Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název: MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s. Právní forma: zapsaný spolek Založení: Ustavující zasedání Valné hromady Místní akční skupiny Svatováclavsko, z. s.,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název: MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s. Právní forma: zapsaný spolek Založení: Ustavující zasedání Valné hromady Místní akční skupiny Svatováclavsko, z. s.,"— Transkript prezentace:

1

2 Název: MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s. Právní forma: zapsaný spolek Založení: Ustavující zasedání Valné hromady Místní akční skupiny Svatováclavsko, z. s., 24. února 2015 v kulturním sále ZŠ Tuchlovice. Zapsáno: ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 62 Sídlo: J. Šípka 486, 273 03 Stochov IČ: 03988457 Statutární zástupce: Karel Sklenička, předseda Výkonného výboru MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. e-mail: info@massvatovaclavsko.cz web: http://www.svatovaclavsko.cz/

3 MAS („Místní akční skupina“) SVATOVÁCLAVSKO, z.s. je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Jde o místní partnerství tvořené fyzickými a právnickými osobami (členy) působícími na území obcí okresu Kladno, které vyslovily souhlas s působením MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s., na svém území. Ve schválených stanovách je podrobně rozepsána činnost spolku ve vztahu k místnímu partnerství a pravomoc jeho orgánů. www.svatovaclavsko.cz

4

5 MAS Svatováclavsko, z.s. se rozkládá na území o celkové výměře 71,84 km 2, k 1. lednu 2015 zde žilo 13 085 obyvatel. Do územní působnosti Místní akční skupiny Svatováclavsko, z.s., náleží 5 obcí Středočeského kraje/NUTS II Střední Čechy příslušejících do správního obvodu statutárního města s rozšířenou působností Kladno. Statut města má jedno sídlo: Stochov, statut obce mají zbylá čtyři sídla: Kačice, Kamenné Žehrovice, Lány, Tuchlovice. Území působnost MAS Svatováclavsko, z.s., je jednotná a spojitá. Území MAS Svatováclavsko, z.s. se nachází 20 km západně od okraje hlavního města Prahy, která je součástí jeho spádového území. Tuto úlohu posiluje vedení rychlostní silnice R6 (E48) spojující Prahu a Karlovy Vary katastrálním územím MAS Svatováclavsko, z.s. Území MAS geologicky patří k oblasti Středočeská vrchovina, je obklopeno severním okrajem chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, která je částečně na jejím území a z druhé strany leží na levém břehu potoka Loděnice (Kačáku). www.svatovaclavsko.cz

6

7 Na základě vlastního místního šetření byly zjištěny potřeby jednotlivých školských zařízeních na území MAS Svatováclavsko v investiční i neinvestiční oblasti. Přes podporu svých zřizovatelů se potýkají se zastaralými učebnami, nepříliš dobrým stavem budov a žádají podporu při zajištění školních psychologů, asistentů a vzdělávání pedagogických pracovníků v různých oblastech. Nejvíce byla během šetření zmiňována možnost získat školního psychologa. Potřebnost jeho uplatnění by bylo zejména v zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a především podpory problémových žáků a žáků ze sociálně slabých rodin. Ve svých investičních plánech pak mají modernizace učeben, a to vzhledem k cíli, kterým je zajistit co nejkvalitnější vzdělávání s využitím moderní technologie. Zřízením moderních učeben chtějí školská zařízení zkvalitnit a zvýšit matematickou a čtenářskou gramotnost, zájem o technické obory a zároveň zefektivnit výuku českého jazyka, cizích jazyků, matematiky, informatiky a dalších všeobecně vzdělávacích předmětů.

8 Prioritní oblasti a specifické cíle Na základě vyhodnocení analytických materiálů, stanovení vize, strategického cíle a na základě diskusí nad potřebami území bylo stanoveno pro území MAS Svatováclavsko následujících 5 prioritních oblastí: 1. Školní a předškolní vzdělávání 2. Podpora rozvoje infrastruktury a občanské vybavenosti 3. Rozvoj a podpora integrovaného záchranného systému 4. Území jako stvořené pro život i cestovní ruch 5. Podpora malého a středního podnikání

9 Strategické cíle v těchto 5 prioritních oblastech: 1. Zajistit kvalitní a moderní vzdělávání pro děti všech věkových skupin 2. Obnovovat a modernizovat technickou infrastrukturu a občanskou vybavenost obcí a měst 3. Zajistit obcím funkční a kvalitní záchranný systém 4. Proměnit území v příjemné místo pro místní i návštěvníky 5. Vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj malého a středního podnikání

10 Využitelné programy pro období 2014-2020 Komunitně vedený místní rozvoj má vstup do pěti operačních programů: Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova (PRV) Integrovaný regionální operační program (IROP) Integrovaný regionální operační program (IROP) Operační program Zaměstnanost (OPZ, vybrané MAS). Operační program Zaměstnanost (OPZ, vybrané MAS). Operační program Životní prostředí (OPŽP, pouze MAS, v jejichž území je CHKO) – MAS Svatováclavsko NE! Operační program Životní prostředí (OPŽP, pouze MAS, v jejichž území je CHKO) – MAS Svatováclavsko NE! Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

11 Programový rámec Program rozvoje venkova

12 Programový rámec Operační program Zaměstnanost

13 Programový rámec Integrovaný regionální operační program

14


Stáhnout ppt "Název: MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s. Právní forma: zapsaný spolek Založení: Ustavující zasedání Valné hromady Místní akční skupiny Svatováclavsko, z. s.,"

Podobné prezentace


Reklamy Google