Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zasedání ZO č. 10/2011. konané dne 4.11.2011. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Klejnová, M.Petříková a J.Bednář.. Omluveni: J.Kudrna a P.Procházka. Na 10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zasedání ZO č. 10/2011. konané dne 4.11.2011. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Klejnová, M.Petříková a J.Bednář.. Omluveni: J.Kudrna a P.Procházka. Na 10."— Transkript prezentace:

1 Zasedání ZO č. 10/2011. konané dne 4.11.2011. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Klejnová, M.Petříková a J.Bednář.. Omluveni: J.Kudrna a P.Procházka. Na 10. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu.. 2) ZO schválilo smlouvu o dílo s Ing. Pavlem Doušou, Luční 335, Tábor, na projektovou dokumentaci na akci: „Vilice – Infrastruktura pro výstavbu 6 RD“ za celkovou cenu 27.600,- Kč vč. DPH. Jedná se o projekt místní komunikace k uvedeným parcelám.. 3) ZO schválilo smlouvu o zimní údržbě místních komunikací s Josefem Klejnou za 500 Kč/hod. vč. DPH.... 4) ZO vzalo na vědomí nájemní smlouvu s SDH Vilice o pronájmu místnosti v 2.patře budovy čp.58 o výměře 20m2 za 20,- Kč/m2/rok... 5) ZO schválilo podání žádosti o dotaci z POV na rok 2012 na akci „Výměna oken v KD – 2.etapa“. Jedná se o zbytek dosud nevyměněných oken na sále KD, dále pak v galerii, ubytovně a restauraci. Z celkových předpokládaných nákladů 320.000 Kč,- bude požadována dotace ve výši 50%, tj. 160.000 Kč,-.. Vilická polnice číslo 07/2011 10.11.2011 ročník 14. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, žijeme v nelehké době. Práce v našem regionu není mnoho, dobře placené už vůbec ne. Strašák nezaměstnanosti pořád nad námi visí jako onen pověstný Damoklův meč. Vidina brzkého zdražování a to skoro čehokoliv, nám opět pořádně provětrá peněženky. V rámci vládních reforem se chystají další škrty, které tak jako vždy, odnese daňový poplatník, což jsme my všichni. Že naše politická reprezentace nutné reformy neumí, nebo nechce, „prodat“ svým voličům je naprosto zřejmé. Politické taškařice, kterých jsme svědky v poslední době, doprovázené všude přítomnou korupcí musí zákonitě v řádném občanovi vzbuzovat pocit frustrace. Snad i z těchto důvodů, nejsou pochopitelně jediné, jsme svědky zvyšující se kriminality, v našich končinách zejména zvyšujícího se počtu krádeží, kdy se již prakticky krade cokoliv. Opakované krádeže dřeva či kovového odpadu se pomalu stávají vilickým folklórem, přibývají však i další formy zlodějny. Vykrádání opuštěných nemovitostí nebo úrody na zahradách, to už zde také bylo. Aby se parta zlodějů pokusila za bílého dne vykrást dům, v kterém je přítomen její majitel, je u nás zatím neznámý fenomén, potažmo s velmi nebezpečnými a rizikovými prvky a to zejména pro vlastního majitele. Krádež ocelového poklopu z uzamčeného zátišského vodojemu a vlajky z budovy obecního úřadu z posledních dnů jen dokreslují, čeho všeho jsou dnes pachatelé této trestné činnosti schopni. V kontextu tohoto článku bych rád upozornil naše občany, aby nenechávali své nemovitosti nezajištěny a aby do nich v žádném případě nevpouštěli neznámé osoby. Zejména starší generace je v tomto ohledu stále dosti důvěřivá a leckdy se k nim dokáží vetřít všelijaká individua a to pod všemožnými záminkami. Že dokáží být velmi přesvědčiví, o tom buďte ujištěni. Rovněž bych rád apeloval na naše občany, aby byly všímavější na to, co se v jejich bezprostředním okolí děje, zejména na pohyb neznámých lidí po obci, kteří se často chovají dost podezřele a mohou mít funkci tzv. „tipařů“. Jde o lidi, kteří si napřed obhlédnou situaci, vytipují objekt vhodný k vykradení a v noci se pak sami, nebo jejich kumpáni vrátí akci dokončit. Při jakémkoliv náznaku trestné činnosti se nerozpakujte volat policii, která je tu pro to, aby vás ochránila a kterou si konec konců platíte z vlastních daní. M.Břenda 6) ZO schválilo uzavření smlouvy s firmou Compag Votice, s.r.o. na svoz a likvidaci komunálního a separovaného odpadu z obce. Hodnoceny byly dvě nabídky a to firmy Rumpold s.r.o., Tábor, která nabídla tuto službu provádět za 1.246,-Kč/t vč. DPH a firmy Compag Votice, s.r.o., která nabídla cenu 1.140,-Kč vč. DPH. Obě nabídky jsou bez nákladů na dopravu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to na kalendářní rok 2012... 7) ZO schválilo podání žádosti o dotaci z PRV na rok 2012 na akci „Rekonstrukce střechy KD Vilice“ Celkové předpokládané náklady na tuto akci jsou 4.535.748,-Kč. Dotace bude požadována ve výši 87%, tj. 3.302.917,-Kč... 8) ZO vzalo na vědomí schválení lesního hospodářského plánu obce Vilice Krajským úřadem – JK na období 1.1.2011 – 31.12.2020 a zároveň schválilo podání žádosti o dotaci na tento LHP v celkové výši 25.029,-Kč.. 9) ZO vzalo na vědomí uzavření smlouvy o bezplatné poradenské službě s AZ ASPECT, s.r.o. Č. Budějovice o provedení analýzy stávajících pojistných smluv obce Vilice.. 10) schválilo rozpočtové opatření č. 10/ZO/2011. Došlo po uzávěrce: Valná hromada SDH se koná v pátek 9.12.2011 v restauraci ve Vilicích od 19:00 hod.

