosti adresujte přímo jim. Zavírání sezóny. Cyklistický klub První kolona Vilice vyhlašuje na sobotu 18.10.2008 zavírání cyklistické sezóny. Sraz na odpolední vyjížďku je ve 13.00 hod. ve Vilicích na návsi. Délka trasy – podle počasí. Součástí akce je i večerní promítání (viz. dále). Foto soutěž Upozorňujeme všechny zájemce o fotografování, že stále probíhá příjem fotografií do foto soutěže. Dne 27.9.2008 oslavil pan Josef Střelka ze Zátiší krásné 90. výročí svého narození. Blahopřejeme Z cyklistického zájezdu „Portugalsko 2008“ – Cabo da Roca, nejzápadnější mys kontinentální Evropy.


Stáhnout ppt "Vilická polnice číslo 07/2008 2.10.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, před drahnou chvílí skončila doba prázdnin a dovolených."

Podobné prezentace


Reklamy Google