Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4) ZO schválilo v rámci plánované bytové výstavby ve Vilicích zřízení „Pořadníku žadatelů“, o koupi stavební parcely. Žádosti budou přijímány od 1.4.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4) ZO schválilo v rámci plánované bytové výstavby ve Vilicích zřízení „Pořadníku žadatelů“, o koupi stavební parcely. Žádosti budou přijímány od 1.4.2009."— Transkript prezentace:

1 4) ZO schválilo v rámci plánované bytové výstavby ve Vilicích zřízení „Pořadníku žadatelů“, o koupi stavební parcely. Žádosti budou přijímány od 1.4.2009 a datum přijetí žádosti je jediné kritérium, podle kterého budou zájemcům parcely k prodeji nabídnuty. Ostatní náležitosti, jako je cena, lokalita, termíny převodu, atd. budou zveřejňovány průběžně, tak jak dojde k jejich stanovení. Vilická polnice č íslo 03/2009 29.4.2009 ro č ník 12. pro ob č any Vilic zdarma Vážení spoluobčané, možná jste někteří z Vás před nedávnem zahlédli zpravodajství na TV Prima ohledně našeho projektu „Rekonstrukce Kremlu“. Reportáž nebyla primárně dělána za účelem zviditelnění obce nebo kvůli exklusivnosti projektu jako takového. Podobných komunitních domů se na území republiky buduje určitě stovky, ne-li tisíce. Vznikla, protože chtěla upozornit na jeden, dnes velmi populární nešvar a to zlovůli a ignoranci nadřízených státních orgánů. V tomto našem případě se jedná o Ministerstvo zemědělství (MZe), přes které protékají finanční toky z EU k žadatelům o dotace v Programu obnovy venkova (PRV). Příslušné ministerstvo je zodpovědné za nastavení pravidel pro žadatele, a spolu se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) o výběr uchazečů a následné kontroly čerpání dotací, tudíž má „pod palcem“ veškerou administrativní agendu. Šlo-li by vše podle tohoto schématu, nebylo by co vytknout. MZe ovšem v uplynulých dnech naprosto neodůvodnitelně změnilo a to za pochodu, pravidla čerpání dotací, což zejména pro ty nejmenší obce je naprosto likvidační zásah. Konkrétně se jedná o přeřazení DPH mezi nezpůsobilé výdaje projektu, i když do nedávna DPH uznatelný výdaj byl. Tato změna bude aplikována zpětně, tzn. i na projekty, na které je již podepsána smlouva o čerpání dotace a jejichž rozpočty jsou nastaveny podle původních pravidel. Další zajímavou absurditou je fakt, že provedená změna se týká pouze obcí do 500 obyvatel, nad 500 obyvatel DPH uznatelným výdajem zůstává. Naprosto jasná diskriminace malých obcí. PRV – Program obnovy venkova se tímto krokem MZe rázem stává pouze prázdným pojmem v názvu programu. Pomoc při rozvoji své obce jsme si určitě všichni představovali jinak. Nedělám si iluzi o tom, že by výše zmíněná reportáž, nebo poslaná protestní petice na tomto faktu cokoliv změnila, ale je naší povinností dát nadřízeným správním orgánům alespoň vědět co si o jejich práci myslíme. Co konkrétně znamená tato změna v našich podmínkách? Například u zmíněné rekonstrukce Kremlu by vlastní podíl obce nečinil 1 milión korun, ale 3 milióny. Dotčené budou ovšem všechny projekty, které kalkulují s čerpáním dotací přímo z fondů EU, nebo přes místní akční skupinu (MAS). Ozelenění obce – 1.etapa, které již bylo zahájeno nákupem zahradní techniky by se mělo prodražit cca o 80.000 Kč. ZO se proto na svém příštím zasedání bude touto situací zabývat a není vyloučeno, že s ohledem na avizované snížení daňových příjmů v letošním a příštím roce v důsledku hospodářské krize, dojde ke zredukování či zastavení některých projektů. M.Břenda Svoz odpadů.. Tento víkend (1.-3.5.2009) bude ve Vilicích a Zátiší přistaven velkokapacitní kontejner na objemný domovní odpad. Do těchto kontejnerů nepatří separovaný odpad (odpad který lze třídit – papír, sklo, kov, PET lahve), elektro odpad a nebezpečný odpad. Prosíme o odpadovou kázeň, ne vždy je toto pravidlo dodržováno, skoro vždy se zde najde nějaký ten televizor či lednička, které v kontejneru NEMAJÍ co pohledávat. Zasedání ZO č. 24/2009. konané dne 13.3.2009. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, P.Procházka, J.Bednář, J.Kudrna. Omluveni: J.Klejnová a M.Petříková. Na 24. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu – stav financí k 27.2.2009 činí 811.279,83Kč.. 2) ZO schválilo zřízení místního pracoviště Czech Point na obecním úřadě ve Vilicích. Na zřízení pracoviště byla vybrána společnost Galileo Corporation s.r.o. Chomutov. Uznatelné výdaje projektu budou činit 93.927,-Kč z čehož 85% by měla krýt dotace EU. Co zřízení pracoviště přinese místním občanům podrobně rozepíšeme hned poté co bude zřejmé, že jsme s žádostí o dotaci uspěli a tudíž Czech Point ve Vilicích zřízen bude.. 3) ZO schválilo vypracování projektu „Zlepšení podmínek pro konání kulturních akcí v KD Vilice“, jehož součástí bude výměna oken na sále a nákup audiovizuální techniky. Celkové náklady na projekt budou cca 500.000 Kč a na financování akce bude podána žádost o dotaci na MAS KS.

