Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDBĚŽNÉ NEAUDITOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2007 Tisková konference 28. února 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDBĚŽNÉ NEAUDITOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2007 Tisková konference 28. února 2008."— Transkript prezentace:

1 PŘEDBĚŽNÉ NEAUDITOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2007 Tisková konference 28. února 2008

2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Tisková konference Veškeré výhledy týkající se budoucích hospodářských a finančních výsledků společnosti AAA AUTO GROUP uvedené v této prezentaci vycházejí z předpokladů a očekávání budoucího vývoje faktorů, které mají zásadní vliv na budoucí hospodářské a finanční výsledky společnosti AAA AUTO GROUP. Tyto faktory zahrnují zejména budoucí makroekonomickou situaci, vývoj konkurence na trhu a související poptávku po ojetých automobilech a dalších výrobcích a službách. Skutečný vývoj těchto faktorů však může být odlišný. V důsledku toho se mohou skutečné budoucí hospodářské a finanční výsledky společnosti AAA AUTO GROUP zásadně lišit od výsledků uvedených ve výhledech, jež jsou součástí této prezentace. Přestože společnost AAA AUTO GROUP vynakládá veškeré úsilí, aby poskytla přesné informace, neneseme odpovědnost za jakékoli tiskové chyby a omyly. Zveřejněné výsledky jsou předběžnými hospodářskými výsledky, které se mohou lišit od konečných (auditovaných) výsledků. Auditovaná účetní závěrka za rok 2007 podléhá schválení valnou hromadou společnosti, která se v řádném termínu uskuteční v druhém čtvrtletí roku 2008.

3 1. Klíčové provozní a finanční ukazatele za rok 2007 2. Strategie a opatření 3. Výhled Obsah Tisková konference

4 KLÍČOVÉ PROVOZNÍ A FINANČNÍ UKAZATELE

5 Hlavní činnost Skupiny vykázala v roce 2007 průběžný růst: Celkové tržby meziročně stouply o 35% Hrubý zisk z prodeje meziročně stoupl o 25.6% Pokles hrubé marže na 17.1% (meziroční snížení o1.3 procentní bod) oproti snížení marže v 4Q 2007 na 15.9% (meziročně –3.0pb) Ziskovost Skupiny byla ve 4Q 2007 ovlivněna: – Neočekávanými faktory, které silnou expanzi doprovázely – Slabšími trhy Ukazatele 2007 Tisková konference

6 Historicky nejsilnější expanze Skupiny... během roku 2007 stoupl počet poboček z 25 otevřených na konci roku 2006 na 45 poboček …výrazně ovlivnila provozní výsledky expanzi doprovázely personální problémy menší, ale četná zpoždění při otvírání nových poboček otevření většiny poboček připadlo na poslední, sezónně nejslabší, měsíce v roce …probíhala v době oslabení prodejů napříč trhy ojetých automobilů v posledních měsících roku 2007 Ukazatele 2007 Tisková konference

7 Přehled vlivu expanze & oslabených trhů Celkové tržby... € 470m (meziroční nárůst +34.9% yoy) & Hrubý zisk... € 80.2m (+ 25.6%) slabší oproti interním plánům vzhledem k nižším prodejům ve srovnání s očekáváním ve 4.čtvrtletí 2007 Hrubá zisková marže... 17.1% (meziročně -1,3pp%) pokles ve 4. čtvrtletí (oslabené trhy, slabá sezóna, personální problémy, obchodní slevy) částečně zmírněno zvýšeným důrazem na doplňkové (up-sale) produkty a služby OPEX (provozní náklady)... € 78.9m (+54%) nárůst provozních nákladů na nové pobočky, které byly zpožděny vyšší personální náklady, kompromisní řešení v kvalitě nově nabíraných zaměstnanců, relokace českých manažerů vyšší marketingová činnost pro propagaci nových poboček v době slabé sezóny EBITDA... € 4,6m (-69%), EBITDA margin... 1.0% Tisková konference

8 Přehled vlivu expanze & oslabených trhů EBIT... € 0.73m snížení v důsledku silného nárůstu odpisů (63%) v souvislosti s otevíráním nových poboček (zařízení, IT systémy, budovy) Zisk před zdaněním... € -3.8m růst úrokových nákladů na financování nových poboček prostřednictvím krátkodobých vysoce úročených úvěrů Čistá ztráta... € -4.9m (...%) Tisková konference

9 Klíčové finanční ukazatele roku 2007 Celková aktiva... € 154m (meziroční nárůst o 56%) Vlastní jmění... € 37.7m (meziroční nárůst o 115%) Celková zadluženost 1) … € 89.4m (meziroční pokles o 41%), z toho krátkodobý dluh 52 % & dlouhodobý dluh 48 % Hotovost a peněžní ekvivalenty... € 5.3m (meziroční nárůst o 70%) Čistý dluh/ Vlastní kapitál 2)... 218%, pokles z 313% na konci roku 2006 1) Celková zadluženost = Dlouhodobé a krátkodobé úvěry + finanční leasing 2) Čistý dluh/vlastní kapitál = (dlouhodobé a krátkodobé úvěry + finanční leasing – hotovost a peněžní ekvivalenty) / vlastní jmění Tisková konference

10 Klíčové provozní ukazatele Expanze Skupiny dále posílila svou pozici lídra na trhu ojetých vozidel a souvisejících finančních služeb v regionu střední a východní Evropy* Pobočky… 45 poboček v 5 zemích, oproti 25 na konci roku 2006 Prodeje … 79,871 prodaných aut, meziroční nárůst o 29% Sklad … 9,049 aut skladem, meziroční nárůst o 42,1%, Obrátka zásob... 35 dnů, udržovaná na nízké úrovni (36 dnů na konci roku 2006) Průměrná cena prodaného auta... € 5,571, meziroční nárůst o 1.2% Počet zaměstnanců... 3,834, meziroční nárůst o 33% * dle tržního podílu prodejů Tisková konference

