Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RP10-16 Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje Zlín, 12.1.2016 Ing. Marcela Strakošová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RP10-16 Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje Zlín, 12.1.2016 Ing. Marcela Strakošová."— Transkript prezentace:

1 RP10-16 Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje Zlín, Ing. Marcela Strakošová

2 Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje Časový harmonogram realizace programu ZZK dne schválilo Rámec programu RP Dotace na hospodaření v lesích RZK dne schválila Program dne zveřejnění programu vč. Formuláře Registrace a Žádosti o poskytnutí podpory s přílohami na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup a webových stránkách Zlínského kraje od do – příjem Registrace žadatelů (první kolo) od do příjem Žádostí o poskytnutí podpory od do – příjem Registrace žadatelů (druhé kolo) Od do příjem Žádostí o poskytnutí podpory

3 Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje Program bude realizován ve dvou dotačních titulech: Dotační titul B – Obnova, zajištění a výchova lesních porostů a)přirozená obnova lesů b)umělá obnova lesů sadbou – první c)umělá obnova lesů sadbou – opakovaná d)zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě e)přeměna porostů s nevhodnou náhradní dřevinou skladbou, rekonstrukce po škodách zvěří a po škodách způsobených abiotickými činiteli f)výchova lesních porostů do 40let skutečného věku (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba)

4 Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje Dotační titul D – Ekologické a k přírodě šetrné technologie a)vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu c)přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun d)likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty

5 Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje Finanční rámec programu Celková částka určená pro program je 15 mil. Kč Minimální výše dotace je Kč Maximální výše dotace je Kč Maximální míra dotace činí 100% z celkových skutečných způsobilých výdajů na podporovaná opatření

6 Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje Požadavky na zpracování registrace a žádosti o poskytnutí dotace Registrace musí být úplná, v písemné verzi, v jednom originálu, součásti registrace je i příloha identifikace PO, povaha dokumentu neumožňuje zasílat pomocí datové schránky Žádost musí být úplná, v písemné verzi, v jednom originálu, součásti žádosti je i příloha identifikace PO, povaha dokumentu neumožňuje zasílat pomocí datové schránky další přílohy: výpis usnesení zastupitelstva obce o volbě starosty, který tuto funkci ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace vykonává smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele

7 Nařízení vlády 30/2014 o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti Dle těchto pravidel budou poskytovány finanční příspěvky na:  vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu – registrace žadatele před splněním předmětu příspěvku nejpozději do kalendářního roku  vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů – registrace žadatele před splněním předmětu příspěvku nejpozději do kalendářního roku Finanční příspěvky:  poskytované uživatelům honiteb  poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců

8 Děkuji za pozornost. Ing. Marcela Strakošová samostatný pracovník oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství ,


Stáhnout ppt "RP10-16 Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje Zlín, 12.1.2016 Ing. Marcela Strakošová."

Podobné prezentace


Reklamy Google