Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zasedání ZO č. 31/2010. konané dne 5.3.2010. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Bednář, J.Klejnová, P.Procházka a J.Kudrna. Omluveni: M.Petříková. Na 31.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zasedání ZO č. 31/2010. konané dne 5.3.2010. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Bednář, J.Klejnová, P.Procházka a J.Kudrna. Omluveni: M.Petříková. Na 31."— Transkript prezentace:

1 Zasedání ZO č. 31/2010. konané dne 5.3.2010. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Bednář, J.Klejnová, P.Procházka a J.Kudrna. Omluveni: M.Petříková. Na 31. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu.. 2) ZO vzalo na vědomí smlouvu o zápůjčce modulu MUNIS eDok pro provoz elektronické spisové služby od společnosti Triada s.r.o. Cena za instalaci a zaškolení obsluhy činí 3.999,-Kč.. 3) ZO vzalo na vědomí zprávu policie ČR o stavu bezpečnostní situace a stavu veřejného pořádku za rok 2009. Zpráva se týká území zahrnující obce Ml.Vožice, Běleč, Řemíčov, Hlasivo a Vilice a kromě jiného uvádí, že zde došlo ke spáchání 27 trestných činů, z toho 9 krádeží, 10 vloupání a 8 jiných TČ. V celém územním odboru OOP Ml.Vožice pak ke spáchání 330 přestupků. Oproti roku předešlému je to nárůst trestné činnosti.. 4) ZO schválilo smlouvu s městem Mladá Vožice na úhradu neinvestičních nákladů pro ZŠ na rok 2010 na celkovou sumu 33.789,-Kč, což činí 4.827,-Kč na jednoho vilického žáka.. 5) ZO schválilo smlouvu s městem Mladá Vožice na úhradu neinvestičních nákladů pro MŠ za Vilická polnice číslo 02/2010 8.3.2010 ročník 13. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, zdá se, že letošní zima mele z posledního nebo alespoň bychom si to všichni přáli. Přesto bych se ještě pár řádky vrátil k úvodníku z minulého čísla. Bylo tam zmíněno právní neošetření k možnosti udělování postihů znečišťovatelům ovzduší. Zdá se, že v blízké budoucnosti bude vše jinak. Krátce se zmíním o novém zákoně o ochraně ovzduší, který se bezprostředně dotkne každého z nás. K tomuto zákonu byla naše politická representace doslova „dokopána“ Evropskou komisí, která konstatovala, že ačkoliv máme v tzv. „Programech zlepšování kvality ovzduší“ navrhována dostatečná opatření na jejich zlepšení, jsou realizována nedostatečně a nejsou zde záruky, že dojde k nápravě tohoto stavu.ČR patří mezi země s nejhorší kvalitou ovzduší v rámci EU. Z těchto důvodů hrozí ČR významné finanční sankce, a to i ve vztahu k možnosti čerpání dotací z EU. To jsou fakta, s kterými se naši politici moc nechlubí. Dále bylo prokázáno, že rozhodující podíl na znečišťování ovzduší škodlivými emisemi mají v současné době neregulované zdroje pro vytápění domácností. U rakovinotvorných polycyklických aromatických uhlovodíků to je dokonce více než 70%. Nový zákon zavádí, kromě jiného, povinné ověřování technického stavu spalovacích zdrojů o tepelném příkonu 15 – 300 kW, které jsou připojeny na ústřední vytápění a to opakovaně v tříletých intervalech. První prohlídku bude provádět ministerstvo ŽP a to v termínu do 31.12.2013. Kotle nevyhovující technickým požadavkům zákona bude možno provozovat pouze za poplatek. Dalším poplatkům budou vystaveny vlastníci, jejichž spalovací zdroje nevyhoví emisním požadavkům zákona. Z toho vyplývá, že domácnosti, které vytápějí ekologicky šetrnějším způsobem, a které tak znečišťují ovzduší v obci minimálně nebo vůbec, budou od poplatku osvobozeny. Vlastníci kotlů na uhlí nebo dřevo spalované klasickým způsobem budou platit. O spalovačích plastů nemluvě. Ačkoliv první prohlídky budou realizovány do tří let, první postihy za nedodržování technických a emisních norem budou udělovány od roku 2015. Dvouletá prodleva je zde z důvodu poskytnutí dostatku času na případné pořízení vyhovujícího spalovacího zdroje nebo přechod na jiný způsob vytápění. M.Břenda 2.pololetí r.2009/2010 na celkovou sumu16.986,- Kč, což je 5.662,-Kč na jedno vilické dítě za jedno pololetí. 6) ZO schválilo darovací smlouvu s SK První kolona Vilice na částku 10.000,-Kč.. 7) ZO schválilo Územní plán Vilice.. 8) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/ZO/2010. Z letošního maškarního průvodu

