Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Seminář k 1. výzvě Města Náchoda pro podporovanou aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů 29.7.2009 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Seminář k 1. výzvě Města Náchoda pro podporovanou aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů 29.7.2009 1."— Transkript prezentace:

1 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Seminář k 1. výzvě Města Náchoda pro podporovanou aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů 29.7.2009 1

2 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Typ výzvy  časově omezená  od 27. července do 7. září 2009 Celkový finanční objem pro tuto výzvu  20 000 000 Kč Oprávnění žadatelé  vlastníci bytových domů  obce  bytová družstva či další obchodní společnosti  vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek dle zvl. zákona  další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům 2

3 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Územní zaměření podpory  vymezené území uvedené v Dokumentu IPRM zóny (zejména oblast sídliště u nemocnice) Podporované aktivity  rekonstrukce a modernizace bytových domů  zateplení  odstranění statických poruch  rekonstrukce technického vybavení  výměna či modernizace lodžií a balkonů 3

4 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Výše podpory  není stanovena minimální ani maximální výše celkových výdajů projektu Míra podpory  malý podnik – 60 % CZV projektu  střední podnik – 50 % CZV projektu  velký podnik – 40 % CZV projektu 4

5 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Způsobilé výdaje  regenerace společných prostor a společných zařízení bytových domů charakteru technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace  výdaje na povinnou publicitu  daň z přidané hodnoty u neplátců DPH  daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu

6 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Počáteční datum pro způsobilost výdajů  den uvedený na potvrzení pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR pro NUTS II Severovýchod o způsobilosti projektu, kde je uvedeno, že předložený projekt splnil kritéria přijatelnosti  před tímto datem nesmí být zahájeny stavební práce a nesmí být uzavřené smlouvy s dodavateli

7 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Forma žádosti o dotaci  formulář žádosti je k dispozici v elektronické podobě na webové adrese www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.cz  odevzdání žádosti po finálním uložení v tištěné podobě  1 vyhotovení originál, 1 vyhotovení kopie Přílohy k žádosti o dotaci  seznam příloh se vyplňuje v elektronické podobě žádosti  každá z příloh musí být označena jako doložená nebo nedoložená  odevzdání příloh v tištěné podobě  1 vyhotovení originál nebo úředně ověřená kopie  1 vyhotovení kopie 7

8 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Povinné přílohy  písemné potvrzení o tom, že projekt byl projednán v orgánech nositele projektu  projektová dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy a řezy  položkový rozpočet  harmonogram prací  platný průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný v souladu s platnou legislativou  projektový list 8

9 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Předávání žádostí  osobní doručení manažerce IPRM  žádost včetně příloh doručit v pevném obalu  na obalu uvést:  „IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice“  úplný název žadatele  adresa žadatele 9

10 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice 10 Počet pracovních dnů od ukončení předchozí činnosti Počet pracovních dnů od ukončení výzvy Ukončení výzvyzačátek procesu Kontrola přijatelnosti a příloh11 (započítána lhůta pro doplňování příloh) 12 (započítána lhůta pro doplňování příloh) Kontrola kvality1021 Schválení ŘV223 Projednání RM1033 Oznámení výsledků žadatelům a vrácení originálů žádostí 336 Poskytování pomoci a poradenské činnosti žadatelům průběžně

11 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Děkujeme za pozornost. 11


Stáhnout ppt "IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Seminář k 1. výzvě Města Náchoda pro podporovanou aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů 29.7.2009 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google