2 Dne 9.listopadu 2011 oslavila paní Marie Matoušková z Hrnčíř 86. výročí svého narození. Blahopřejeme Svoz nebezpečných odpadů. V sobotu dne 19.11.2011 bude proveden svoz nebezpečných odpadů a to v časech:. Hrnčíře 9:45 – 9:55, Zátiší 10:00 – 10:10 a Vilice 10:15 – 10:30 hod. Kromě všeobecně známých položek NO jako jsou oleje, chemikálie, barvy a baterie sem patří také lednice, mrazáky, radia, televize, počítače atd. Pneumatiky a boilery nebezpečným odpadem nejsou a tudíž nebudou odebírány!.. Pastevní areál Zátiší. Při výjezdu z osady Zátiší směrem na Hrnčíře minulý týden vyrostly dvě samonosné plachtové haly. Nejedná se o letiště svazarmu, jak se někteří spoluobčané strachovali, ale o doprovodné stavby pastevního areálu. Projekt „Pastevní areál Zátiší“ vznikl za podpory OS MAS Krajina srdce a čerpá finanční prostředky z EU. Celkové náklady na vybudování areálu činní 490.000,- Kč a podpora z EU představuje 50 %, tj. 245.000,- Kč. Z těchto zdrojů byly pořízeny výše zmíněné samonosné plachtové haly a jejich vybavení a dále elektrické ohradníky. Celý projekt se právě realizuje a bude dokončen v letošním roce. V příštím roce bude provedena úprava okolí, aby celá stavba lépe zapadla do koloritu obce. (P.Kukla) Pozn.red.: Autorem projektu a zároveň příjemcem dotace je Přemek Kukla ze Zátiší. Dopis zástupce energetické společnosti E.ON Obracím se na Vás jako zástupce energetické společnosti E.ON. V posledních dnech se na mě obrátil větší počet obyvatel i našich zaměstnanců, že se v obcích na Mladovožicku pohybují lidé, kteří se představují jako nové Energetické centrum naší společnosti. Vyžadují faktury, chtějí vidět elektroměr a tím se snaží vzbudit dojem, že se opravdu jedná o našeho pracovníka. Jejich argumentace, že se musí obnovit smlouvy na elektřinu a plyn jsou lživé a naše společnost v žádném případě nevysílá pracovníky, aby navštěvovali obyvatele vašich obcí. V tomto případě se jedná o alternativního dodavatele elektřiny České energetické centrum. Na závěr bych chtěl upozornit, aby vaši občané nedávali z ruky doklady (faktury), kde jsou jejich údaje, protože již máme několik případů, kdy byly tyto údaje zneužity a i když zákazník nic nepodepsal, tak po čase zjistil, že již není našim zákazníkem. Ať vyžadují ceník, obchodní podmínky a vše si řádně prostudují. Teprve potom udělají rozhodnutí. Pokud se jim někdo prokazuje za naši společnost, tak ať vaši občané neváhají a zavolají na naši zákaznickou linku 840 111 333 a vše si ověří. (M.Točín) Snímky z vernisáže výstavy výtvarné tvorby žáků ZŠ a z kurzu pletení z papírového pediku. Vánoční besídka V sobotu dne 17.12.2011 se po roční odmlce opět uskuteční Vánoční besídka. Místem konání bude netradičně výstavní galerie a i náplň besídky bude zcela netradiční. Přijďte se sami přesvědčit a to od 17:00 hod.


Stáhnout ppt "Zasedání ZO č. 10/2011. konané dne 4.11.2011. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Klejnová, M.Petříková a J.Bednář.. Omluveni: J.Kudrna a P.Procházka. Na 10."

Podobné prezentace


Reklamy Google