Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační programy V rámci cíle Konvergence je pro období 2007-2013 je připraveno celkem 7 regionálních operačních programům (ROP) určených pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační programy V rámci cíle Konvergence je pro období 2007-2013 je připraveno celkem 7 regionálních operačních programům (ROP) určených pro."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační programy V rámci cíle Konvergence je pro období 2007-2013 je připraveno celkem 7 regionálních operačních programům (ROP) určených pro celé území České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy. V rámci cíle Konvergence je pro období 2007-2013 je připraveno celkem 7 regionálních operačních programům (ROP) určených pro celé území České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy.

2 Regionální operační programy  Cíl: –Zvýšení konkurenceschopnosti regionů –Urychlení jejich rozvoje –Zvýšení atraktivity regionů pro investory  Vyčleněné prostředky –4,6 mld. € –Cca 131,4 mld. Kč

3 ROP je řízen Regionální radou regionu soudržnosti  Regionální rada NUTS II Jihozápad vznikla na základě novely zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje.  Rada je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad zahrnujícího Plzeňský a Jihočeský kraj.  Hlavním úkolem Regionální rady je administrovat prostřednictvím ROP NUTS II JZ finanční prostředky ze strukturálních fondů EU v letech 2007 - 2013.

4 Regionální operační programy  Výbor Regionální rady –Členové Výboru jsou voleni ze zastupitelstva Jihočeského a Plzeňského kraje, které dohromady tvoří region soudržnosti Jihozápad. –Výbor má 16 členů (po osmi z každého kraje). –K jeho nejdůležitějším úkolům patří rozhodování o výběru projektů, kterým bude poskytnuta dotace.

5 Regionální rada má tři orgány:  Předseda Regionální rady - hejtman Plzeňského kraje MUDr. Petr Zimmermann, je statutárním orgánem  místopředsedou Regionální rady - hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník  Výbor Regionální rady - je složen z 8 zástupců Jihočeského a 8 zástupců Plzeňského kraje,  Výbor schvaluje výběr projektů, kterým bude poskytnuta dotace ze strukturálních fondů EU  Úřad Regionální rady - zabezpečuje úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu Regionálního operačního programu.

6 Alokace prostředků z fondů EU pro ROP v cíli Konvergence

7 ROP NUTS II Jihozápad  Regionální operační program NUTS II Jihozápad je určen pro region soudržnosti Jihozápad sestávající z Jihočeského a Plzeňského kraje.  Zaměřuje se na : –zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy,

8 ROP NUTS II Jihozápad –podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, –přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.

9 ROP NUTS II Jihozápad  619,65 mil. € (cca 17,47 mld. Kč), –činí přibližně 2,32 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku –Z českých veřejných zdrojů financování programu navýšeno o dalších 109,35 mil. €.

10 ROP NUTS II Jihozápad  ROP JZ obsahuje 4 prioritní osy –Dostupnost center –Stabilizace a rozvoj měst a obcí –Rozvoj cestovního ruchu –Technická pomoc

11 Dostupnost center  výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy,  odstraňování bodových závad na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích - křižovatky, přejezdy, mosty,  příprava koncepcí, programů a projektů na rozvoj dopravní obslužnosti,  výstavba a modernizace parkovišť pro přestup na veřejnou dopravu,  podpora pořízení vozidel veřejné dopravy,

12 Dostupnost center  podpora přeměny autobusů na ekologický pohon,  dopravní terminály,  železniční stanice, zastávky,  informační systémy, výstavba,  rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných regionálních letišť apod.  Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 275,7 mil. €, tj. 44,5 % ROP JZ

13 Stabilizace a rozvoj měst a obcí  příprava rozvojových území pro podnikání a služby,  revitalizace centra města, památkových zón, zanedbaných areálů a ploch,  výstavba a rekonstrukce místních komunikací,  výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturní a komunitní život,

14 Stabilizace a rozvoj měst a obcí  výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů sociální a vzdělávacích infrastruktury, objektů zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti,  rekonstrukce, modernizace a vybavení zdravotnických zařízení, využití moderních léčebných technologií,  výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory  Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 201,4 mil. €, tj. 32,5 % ROP JZ

15 Rozvoj cestovního ruchu  výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hipostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení,  infrastruktura sportovně-rekreační a kulturní vybavenosti,  rekonstrukce, modernizace a rozvoj ubytovacích kapacit,

16 Rozvoj cestovního ruchu  oprava a rekonstrukce památek včetně aktivit pro nové využití v oblasti cestovního ruchu a kultury,  zavádění ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu,  budování doprovodných informačních systémů,  příprava a realizace cílených marketingových kampaní  Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 123,9 mil. €, tj. 20,0 % ROP JZ


Stáhnout ppt "Regionální operační programy V rámci cíle Konvergence je pro období 2007-2013 je připraveno celkem 7 regionálních operačních programům (ROP) určených pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google