Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název prezentace Nařízení vlády ze dne 19.2.2014 o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název prezentace Nařízení vlády ze dne 19.2.2014 o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké."— Transkript prezentace:

1 Název prezentace Nařízení vlády ze dne 19.2.2014 o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

2 Název prezentace

3

4 Přechodná ustanovení -v roce 2014 se žádosti podávají za období 1.1.2014 do 30.9.2014 -v roce 2014 se žádosti podávají také na předměty příspěvku splněný po 30.9.2013 (dt.D, dt. H)

5 Název prezentace - vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu (sazby dle přílohy č. 1 k NV č. 30/2014) - výše příspěvku nepřekročí vzhledem k ploše, na níž se žadatel zavazuje ekologické a šetrné technologie uplatňovat, maximální platbu dle nařízení (ES) č. 1698/2005, tj. 300 EUR/ha

6 Název prezentace Podmínky přiznání příspěvku:  podání žádosti do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházející uvedenému datu  formulář dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 30/2014, včetně příloh (kopie faktur, výpis z LHE, výrobně mzdové lístky)  potvrzení OLH o kvalitě prací a souladu s právními předpisy

7 Název prezentace

8 Podmínky přiznání příspěvku:  podání žádosti po splnění předmětu příspěvku do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházející uvedenému datu  formulář dle přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 30/2014  potvrzení OLH o kvalitě prací a souladu s právními předpisy  přílohy jako např. obrysová mapa se zákresem obnovních prvků

9 Název prezentace -podpora zakládání a obhospodařování semenných sadů -podání žádosti do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházející uvedenému datu -formulář dle přílohy č. 6 NV č. 30/2014 -přílohy: doklady prokazující skutečné PN dle výkonů a doklad o uznání sem. sadu, popř. doporučení ÚHÚL -výše příspěvku: 80% PN

10 Název prezentace - zpracovaný a schválený lesní hospodářský plán v digitální formě, předaný do DS ÚHÚL - podání žádosti po splnění předmětu příspěvku do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících danému datu - formulář dle přílohy č. 8 k NV č. 30/2014 - přílohy: průvodní list k LHP a kopie faktur - výše příspěvku: skutečně vynaložené přímé náklady dle předložených faktur, maximálně do výše 300 Kč na 1 hektar - plátci daně z přidané hodnoty uvádí výši příspěvku bez této daně

11 Název prezentace

12

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Název prezentace Nařízení vlády ze dne 19.2.2014 o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké."

Podobné prezentace


Reklamy Google