Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 projektová dokumentace pro územní řízení 2009  žádost o vydání územního rozhodnutí září 2010  vydání územního rozhodnutí srpen 2011  nabytí právní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " projektová dokumentace pro územní řízení 2009  žádost o vydání územního rozhodnutí září 2010  vydání územního rozhodnutí srpen 2011  nabytí právní."— Transkript prezentace:

1

2  projektová dokumentace pro územní řízení 2009  žádost o vydání územního rozhodnutí září 2010  vydání územního rozhodnutí srpen 2011  nabytí právní moci územního rozhodnutí říjen 2011

3  projektová dokumentace pro stavební povolení 11/2010  žádost o vydání stavebního povolení 10/ 2011  vydání stavebního povolení 12/2011  nabytí právní moci stavebního povolení 1/2012  prodloužení platnosti stavebního povolení 4/2014  Vydání opravného rozhodnutí s NPM 6/2015  Platnost stavebního povolení je do 6/2017, je-li stavba zahájena, pak do kolaudace stavby

4  2/2015uzavřená příkazní smlouva se společností INEX projekt s.r.o., Kroměříž na výkon práv a povinností zadavatele podle zákona č.137/2006, Sb. o veřejných zakázkách  4/2015vypracování realizační projektové dokumentace na stavbu Vodovod Lhota společností Voding Hranice s.r.o.  28.4.2015 zahájení veřejné zakázky  17.6.2015na zasedání Zastupitelstva obce Lhota byla schválena nejvýhodnější nabídka uchazeče VK - AQUA OLOMOUC, spol.s.r.o., s nabídkovou cenou 10.003.728,-Kč bez DPH  5.8.2015 uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem

5  1.9.2015zahájena stavba  K 26.11.2015 byly vytýčené inž. sítě a trasa vodovodního přivaděče mezi Oprostovicemi a Lhotou, zrealizovány dva protlaky pod komunikací II.tř., svařené potrubí po celé délce přivaděče a potrubí uloženo do země metodou pluhování. Probíhají další kompletační práce na přivaděči, osazování armatur, kalníků atd.

6  Cena díla 10.003.728,-Kč bez DPH ◦ Dotace MZE ve výši 65% 6.502.000,-Kč ◦ Okamžité finanční zdroje obce 1.000.000,-Kč ◦ Úvěrové finanční zdroje obce 2.501.728,-Kč  Ostatní náklady související 2.490.000,- Kč (Úvěrové finanční zdroje obce )  Potřebný úvěr pro dofinancování stavby celkem 5.000.000,-Kč

7  Od ledna 2012 do října 2014 byl dotační program pozastaven  21.10.2014podána žádost o zařazení akce Vodovod Lhota do programu MZE 129250  31.10.2014žádost zařazena do Seznamu akcí Programu 129250 pod číslem 74449/2014-MZE-15131  3.2.2015výzva k předložení Žádosti o evidenci akce a Žádosti o registraci akce a poskytnutí státní finanční podpory s termínem do 30.6.2015  25.6.2015žádost obce o prodloužení termínu dokladování do 31.7.2015  24.7.2015žádost obce o prodloužení termínu dokladování do 31.8.2015  16.10.2015 oznámení MZE o vydání Rozhodnutí pro poskytnutí dotace  21.10.2015Podpis Rozhodnutí ze strany Obce Lhota

8

9  projektová dokumentace 04/2012  žádost o vydání územního rozhodnutí 11/2012  vydání územního rozhodnutí 06/2013  nabytí právní moci územního rozhodnutí 07/2013  Platnost územního rozhodnutí povolení je do 07/2016 je-li stavba zahájena, pak po dobu stavby  Územní rozhodnutí je vydané na Obec Lhota, projektová dokumentace je uložena na obecním úřadě

10  S každým vlastníkem nemovitosti bude sepsána Dohoda o postoupení práv stavebníka, na základě které se stane vlastník nemovitosti stavebníkem a budoucím vlastníkem přípojky  Dotyčnému bude předáno jedno vyhotovení Dohody o postoupení práv stavebníka, kopie územního rozhodnutí a část projektové dokumentace vztahující se k jeho přípojce

11  Na základě územního rozhodnutí je možné realizovat přípojku, stavba nepodléhá závěrečné prohlídce ze strany stavebního úřadu  Přípojku je možné realizovat po vybudování, odtlakování a odzkoušení stavby Vodovodu Lhota –termíny budou upřesněny v průběhu stavby  Přípojka pro nemovitost bude začínat šoupětem (ventilem) a končit vodoměrem v nemovitosti  Předpokládaná doba realizace přípojek březen-srpen 2016 Termíny jsou orientační a budou aktualizovány  Přípojky realizované po daném termínu si budou vlastnící plně hradit ze svých prostředků

12 Obec Lhota :  bude v rámci podpory výstavby vodovodních přípojek financovat jednotný nákup materiálu pro realizaci přípojek (potrubí)  zajistí pro přípojky, které jsou umístěny pod hlavní komunikací II.tř., případně pod místními komunikacemi (asfaltovými) realizaci a financování protlaku  Zajistí a bude financovat kompletní geodetické zaměření vodovodních přípojek a jeho odevzdání na MěÚ Lipník nad Bečvou-stavební úřad a provozovateli VaK Přerov

13  Vodoměry pro vodovodní přípojky bude zdarma dodávat společnost VaK Přerov v případě, pokud tato společnost bude vodovod provozovat  Společnost Vak Přerov zajistí provedení vlastního propojení potrubí přípojky na ventil. Současně osadí vodoměr a vodoměrnou soupravu jako držák vodoměru. Souprava obsahuje i uzávěry a zpětnou klapku.  Vlastník přípojky by hradil VaKu cenu montáže vč. přípravy - sazba je 420 Kč/h + doprava (cena je bez DPH)  Cena vodoměrné soupravy činí cca 2.500 Kč vč. DPH

14 Děkuji za pozornost Ing. Jana Skopalová tel.č. 734764716 starosta@lhotaulipnika.cz www.lhotaulipnika.cz


Stáhnout ppt " projektová dokumentace pro územní řízení 2009  žádost o vydání územního rozhodnutí září 2010  vydání územního rozhodnutí srpen 2011  nabytí právní."

Podobné prezentace


Reklamy Google