11 Vývoj ve 4. čtvrtletí 2007 Kombinace dvou faktorů… OPEX (provozní náklady): bezmála zdvojnásobení počtu poboček posunulo bod zvratu ziskovosti důsledek pokračujících personálních problémů a zpožďování při otvírání poboček konec roku zastihl pobočky v době, než začaly generovat prodeje Tržby: důsledkem toho nižší prodeje a tržby oproti očekávání zároveň nepředvídaný propad prodejů ojetých automobilů napříč trhem v listopadu a prosinci 2007 (jedním z důvodů předpokládáme, byla silná koruna posilující dovozy) … měla kumulativní vliv a vedla k finanční ztrátě Tisková konference

12 Vývoj 4. čtvrtletí roku 2007 Tisková konference » Ve 4. čtvrtletí se společnost dostala k bodu zvratu ziskovosti a dokonce i relativně nízký pokles předpokládaných prodejů o několik tisíc aut zapříčinilo přehoupnutí do ztráty «

13 STRATEGIE & OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ ZISKOVOSTI

14 Konsolidace předchozí expanze... Strategie pro rok 2008 Tisková konference

15 Strategie Tisková konference I.Maximalizace tržeb a ziskovosti ve všech pobočkách II.Rozložení budoucí plánované expanze Skupiny do delšího časového období III.Snižování nákladů napříč Skupinou IV.Organizační změny

16 I. Opatření k dosažení ziskovosti Maximalizace tržeb Nové trhy: prodejní strategie zaměřená na zákazníka s využitím konkurenčních výhod Domácí trhy (ČR & Slovensko): Segmentace zákazníků a jejich udržení Uvedení prémiové značky na trh: 2008 – ČR; 2009 – Slovensko & Maďarsko Auto Diskont: nižší cenová kategorie v rámci trhu ojetých automobilů Servising: služby autooprav pro stávající a nové zákazníky Důraz na zvýšení hrubé marže Zvýšení ‘metal marže’ nad LT (nižší kupní ceny, více likvidních vozů) Strategické zaměření se na finanční služby – důležitý „tahoun“ ziskovosti Silnější propagace dalších doplňkových (up-sale) produktů & služeb Předchozí expanze = bude generovat prodeje v roce 2008 Tisková konference

17 II. Strategie expanze Rozložení budoucí plánované expanze skupiny do delšího časového období Otevření menšího počtu poboček v letošním roce: Sníží tlak na kapitálové a lidské zdroje společnosti Sníží okamžitou potřebu vysokého počtu kvalifikovaných pracovníků v krátkém časovém úseku Poskytne více času pro nalezení vhodných míst pro nové pobočky Sníží riziko zpoždění & může navýšit předpokládané prodeje Tisková konference

18 III. Opatření pro snížení nákladů V současné době stále probíhá analýza ziskovosti I. Mikro úroveň: opětovné stanovení přísnějších PRODEJNÍCH cílů pro každou pobočku »Zavedení přísných controllingových systémů »Optimalizace skladu aut – počet & likvidita »Zvýšení efektivity a produktivity práce II. Makro úroveň: systém kontroly provozních nákladů stanovení přísnějších limitů pro provozní a finanční klíčové výkonnostní ukazatele Externí poradenské služby (PWC) v oblastech: Optimalizace HR procesů, reportingu klíčových výkonnostních ukazatelů, daní, struktury úvěrů a „smart close“ (měsíční manažerské zprávy) Tisková konference

19 IV. Organizační změny Změny ve struktuře top managementu Štíhlejší Orientovaná na prodej Tisková konference

20 VÝHLED

21 Expanze v roce 2007 Během roku 2007 jsme otevřeli 22 nových poboček * z toho 8 poboček ve 4. čtvrtletí Úspěšně jsme otevřeli v České republice (6 auto center + 1 nákupní centrum), Maďarsku (6), Polsku (2) a na Slovensku (6) Zpoždění poboček 6 poboček se zpozdilo v důsledku právních nebo personálních problémů a problémů s vyhledáváním zaměstnanců v Polsku a Maďarsku. *Počet poboček vzrostl z 25 na 45, 22 nově otevřených poboček, z toho 8 otevřených ve 4. čtvrtletí, zavřeli jsme dvě. ** včetně jednoho centra pro výkup vozidel, které pouze vykupuje a neprodává Tisková konference

22 Expanze v roce 2008 3 – 6 poboček bude otevřeno v průběhu roku 2008 1 v České republice 2 na Slovensku 2 v Maďarsku 1 v Polsku Oproti původně plánovanému počtu 12 až 16 nových poboček pro rok 2008 oznámených na konci 3. čtvrtletí 2007 Tisková konference

23 Výhled Opatření Expanze Konec 2008 okamžitá implementace nové strategie a opatření stanovení cílů ziskovosti a efektivity nákladů 3 - 6 nových poboček v roce 2008 expanze do Ruska v roce 2009 po výsledcích za 1Q 2008 budou oznámeny cíle pro rok 2008 1Q 2008 negativní trend z 4Q 2007 pokračoval i v 1Q 2008 – nižší prodeje a slabé trhy Tisková konference

24 Děkujeme za pozornost Tisková konference


Stáhnout ppt "PŘEDBĚŽNÉ NEAUDITOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2007 Tisková konference 28. února 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google