Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv I. 17. března 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv I. 17. března 2014."— Transkript prezentace:

1 Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv I. 17. března 2014

2 Výkon ústavně zaručených práv • právo podílet se na správě věcí veřejných • právo petiční • právo shromažďovací • právo sdružovací

3 Právo podílet se na správě věcí veřejných • čl. 21 LZPS • přímo – referendum • nepřímo – volba zástupců • podíl na politickém životě státu spočívající v možnosti spolurozhodovat, konzultovat a vyjadřovat se k otázkám týkajícím se výkonu státní moci • zastupitelské orgány: • Parlament ČR • Evropský parlament • obecní a krajská zastupitelstva • volby • svobodné • všeobecné • rovné • tajné • aktivní X pasivní volební právo

4 Volby do Poslanecké sněmovny 2013 • úterý 20. srpna: Poslanecká sněmovna odhlasovala své rozpuštění • středa 28. srpna: Prezident republiky vydal rozhodnutí o rozpuštění sněmovny a vyhlásil termín předčasných voleb • do neděle 15. září: občané mohou požádat o hlasování v zahraničí • úterý 17. září (v případě předčasných voleb 38 dní před prvním dnem hlasování): nejzazší termín pro podání kandidátních listin, další 4 dny je lze ještě měnit a doplňovat • pondělí 30. září: do této doby musí krajské úřady a pražský magistrát rozhodnout o registraci kandidátek • středa 2. října: rozlosování čísel stranám Státní volební komisí • od pondělí 14. října do středy 23. října 14:00: vysílání volebních spotů stran v České televizi a v ČRo • od úterý 22. října (3 dny před začátkem voleb) do konce hlasování: zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů • do středy 23. října 16:00: možnost osobně požádat o voličský průkaz • pátek 25. října 14:00–22:00, sobota 26. října 8:00–14:00: volby

5 Referendum • ústavní zákon č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii Celkem voličů Neplatných hlasů Volební účast (%) Pro (%)Proti (%) 8 259 525100 754 4 557 960 (55,21) 3 446 758 (77,33) 1 010 448 (22,67)

6 Účast veřejnosti na místní správě • obce • kraje – vyšší územně samosprávné celky • výkon samosprávy (samostatná působnost) i státní správy (přenesená působnost) • aktivní a pasivní volební právo • účast na zasedání zastupitelstva • místní referendum • návrhy, podněty • petice

7 Volby do zastupitelských orgánů • z. č. 491/2001 Sb. • z. č. 130/2000 Sb. • občan obce (kraje) – 18 let, trvalý pobyt – oprávněný občan • překážky • odpovědnost zastupitelů ve vztahu k voličům • volby do zastupitelstva + členové dalších orgánů • členové výborů, komisí rady nebo zvl. orgánů • poradní, konzultativní činnost

8 Volby do obecních zastupitelstev 2014 • http://www.mvcr.cz/clanek/nove-volby-do-zastupitelstev- obci-dne-15-brezna-2014-harmonogram-ukolu-a- lhut.aspx http://www.mvcr.cz/clanek/nove-volby-do-zastupitelstev- obci-dne-15-brezna-2014-harmonogram-ukolu-a- lhut.aspx

9 Místní referendum • z. č. 22/2004 Sb. • oprávněné osoby rozhodují formou souhlasu nebo nesouhlasu o konkrétně položené otázce, která spadá do samostatné působnosti obce, když hlasování v referendu je tajné a je realizováno na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva • na základě usnesení zastupitelstva obce nebo na návrh přípravného výboru • návrh • označení území • otázka • odůvodnění návrhu • odhad nákladů spojených s provedením a s realizací rozhodnutí • způsob jejich úhrady z rozpočtu obce • zmocněnec • členové přípravného výboru • přílohou podpisová listina

10 Postup po podání návrhu • výzva k odstranění nedostatků • právní fikce bezvadnosti • rada předloží k projednání zastupitelstvu • vyhlášení místního referenda + datum konání • rozhodnutí o nevyhlášení • nečinnost rady nebo zastupitelstva – rozhodnutí soudu • usnesení o vyhlášení místního referenda

11 Soudní přezkum • § 57, 58 z. o místním referendu • § 91a SŘS • návrhové řízení • přípravný výbor • přípravný výbor nebo oprávněná osoba • krajský soud • bez opravného prostředku

12 Další poznámky k místnímu referendu • oznamovací povinnost starosty • závaznost rozhodnutí • rozhodnutí o otázce • současné návrhy • krajské referendum • z. č. 118/2010 Sb.

13 Judikatura k místnímu referendu • nález Ústavního soudu ČR sp. zn. IV. ÚS 223/04 • usnesení NSS ČR sp. zn. 44Ca 44/2009-33 • usnesení KS v HK č. j. 30Ca 173/2008-64 • usnesení KS v Plzni č. j. čj. 57Ca 61/2007-56 • usnesení KS v HK č. j. 30 Ca18/2004-10

14 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv I. 17. března 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google