Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 projektová dokumentace pro územní řízení 2009  žádost o vydání územního rozhodnutí září 2010  vydání územního rozhodnutí srpen 2011  nabytí právní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " projektová dokumentace pro územní řízení 2009  žádost o vydání územního rozhodnutí září 2010  vydání územního rozhodnutí srpen 2011  nabytí právní."— Transkript prezentace:

1

2  projektová dokumentace pro územní řízení 2009  žádost o vydání územního rozhodnutí září 2010  vydání územního rozhodnutí srpen 2011  nabytí právní moci územního rozhodnutí říjen 2011

3  projektová dokumentace pro stavební povolení 11/2010  žádost o vydání stavebního povolení 10/ 2011  vydání stavebního povolení 12/2011  nabytí právní moci stavebního povolení 1/2012  prodloužení platnosti stavebního povolení 4/2014  Vydání opravného rozhodnutí s NPM 6/2015  Platnost stavebního povolení je do 6/2017, je-li stavba zahájena, pak do kolaudace stavby

4  2/2015uzavřená příkazní smlouva se společností INEX projekt s.r.o., Kroměříž na výkon práv a povinností zadavatele podle zákona č.137/2006, Sb. o veřejných zakázkách  4/2015vypracování realizační projektové dokumentace na stavbu Vodovod Lhota společností Voding Hranice s.r.o.  zahájení veřejné zakázky  na zasedání Zastupitelstva obce Lhota byla schválena nejvýhodnější nabídka uchazeče VK - AQUA OLOMOUC, spol.s.r.o., s nabídkovou cenou ,-Kč bez DPH  uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem

5  zahájena stavba  K byly vytýčené inž. sítě a trasa vodovodního přivaděče mezi Oprostovicemi a Lhotou, zrealizovány dva protlaky pod komunikací II.tř., svařené potrubí po celé délce přivaděče a potrubí uloženo do země metodou pluhování. Probíhají další kompletační práce na přivaděči, osazování armatur, kalníků atd.

6  Cena díla ,-Kč bez DPH ◦ Dotace MZE ve výši 65% ,-Kč ◦ Okamžité finanční zdroje obce ,-Kč ◦ Úvěrové finanční zdroje obce ,-Kč  Ostatní náklady související ,- Kč (Úvěrové finanční zdroje obce )  Potřebný úvěr pro dofinancování stavby celkem ,-Kč

7  Od ledna 2012 do října 2014 byl dotační program pozastaven  podána žádost o zařazení akce Vodovod Lhota do programu MZE  žádost zařazena do Seznamu akcí Programu pod číslem 74449/2014-MZE  výzva k předložení Žádosti o evidenci akce a Žádosti o registraci akce a poskytnutí státní finanční podpory s termínem do  žádost obce o prodloužení termínu dokladování do  žádost obce o prodloužení termínu dokladování do  oznámení MZE o vydání Rozhodnutí pro poskytnutí dotace  Podpis Rozhodnutí ze strany Obce Lhota

8

9  projektová dokumentace 04/2012  žádost o vydání územního rozhodnutí 11/2012  vydání územního rozhodnutí 06/2013  nabytí právní moci územního rozhodnutí 07/2013  Platnost územního rozhodnutí povolení je do 07/2016 je-li stavba zahájena, pak po dobu stavby  Územní rozhodnutí je vydané na Obec Lhota, projektová dokumentace je uložena na obecním úřadě

10  S každým vlastníkem nemovitosti bude sepsána Dohoda o postoupení práv stavebníka, na základě které se stane vlastník nemovitosti stavebníkem a budoucím vlastníkem přípojky  Dotyčnému bude předáno jedno vyhotovení Dohody o postoupení práv stavebníka, kopie územního rozhodnutí a část projektové dokumentace vztahující se k jeho přípojce

11  Na základě územního rozhodnutí je možné realizovat přípojku, stavba nepodléhá závěrečné prohlídce ze strany stavebního úřadu  Přípojku je možné realizovat po vybudování, odtlakování a odzkoušení stavby Vodovodu Lhota –termíny budou upřesněny v průběhu stavby  Přípojka pro nemovitost bude začínat šoupětem (ventilem) a končit vodoměrem v nemovitosti  Předpokládaná doba realizace přípojek březen-srpen 2016 Termíny jsou orientační a budou aktualizovány  Přípojky realizované po daném termínu si budou vlastnící plně hradit ze svých prostředků

12 Obec Lhota :  bude v rámci podpory výstavby vodovodních přípojek financovat jednotný nákup materiálu pro realizaci přípojek (potrubí)  zajistí pro přípojky, které jsou umístěny pod hlavní komunikací II.tř., případně pod místními komunikacemi (asfaltovými) realizaci a financování protlaku  Zajistí a bude financovat kompletní geodetické zaměření vodovodních přípojek a jeho odevzdání na MěÚ Lipník nad Bečvou-stavební úřad a provozovateli VaK Přerov

13  Vodoměry pro vodovodní přípojky bude zdarma dodávat společnost VaK Přerov v případě, pokud tato společnost bude vodovod provozovat  Společnost Vak Přerov zajistí provedení vlastního propojení potrubí přípojky na ventil. Současně osadí vodoměr a vodoměrnou soupravu jako držák vodoměru. Souprava obsahuje i uzávěry a zpětnou klapku.  Vlastník přípojky by hradil VaKu cenu montáže vč. přípravy - sazba je 420 Kč/h + doprava (cena je bez DPH)  Cena vodoměrné soupravy činí cca Kč vč. DPH

14 Děkuji za pozornost Ing. Jana Skopalová tel.č


Stáhnout ppt " projektová dokumentace pro územní řízení 2009  žádost o vydání územního rozhodnutí září 2010  vydání územního rozhodnutí srpen 2011  nabytí právní."

Podobné prezentace


Reklamy Google