Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a ZDRAVÍ 21 v kraji Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a ZDRAVÍ 21 v kraji Vysočina."— Transkript prezentace:

1

2 Zásady kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a ZDRAVÍ 21 v kraji Vysočina

3 Žadatelé o dotaci  Realizátoři MA21 – obce, mikroregiony, svazky obcí  Realizátoři ZDRAVÍ 21 – školy podporující zdraví

4 Žadatelé – realizátoři MA21  Musí splňovat všechna kriteria Kategorie „Zájemci“ Kritérií MA 21 a doložit čestným prohlášením a) Kritérium č.i – „Vyplnění do registračního formuláře Oficiální Evidence MA 21 (www.ma21.cz) b) Kritérium č.ii – „Stanovení kontaktní osoby – zástupce právnické osoby“ c) Kritérium č. iii – „Pravidelné potvrzení zájmu o evidenci v Oficiální evidenci MA 21“

5 Žadatelé – realizátoři MA21  Písemně doloží splnění následujících ukazatelů Kritéria č. 1 a 2 Kategorie „D“ Kritérií MA 21 Ukazatel č. 1.1 – „Ustanovení zodpovědného politika pro MA 21“ Ukazatel č. 1.2 – „Ustanovení koordinátora MA 21 Ukazatel č. 1.3 – „Existence neformální skupiny pro MA 21 Ukazatel č. 2.1 – „Plánování s veřejností“

6 Žadatelé – realizátoři ZDRAVÍ 21  musí být certifikovanou školou v síti škol podporujících zdraví v projektu Zdravá škola, tuto skutečnost doloží a)Osvědčením o přijetí školy do sítě projektu „Zdravá škola“ b)Dohodou o spolupráci mezi SZÚ Praha a žadatelem při realizaci programu Škola podporující zdraví c)Individuálním projektem podpory zdraví ve škole

7 V rámci Zásad mohou být podporovány:  zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví  příprava, tisk, a distribuce výchovných a informačních materiálů na téma související s MA 21  podpora činnosti škol podporujících zdraví a zavádění principů zdravého životního stylu do školských zařízení zřizovaných žadatelem  ekologické audity a ekologizace provozu škol

8 V rámci Zásad mohou být podporovány:  přeměna školních zahrad na přírodní učebny  pořádání výstav a prezentací o udržitelném rozvoji, MA 21, ZDRAVÍ 21 a souvisejících tématech  aplikace nástrojů a metod přispívajících k zapojování veřejnosti do plánování rozvoje  vypracování či aktualizace strategií udržitelného rozvoje  webové stránky věnované realizaci MA 21  sledování vlastních indikátorů MA 21 stanovených komunitní metodou  sledování mezinárodně standardizovaných indikátorů UR  zavádění certifikovaných systémů řízení kvality ve veřejné správě

9 Výše dotace  Příspěvek ze strany kraje činí max. 60% celkových uznatelných nákladů  Minimální výše dotace – 5 000,- Kč  Maximální výše dotace – 60 000,- Kč  V kalendářním roce může žadatel získat podporu pro max. 3 své projekty – max. 180 000,- Kč

10  Alokované finanční prostředky pro rok 2008 3.000 tis. Kč  Příjem žádostí bude probíhat ve čtyřech určených termínech: 26. 2., 11. 4., 16. 5., 19. 9. 2008  Žádost bude předložena v jednom tištěném vyhotovení poštou nebo prostřednictvím podatelny ORR

11  Podpora bude příjemci vyplácena zpětně na základě doručení závěrečné zprávy a vyúčtování  Příjemce je povinen při prezentaci podpořených projektů zveřejňovat logotyp Zdravého kraje Vysočina

12 Kontaktní osoba: Mgr. Dana Kratochvílová E-mail: kratochvilova.d@kr-vysocina.cz 564 602 556


Stáhnout ppt "Zásady kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a ZDRAVÍ 21 v kraji Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google