Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RP10-16 Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje Zlín, 12.1.2016 Ing. Marcela Strakošová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RP10-16 Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje Zlín, 12.1.2016 Ing. Marcela Strakošová."— Transkript prezentace:

1 RP10-16 Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje Zlín, 12.1.2016 Ing. Marcela Strakošová

2 Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje Časový harmonogram realizace programu ZZK dne 16.12.2015 schválilo Rámec programu RP10-2016 Dotace na hospodaření v lesích RZK dne 7.12.2015 schválila Program dne 17.12.2015 zveřejnění programu vč. Formuláře Registrace a Žádosti o poskytnutí podpory s přílohami na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup a webových stránkách Zlínského kraje od 18.1.2016 do 31.1.2016 – příjem Registrace žadatelů (první kolo) od 15.2.2016 do 31.10.2016 - příjem Žádostí o poskytnutí podpory od 16.5.2016 do 31.5.2016 – příjem Registrace žadatelů (druhé kolo) Od 15.6.2016 do 31.10.2016- příjem Žádostí o poskytnutí podpory

3 Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje Program bude realizován ve dvou dotačních titulech: Dotační titul B – Obnova, zajištění a výchova lesních porostů a)přirozená obnova lesů b)umělá obnova lesů sadbou – první c)umělá obnova lesů sadbou – opakovaná d)zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě e)přeměna porostů s nevhodnou náhradní dřevinou skladbou, rekonstrukce po škodách zvěří a po škodách způsobených abiotickými činiteli f)výchova lesních porostů do 40let skutečného věku (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba)

4 Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje Dotační titul D – Ekologické a k přírodě šetrné technologie a)vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu c)přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun d)likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty

5 Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje Finanční rámec programu Celková částka určená pro program je 15 mil. Kč Minimální výše dotace je 1 000 Kč Maximální výše dotace je 500 000 Kč Maximální míra dotace činí 100% z celkových skutečných způsobilých výdajů na podporovaná opatření

6 Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje Požadavky na zpracování registrace a žádosti o poskytnutí dotace Registrace musí být úplná, v písemné verzi, v jednom originálu, součásti registrace je i příloha identifikace PO, povaha dokumentu neumožňuje zasílat pomocí datové schránky Žádost musí být úplná, v písemné verzi, v jednom originálu, součásti žádosti je i příloha identifikace PO, povaha dokumentu neumožňuje zasílat pomocí datové schránky další přílohy: výpis usnesení zastupitelstva obce o volbě starosty, který tuto funkci ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace vykonává smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele

7 Nařízení vlády 30/2014 o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti Dle těchto pravidel budou poskytovány finanční příspěvky na:  vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu – registrace žadatele před splněním předmětu příspěvku nejpozději do 30.3. kalendářního roku  vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů – registrace žadatele před splněním předmětu příspěvku nejpozději do 30.3. kalendářního roku Finanční příspěvky:  poskytované uživatelům honiteb  poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců

8 Děkuji za pozornost. Ing. Marcela Strakošová samostatný pracovník oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství 577 043 369, marcela.strakosova@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "RP10-16 Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje Zlín, 12.1.2016 Ing. Marcela Strakošová."

Podobné prezentace


Reklamy Google