2 SDH Vilice.. SDH rozprodává ze svých zásob nadbytečnou pracovní obuv. Cena bot, které jsou cca 1 – 2 nošené, je 50 Kč. Zájemci o koupi nechť se obrátí na starostu SDH J.Kudrnu st., kde obdrží i informace o velikostech, které jsou k mání.. Tenisový kurt. Tenisový kurt je po své jarní úpravě již opět v provozu. Podmínky nájmu zůstávají stejné jako loni. Permanentky na rok 2009 je možno zakoupit na obecním úřadě. Cena 500 Kč. Těchobuz – výstava. V Galerii Bernarda Bolzana v Těchobuzi byla 25.4.2009 vernisáží zahájena výstava obrazů, reliéfů a plastik vilického chalupáře Jaroslava Svobody. Spolu s ním zde vystavuje i Ing.arch. Josef Buršík z Vlašimi. Výstavu, která potrvá do 31.5.2009 vřele doporučuji ke zhlédnutí. Dne 7.března 2009 oslavila paní Anežka Nevařilová z Vilic 86. výročí svého narození a 25.března oslavila paní Marie Jelínková z Vilic 84.výročí svého narození. Všem jubilantům blahopřejeme. Oběma jubilantkám blahopřejeme. 2.místo ve foto soutěži „Dovolená a volný čas“ získal snímek „Vilice – Třetí rybník“ Zahradní technika, koupená v rámci projektu „Ozelenění obce“ je od prvního dne plně vytížena. Z vernisáže v Těchobuzi Zlatá šlapka. Tradiční cyklistický závod Zlatá šlapka se letos jede v sobotu 30.5.2009. Rozdíl od let minulých je v tom, že letošní cíl bude ve Vilicích, konkrétně na louce pod Prvním rybníkem. Organizací dojezdu závodu včetně zajištění občerstvení a živé hudby byly pověřeny místní spolky SDH a První kolona. Dojezd závodníků se očekává kolem 12 hodiny. Program pak bude zajištěn až do večerních hodin. Organizátoři akce tímto zvou všechny zájemce, a to nejen cyklisty, kteří mají rádi dobré jídlo, pití, hudbu a zábavu k hojné účasti. Daň z nemovitostí. Části majitelů nemovitostí FÚ vyměřil pro rok 2009 vyšší daň z nemovitostí oproti roku předešlému. Do hromadného seznamu plátců daně je možno nahlédnout na obecním úřadě, tak abyste se předem seznámili s výší předepsané daně. Termín zaplacení daně z nemovitostí je 31.5.2009.


Stáhnout ppt "4) ZO schválilo v rámci plánované bytové výstavby ve Vilicích zřízení „Pořadníku žadatelů“, o koupi stavební parcely. Žádosti budou přijímány od 1.4.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google