2 Zahradnická přednáška. V sobotu dne 13.3. se v salonku restaurace ve Vilicích uskuteční naučná přednáška na téma: Pěstování okrasných rostlin ve venkovských zahradách. Přednášející p. Krejčí je mimochodem realizátor projektu „Ozelenění obce Vilice“, takže můžete na toto velmi diskutované téma vznášet své dotazy. Pochopitelně nejen na něj, p. Krejčí bude připraven odpovídat na otázky jakékoliv zahradnické tématiky. Dále je možnost si objednat široký sortiment zahradnických výpěstků s dovozem do Vilic. Začátek akce je v 18:00 hod.. Poplatky Upozorňujeme, že 31.3. je poslední termín, do kdy je možno zaplatit poplatky za odpady a za psy.. Územní plán Vilice. Minulé zasedání zastupitelstva obce byl jeden ze stěžejních bodů jednání - Územní plán Vilice. Ukončila se tak 2,5 roku trvající cesta završená úspěšným schválením tohoto důležitého dokumentu. Do procesu tvorby ÚP byly vzneseny všechny Vaše požadavky a námitky. Ne všem bylo oprávněnými orgány vyhověno. Každopádně se ÚP stává dokumentem, na základě kterého se bude v následujících desetiletích určovat rozvoj obce. Každá stavební činnost (počínaje třeba stavbou plotu), podnikatelský záměr, změna určení využití pozemků atd. je od nynějška podmíněna souladem s ÚP. Vše co v souladu nebude, je nerealizovatelné. Těm z Vás, co veškerá jednání a samu tvorbu ÚP úspěšně ignorovali v podobě nevznesených podnětů, je možno v případě jakýchkoliv záměrů vybočujících z osnovy ÚP vyslovit pouze politování. Pro pořádek uvádím, že proti schválenému ÚP Vilice nelze podat opravný prostředek, jinými slovy, není kde si stěžovat.. Dne 10.února 2010 oslavila paní Anežka Forejtová z Vilic 83. výročí svého narození, 4.března 2010 oslavila paní Jiřina Fahounová z Vilic 60.výročí svého narození a dne 7.března 2010 oslavila paní Anežka Nevařilová z Vilic 87. výročí svého narození. Všem jubilantkám blahopřejeme.. Šermířský ples, ačkoliv.. se netěší enormnímu.. zájmu vilických, byl bezesporu krásnou tečkou za letošní plesovou sezónou. Řemeslné kursy. V Ratibořských Horách začne v rámci projektu podpořeného OS MAS Krajina srdce série řemeslných kurzů: 25.3. – Drátkování, 1.4. – Malované a děrované kraslice, 8.4. – Netočená keramika, 15.4. – Suchá vazba. Kurzy jsou zdarma. Přihlášky a dotazy zasílejte na adresu info@zsratihory.cz, a to do 15.3.2010. Začátky kurzů vždy v 18:00 hod.


Stáhnout ppt "Zasedání ZO č. 31/2010. konané dne 5.3.2010. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Bednář, J.Klejnová, P.Procházka a J.Kudrna. Omluveni: M.Petříková. Na 31."

Podobné prezentace


Reklamy Google