Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení příjemců Phare 2003 RLZ Finanční zprávy Ing. Kateřina Auerveková NVF Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení příjemců Phare 2003 RLZ Finanční zprávy Ing. Kateřina Auerveková NVF Praha."— Transkript prezentace:

1 Školení příjemců Phare 2003 RLZ Finanční zprávy Ing. Kateřina Auerveková auervekova@nvf.cz NVF Praha

2 Obsah prezentace: 1. Typy zpráv 2. Obsah zpráv 3. DPH

3 Typy zpráv - průběžná finanční zpráva - závěrečná finanční zpráva

4 Průběžná finanční zpráva - vypracovává se za uplynulé 3- měsíční období, první zpráva se předkládá nejpozději do 14 dnů po skončení sledovaného tříměsíčního období spolu s technickou zprávou - Formát zprávy - viz (www.nvf.cz), příloha 3 Příručky pro příjemce grantu - Použitý kurz – přepočet nákladů za sledované období se provádí kurzem měsíce, kdy byla předložena žádost o zálohovou ( případně průběžnou platbu) - Pokud má příjemce grantu účet v EUR, používá kurz použitý bankou - Průběžné zprávy včetně všech tabulek zasílá příjemce grantu v elektronické podobě k odsouhlasení NVF na adresu: - phare2003 rlz@nvf.cz rlz@nvf.cz

5 Obsah finanční zprávy - Stručný popis -Přehled čerpání finanční prostředků – tabulka č.2 -Přehled účetních výdajových dokladů – tabulka č.3 -Přehled pohybů na účtu – tabulka č.4 -Přehled pořízeného vybavení – tabulka č.5 -Kopie výpisu z účtu k poslednímu datu monitorovacího období - Případně žádost o vrácení DPH

6 Tabulka č.2- Přehled čerpání z Phare 2003 -Zpracovává se v EUR -Zpracovává se kumulovaně za celé období projektu -Pokud je projekt spolufinancován, náklady na spolufinancování se vykazují odděleně Tabulka 3 – Přehled účetních výdajových dokladů - zpracovává se za sledované tříměsíční období, ne kumulovaně náklady se uvádějí v EUR i Kč - Náklady na spolufinancování se vykazují zvlášť

7 Tabulka č.4 – přehled pohybů na účtu -Vypracovává se v měně, ve které je veden účet -Jedná se o přehled příjmů a výdajů na účtu od počátku projektu, uvádí se zde kumulované sumy -Přílohou tabulky je kopie příslušného výpisu z účtu k poslednímu dni monitorovacího období Tabulka č.5- Přehled pořízeného vybavení -Uvádí přehled pořízeného vybavení v kapitole 3 ve sledovaném tříměsíčním období

8 Závěrečná finanční zpráva - Předkládá se do jednoho měsíce po skončení projektu - Obsahuje: - stručný popis, - přehled čerpání prostředků (tabulka 2) - přehled účetních výdajových dokladů (tabulka 3) - přehled pohybů na účtu (tabulka 4) - přehled pořízeného vybavení (tabulka 5) - kopie výpisu z účtu k poslednímu dni realizace projektu, - - skutečné zdroje financování - Přílohy závěrečné zprávy: - Žádost o závěrečnou platbu - Žádost o vrácení DPH - Auditorská zpráva - Doklad o převodu vlastnických práv k vybavení pořízenému v rámci projektu - Faktura auditora

9 DPH 1.Příjemce či partner je plátce DPH (řídí se standardními postupy dle zákona č.235/2004(ve znění zákona 545/2005 Sb. § 72) 2.Příjemce grantu je neplátcem DPH nebo je plátce DPH, ale není založen za účelem podnikání, má nárok na vrácení DPH na základě ustanovení § 111 odst.22 zákona č. 235/2004 Sb. Na základě potvrzení o původu finančních prostředků


Stáhnout ppt "Školení příjemců Phare 2003 RLZ Finanční zprávy Ing. Kateřina Auerveková NVF Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google