Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vilická polnice číslo 09/2007 7.12.2007 ročník 10. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, minulý měsíc uplynul rok od chvíle, co redakční rada pod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vilická polnice číslo 09/2007 7.12.2007 ročník 10. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, minulý měsíc uplynul rok od chvíle, co redakční rada pod."— Transkript prezentace:

1 Vilická polnice číslo 09/ ročník 10. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, minulý měsíc uplynul rok od chvíle, co redakční rada pod novým obecním zastupitelstvem, vydala své první číslo Vilické polnice. Rok není sice dlouhá doba, přesto se během něj událo v obci dost věcí o kterých stálo za to napsat. Nebojte, do žádného hodnocení se rozhodně pouštět nechci, přesto si malé ohlédnutí neodpustím. Polnice ve svém úvodním článku slibovala kvalitní a rychlé informování svých čtenářů, s tím, že žádné téma nebude tabu. Myslím, že po obsahové stránce se předsevzetí naplnit podařilo. Co se četnosti vydávání týče, slibovaných 8-10 čísel ročně jsme tímto, celkově již dvanáctým pokračováním, dokonce překročili. V tomto trendu hodláme pokračovat i do budoucna. Určitě není třeba se bát, že by „vyschly“ náměty a nebylo o čem psát. Naopak, spíše se některé články ukládají do šuplíku, protože se průběžně vynořují naléhavější zprávy a na tzv. „šuplíkové“ ne a ne se dostat. Do nového roku, který tu bude co nevidět, přejme naší Polnici, aby měla šuplíky stále plné a hlavně optimističtější a veselejší články, což v minulosti ne vždy bylo pravidlem. M.Břenda období 11/07 – 3/08 s p. Josefem Klejnou za 280,-Kč/hod. + 20,-Kč/km jízdy během posypu. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH... 7) ZO schválilo záměr požádat na rok 2008 o dotaci z Programu obnovy venkova (POV) ve výši ,-Kč na opravy místních komunikací. Upřesnění míst zamýšlených oprav bude provedeno až po eventuálním získání dotace.. Zasedání ZO č. 12/2007 …… konané dne Přítomni: M.Břenda,, Z.Dobiáš, P.Procházka, J.Bednář, J.Klejnová a M.Petříková. Omluveni: J.Kudrna. Na 12. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu – stav financí k činí ,69 Kč.……….. 2) ZO schválilo rozpočtovou změnu č.7/ZO navýšení příjmů i výdajů o částku ,-Kč, příjmy – pronájem NP nad restaurací, výdaje – část rekonstrukce vodovodu Vilice, koupě pozemků (pí. Jelínková), refundace mezd a cestovné zastupitelů.. 3) ZO schválilo koupi pozemků parc.č. 108/3 o výměře 184m2 a č. 109 o výměře 193m2 od pí. Marie Jelínkové za kupní cenu 6,-Kč/m2. Jedná se o pozemky v bezprostředním sousedství hřiště ve Vilicích.. 4) ZO zamítá zveřejnění záměru na prodej části pozemku č.965/40 o výměře cca 600m2. Žádost o koupi tohoto pozemku podal p. Jan Hajný, bytem Praha10. V této lokalitě bude územní plán počítat s novou zástavbou, tudíž do jeho schválení zde obec žádné pozemky prodávat nebude.. 5) ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 117,118/1, 118/2 a 131 manželů Františka a Aleny Svatkových, bytem Mladá Vožice a pozemky parc.č. 110/1, 110/3, 111/1 a 112/1 pí. Marie Růžičkové, bytem Sezimovo Ústí. Podstatou věcného břemene je právo uložení, provozování a údržby vodovodu a vodojemu Vilice. Věcné břemeno bylo zřízeno bezúplatně. 6) ZO schválilo za a) smlouvu o prohrnování místních komunikací na období 11/07 – 3/08 s Agrospolem a.s. Mladá Vožice za 714,-Kč/hod., za b) smlouvu o posypu místních komunikací na Hezké Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce Vám přeje ZO a redakce Vilické polnice Svoz odpadů V minulé Polnici avizovaný svoz nebezpečných odpadů se letos již neuskuteční. Nejbližší proto bude až na jaře příštího roku. Svoz domovního odpadu, plánovaný na úterý se rovněž ruší. Náhradní termín svozu je v sobotu

2 Polnice - předplatné S tímto číslem Vilické polnice bude všem jejím předplatitelům zaslána složenka k úhradě předplatného na rok To zůstává stejné jako letos a to 100,-Kč. Vánoční besídka V neděli se v salonku restaurace ve Vilicích koná tradiční Vánoční besídka. Program, tak jako v letech minulých, zajišťuje Mirka Kuklová se svými malými muzikanty. Začátek je ve hod. Všichni, co budou chtít na chvíli vypadnout z předvánočního shonu a poslechnout si produkci dětí, jsou srdečně zváni. V sobotu 8.12.obyvatelé Zátiší, pro sebe a pozvané hosty, pořádají „Vánoční zpívání ve Mlýně“. Posezení bude v Kříženci ve mlýně od hod. Šachový turnaj Ve středu se v restauraci ve Vilicích uskuteční již 3.ročník šachového turnaje. Začátek je ve hod. První kolona – výroční valná hromada Ve čtvrtek se od hod. koná v salonku restaurace ve Vilicích výroční valná hromada klubu. Prosím všechny členy klubu o dochvilnost, aby nebylo narušeno promítání, které proběhne bezprostředně po VVH. První kolona – promítání Cyklistický klub První kolona Vilice si všechny zájemce o cestování a aktivní dovolenou dovoluje pozvat na promítání fotografií ze svých cest. Hlavní náplní večera je letošní putování po jižní Francii – Provence, které bude doplněno krátkými bloky z Černé Hory, Maroka, Ukrajiny atd. Promítání bude ve čtvrtek od hod. v salonku restaurace ve Vilicích. Plesová sezóna 2008 S předstihem, tak abychom měli čas si vše řádně naplánovat, uvádíme rozpis plesů, které si začátkem příštího roku, rozhodně nenechte ujít: – pátek – myslivecký ples (hraje Dlouhá chvíle) – sobota – farní ples (hraje Syntéza) 1.2. – pátek – maškarní ples (hraje Syntéza) 9.2. – sobota – šermířský ples (hraje Musica Clatoviensis) 1.3. – sobota – cyklistický ples (hraje TOX) Na všech plesech zajištěna bohatá tombola. Dne oslavil pan Zdeněk Petrásek z Hrnčíř 70. výročí svého narození, oslavila paní Marie Matoušková také z Hrnčíř, 82.výročí svého narození, pak slavil 85. výročí svého narození pan Josef Hlaváček z Vilic a plejádu oslavenců uzavřela paní Marie Klejnová ze Zátiší, která oslavila 75. výročí svého narození. Všem jubilantům a to navzdory tomu, že ne všichni se nechali do Polnice zvěčnit, blahopřejeme Před rokem byl na tomto místě obrázek ze zahájení prací na novém hřišti ve Vilicích. Dnešní foto dokumentuje současný stav, kdy je hřiště těsně před kolaudací.


Stáhnout ppt "Vilická polnice číslo 09/2007 7.12.2007 ročník 10. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, minulý měsíc uplynul rok od chvíle, co redakční rada pod."

Podobné prezentace


Reklamy Google