Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční podpora v oblasti odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční podpora v oblasti odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje."— Transkript prezentace:

1 Finanční podpora v oblasti odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje

2  dotace na zpracování projektových dokumentací nebo realizačních prací v oblasti odpadového hospodářství, které vycházejí z příslušné legislativy a prováděcích předpisů v oblasti nakládání s komunálními odpady Dotační program - Nakládání s odpady Příklady schválených projektů z let 2013 - 2014  pořízení velkoobjemových kontejnerů ke shromažďování odpadů  pořízení speciálních kontejnerů na uskladnění nebezpečného odpadu  pořízení štěpkovače dřevního odpadu  vybudování odvodněné zpevněné plochy pro kompostování bioodpadu z území obce  čelní nakladač na traktor, kontejnerový nosič  zabezpečení sběrného dvora – oplocení, vjezdová brána…  zpracování projektové dokumentace vybudování sběrného dvora, apod.  průměrná dotace na 1 projekt byla 180 tis.Kč  finanční zdroje dotačního programu nepřesahují částku 1 mil.Kč na rok

3  žadatelem je obec Královéhradeckého kraje, fyzická nebo právnická osoba působící v oboru nakládání s odpady  maximální doba realizace projektu je do konce následujícího kalendářního roku po roce vyhlášení výzvy  investiční / neinvestiční dotace poskytovaná předem, maximálně 70% uznatelných nákladů, minimální dotace 35.000,- Kč, maximální 500.000,- Kč  program je vyhlašován každoročně odborem grantů a dotací KÚ  lhůta pro podávání žádostí od 2.3.2015 do 16.4.2015  žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím dotačního portálu DOTIS, kde jsou rovněž zveřejněna pravidla programu http://dotace.kr-kralovehradecky.cz Dotační program - Nakládání s odpady Kontakt: Mgr. Petr Kamenický, oddělení krajských dotací, tel: 491 817 259, pkamenicky@kr-kralovehradecky.cz pkamenicky@kr-kralovehradecky.cz

4 Projekt Čistá obec, čisté město, čistý kraj I. část: Soutěž v třídění odpadů obcí Královéhradeckého kraje „Čistá obec“  každoroční hodnocení obcí Královéhradeckého kraje v celkové výtěžnosti sběru papíru, plastů, skla bílého, skla barevného a nápojových kartonů v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel), existence sběru kovů  hodnocení výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení (pro obce zapojené do kolektivních systémů zpětného odběru ASEKOL a ELEKTROWIN) Kontakt: Ing. Dana Vostřezová, Centrum investic, rozvoje a inovací, tel: 491 817 826, vostrezova@cirihk.czvostrezova@cirihk.cz  ocenění formou finančního daru ve výši od 40 tis. Kč do 100 tis. Kč  zvláštní prémie 30 tis.Kč za absolutního vítěze a „skokana roku“  zvláštní ocenění společnosti ASEKOL  speciální ocenění společnosti ELEKTROWIN

5  V roce 2015 je podpora zaměřena na zajištění plnění povinností odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a kovů dle novely zákona o odpadech č. 229/2014 Sb.,  dotace na sběrné nádoby a kontejnery na kov nebo biologicky rozložitelné odpady, včetně velkoobjemových kontejnerů  dotace na vybavení pro manipulaci a zpracování bioodpadu, tj. manipulační prostředky, nářadí, drtiče, apod.  předmětem dotace nejsou kompostéry, sekačky, výstavba zpevněných ploch, zpracování projektových dokumentací Projekt Čistá obec, čisté město, čistý kraj II. část: Zajištění plnění povinností obcí v oblasti odpadového hospodářství dle novely zákona o odpadech

6  žadatelem je obec Královéhradeckého kraje do 500 trvale bydlících obyvatel  investiční / neinvestiční dotace poskytovaná předem, max. 80% uznatelných nákladů, minimální dotace 10.000,- Kč, maximální 100.000,- Kč,  lhůta pro podávání žádostí o dotaci od 1.4.2015 do 7.5.2015  žádosti o dotaci se předkládají v listinné podobě  pravidla programu jsou zveřejněna na webu www.kr-kralovehradecky.cz v sekci dotační programy 2015 / životní prostředí a zemědělstvíwww.kr-kralovehradecky.cz Projekt Čistá obec, čisté město, čistý kraj II. část: Zajištění plnění povinností obcí v oblasti odpadového hospodářství dle novely zákona o odpadech Kontakt: Ing. Ondřej Slavík, odbor životního prostředí a zemědělství tel: 491 817 318, oslavik@kr-kralovehradecky.czoslavik@kr-kralovehradecky.cz

7 Program „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“  podpora zpracování projektových dokumentací a realizací staveb vodovodů, vodárenských objektů, kanalizací, čistíren odpadních vod pro veřejnou potřebu v obcích do 2000 obyvatel  jednorázová, nevratná investiční dotace poskytovaná předem nebo do běžícího projektu, max. 80 % uznatelných nákladů  příjem žádostí o dotaci probíhá průběžně s každoroční uzávěrkou pro příjem žádostí k 31. březnu.  žádost včetně povinných příloh se podává v listinné podobě  pravidla programu jsou zveřejněna na webu www.kr-kralovehradecky.cz v sekci dotační programy 2015 / životní prostředí a zemědělstvíwww.kr-kralovehradecky.cz Kontakt: Ing. Ondřej Slavík, odbor životního prostředí a zemědělství tel: 491 817 318, oslavik@kr-kralovehradecky.czoslavik@kr-kralovehradecky.cz

8  Nakládání s odpady + další „drobné“ dotační programy:  Obnova a technické zajištění stávajících "návesních" vodních nádrží  Ochrana přírody a krajiny  Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty  Propagace životního prostředí a zemědělství Kontaktní údaje KÚ na dotace v oblasti životního prostředí Kontakt: Petr Kamenický, oddělení krajských dotací, tel: 491 817 259, pkamenicky@kr-kralovehradecky.cz pkamenicky@kr-kralovehradecky.cz Kontakt: Ondřej Slavík, odbor životního prostředí, tel: 491 817 318, oslavik@kr-kralovehradecky.cz oslavik@kr-kralovehradecky.cz  Příspěvky na hospodaření v lesích (příspěvky na pěstební činnost vlastníků lesa) Kontakt: František Novák, oddělení lesního hospodářství, tel: 491 817 186, fnovak@kr-kralovehradecky.cz fnovak@kr-kralovehradecky.cz  Zajištění plnění povinností obcí v oblasti odpadového hospodářství dle novely zákona o odpadech (v rámci projektu Čistá obec, čisté město, čistý kraj“)  Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod v obcích do 2000 obyvatel


Stáhnout ppt "Finanční podpora v oblasti odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google