Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Veronika Dostálková MBA Daňová soustava Finanční gramotnost 3. ročník Září 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Veronika Dostálková MBA Daňová soustava Finanční gramotnost 3. ročník Září 2012."— Transkript prezentace:

1 Ing. Veronika Dostálková MBA Daňová soustava Finanční gramotnost 3. ročník Září 2012

2 ANOTACE Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Finanční gramotnost je poskytnout studentům oboru Klempíř potřebné informace o bankovních produktech, spoření a zadlužování. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Ekonomika na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na daňovou soustavu.

3 Daňová soustava

4 Daně Daně jsou hlavním příjmem státního rozpočtu. Do rozpočtů obcí plynou daně z nemovitostí a části daní z příjmu. Správcem a výběrčím daní je finanční úřad.

5 Rozdělení daní Daně Přímé důchodové majetkové Nepřímé Spotřební

6 Daně důchodové  U přímé daně se daňová povinnost vztahuje přímo na poplatníka daně. Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob

7 Daň z příjmu fyzický osob Druhy příjmů fyzických osob výplata dělníka v továrně, manažera, ředitele, učitele, lékaře, − výdělek živnostníka, − rodiče prodají byt, − výdělek studenta na brigádě, − jsou vám připsány úroky na vašem bankovním účtu, − vyhrajete ve Sportce, − pronajmete někomu svou chatu, − výhra sportovce na olympiádě.

8 Příjmy podléhající zdanění Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z pronájmu Ostatní příjmy

9 Příjmy osvobozené od daně z příjmu - sociální sociální příjmy, − osvobozené jsou např. dávky nemocenského pojištění,důchodového pojištění, státní sociální podpory atd., − pravidelně vyplácené důchody (zejména starobní penze) jsou osvobozeny do určitého limitu stanoveného na rok (v roce 2010 je tento limit 198.000 Kč ročně), − náhrady škody, pojistná plnění.

10 Příjmy osvobozené od daně z příjmu – z prodeje majetku Příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu včetně souvisejícího pozemku jsou osvobozené, pokud v nich prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Pokud prodáme motorové vozidlo, například automobil, po uplynutí nejméně 12 měsíců od jeho koupě, bude tento příjem osvobozený od daně. Výhry od Sazky, Sportky (jedná se o společnosti podnikající na základě zákona o loteriích), a to v jakékoliv výši.

11 Daň z příjmu právnických osob DPPO je univerzální daň, které podléhají všechny právnické osoby. Právnickými osobami chápeme zejména obchodní společnosti (společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost), družstva, ale také například různé nadace, obce atd.

12 Daně majetkové Daň silniční Daň z nemovitosti Daň dědická, darovací a převodu nemovitostí.

13 Daň silniční Poplatníky silniční daně jsou: právnické osoby nebo fyzické osoby zapsané v technickém průkazu jako provozovatel vozidla nebo zaměstnavatel vyplácející cestovní náhrady zaměstnanci. Předmětem silniční daně jsou vozidla, která: jsou provozována v ČR a jsou používána k podnikání.

14 Daň z nemovitosti Předmětem daně jsou: stavby, byty a samostatné nebytové prostory evidované v katastru nemovitostí. Základem daně u staveb je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2.

15 Daň dědická a darovací Dani dědické podléhá bezúplatné nabytí majetku na základě dědictví (ze závěti nebo ze zákona). Osvobození od daně dědické: osvobození veškerého zděděného majetku v první a druhé skupině příbuzenského vztahu ( manžel, manželka,děti, rodiče, vnoučata, prarodiče, sourozenci, tety, strýcové, neteře, synovci).

16 Daň z převodu nemovitosti Převod nemovitostí = úplatný převod nebo přechod vlastnictví k určité nemovitosti z jedné osoby na druhou. Poplatník je dosavadní vlastník nemovitosti, který ji prodává(nabyvatel je ručitelem). Základem daně je cena nemovitosti podle znaleckého posudku nebo sjednaná cena nemovitosti, a to ta cena, která je vyšší.

17 ZDROJE www.office.microsoft.com KLÍNSKÝ, Petr; CHROMÁ, Danuše; TESAŘOVÁ, Svatava. Finanční gramotnost [online]. [cit. 16.5.2013]. Dostupný na WWW: http://www.nuov.cz/uploads/Financni_gramo tnost_obsah_a_priklady_z_praxe_skol.pdf


Stáhnout ppt "Ing. Veronika Dostálková MBA Daňová soustava Finanční gramotnost 3. ročník Září 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google