Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účast veřejnosti ve veřejné správě 12. května 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účast veřejnosti ve veřejné správě 12. května 2009."— Transkript prezentace:

1 Účast veřejnosti ve veřejné správě 12. května 2009

2 Výkon ústavně zaručených práv právo petiční právo shromažďovací právo sdružovací právo podílet se na správě věcí veřejných

3 a) Právo petiční čl. 18 LZPS z. č. 85/1990 Sb. podání, jehož obsahem je příslušná žádost, návrh nebo stížnost, podané ve veřejném nebo jiném společenském zájmu, když toto podání je podpořeno podpisy více občanů bez omezení –X právnické osoby individuálně x společně s jinými veřejný nebo jiný společenský zájem § 1 (4) – omezení podání petice petiční výbor adresáti petice – státní orgány, orgány územní samosprávy petice písemná povinnost petici přijmout X vyhovět –do 5 dnů postoupit –nebo do 30 dnů písemně odpovědět není opravný prostředek jednací řády a obdobné předpisy X podněty, oznámení, stížnosti v zájmu jednotlivce

4 b) Právo shromažďovací čl. 19 LZPS z. č. 84/1990 Sb. vyjádření postojů a stanovisek, proklamace názorů svolavatel princip oznamovací (výjimky) oznámení –účel –den a místo, doba zahájení –předpokládaný počet účastníků –opatření – soulad se zákonem práva a povinnosti –svolavatele –samotných účastníků shromáždění zástupce příslušného úřadu zákaz shromáždění deliktní odpovědnost –svolavatele –účastníka shromáždění –osob na shromáždění nezúčastněných

5 c) Právo sdružovací čl. 20 LZPS z. č. 83/1990 Sb. sdružení založená na osobním substrátu i na majetkovém základě –výjimky: politické strany, církve a náboženské společnosti, odbory

6 Odpovězte s využitím zákona o sdružování občanů na následující otázky: Jakému principu podléhají sdružení? Kdo může podat návrh na registraci? Co je obsahem stanov? Komu se podává návrh na registraci? Kdy je zahájeno řízení o registraci? Kdy dojde k odmítnutí registrace? Jaké jsou lhůty k vyřízení návrhu na registraci? Kdo a komu oznamuje vznik sdružení? Jak může dojít k zániku sdružení?

7 d) Právo podílet se na správě věcí veřejných čl. 21 LZPS –přímo – referendum –nepřímo – volba zástupců podíl na politickém životě státu spočívající v možnosti spolurozhodovat, konzultovat a vyjadřovat se k otázkám týkajícím se výkonu státní moci zastupitelské orgány: –Parlament ČR –Evropský parlament –obecní a krajská zastupitelstva volby –svobodné –všeobecné –rovné –tajné aktivní X pasivní volební právo

8 Účast veřejnosti na místní správě obce kraje – vyšší územně samosprávné celky výkon samosprávy (samostatná působnost) i státní správy (přenesená působnost) aktivní a pasivní volební právo účast na zasedání zastupitelstva místní referendum návrhy, podněty petice

9 Volby do zastupitelských orgánů z. č. 491/2001 Sb. z. č. 130/2000 Sb. občan obce (kraje) – 18 let, trvalý pobyt – oprávněný občan –překážky odpovědnost zastupitelů ve vztahu k voličům volby do zastupitelstva + členové dalších orgánů členové výborů, komisí rady nebo zvl. orgánů –poradní, konzultativní činnost

10 Místní referendum z. č. 22/2004 Sb. oprávněné osoby rozhodují formou souhlasu nebo nesouhlasu o konkrétně položené otázce, která spadá do samostatné působnosti obce, když hlasování v referendu je tajné a je realizováno na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva na základě usnesení zastupitelstva obce nebo na návrh přípravného výboru návrh –označení území –otázka –odůvodnění návrhu –odhad nákladů spojených s provedením a s realizací rozhodnutí –způsob jejich úhrady z rozpočtu obce –zmocněnec –členové přípravného výboru –přílohou podpisová listina

11 Postup po podání návrhu výzva k odstranění nedostatků právní fikce bezvadnosti rada předloží k projednání zastupitelstvu –vyhlášení místního referenda + datum konání –rozhodnutí o nevyhlášení nečinnost rady nebo zastupitelstva – rozhodnutí soudu usnesení o vyhlášení místního referenda

12 Soudní přezkum § 57, 58 z. o místním referendu § 91a SŘS návrhové řízení –přípravný výbor –přípravný výbor nebo oprávněná osoba krajský soud bez opravného prostředku

13 Další poznámky k místnímu referendu oznamovací povinnost starosty závaznost rozhodnutí rozhodnutí o otázce současné návrhy

14 Děkuji za pozornost a za vaši účast!!!


Stáhnout ppt "Účast veřejnosti ve veřejné správě 12. května 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google