Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ACCELERATE TO INCREASE OUR LEADERSHIP - 1 - July 24, 2006 A CCELERATE TO INCREASE OUR LEADERSHIP Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Finanční výsledky za.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ACCELERATE TO INCREASE OUR LEADERSHIP - 1 - July 24, 2006 A CCELERATE TO INCREASE OUR LEADERSHIP Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Finanční výsledky za."— Transkript prezentace:

1 ACCELERATE TO INCREASE OUR LEADERSHIP - 1 - July 24, 2006 A CCELERATE TO INCREASE OUR LEADERSHIP Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Finanční výsledky za 1. pololetí roku 2006

2 ACCELERATE TO INCREASE OUR LEADERSHIP - 2 - 1 Klíčové události 2 Finanční výsledky za první pololetí — Konsolidované — Segment pevných technologií — Segment mobilních technologií 3 Výhled

3 ACCELERATE TO INCREASE OUR LEADERSHIP - 3 - Významné události v 1. pololetí 2006 Byla potvrzena silná finanční výkonnost a pozitivní vývojové trendy zaznamenané ve 2. pololetí 2005 a 1. čtvrtletí 2006 Integrace pokračuje podle plánu; sloučení a změna názvu na Telefónica O2 Czech Republic s účinností od 1. července 2006 Pokračuje úspěšné získávání zákazníků mobilních služeb a migrace zákazníků z předplacených služeb na smluvní služby Výsledkem úspěšných marketingových kampaní byl pokračující nárůst zákaznické základny širokopásmových služeb Změny ve statutárních orgánech – — Představenstvo bylo rozšířeno z 5 na 9 členů — 4 představitelé společnosti O2 se stali novými členy dozorčí rady – Peter Erskine byl zvolen předsedou dozorčí rady Bylo schváleno 12 klíčových integračních projektů („vlajkových lodí”) – realizace zahájena již ve 2. čtvrtletí, se zaměřením na následující oblasti: Integrovaná prodejní místa, prodejní týmy a péče o zákazníky; zavedení prvních pevných/mobilních produktů; harmonizace kontrolních procesů, rozpočtu a reportingu; integrace SAP; harmonizace firemní kultury; regionální síť; integrace provozu; rebranding

4 ACCELERATE TO INCREASE OUR LEADERSHIP - 4 - Významné události v oblasti pevných & mobilních služeb 386,436 přípojek ADSL ke konci 2. čtvrtletí 2005 — Čistý přírůstek 112 tisíc v 1.pol 2006 ve srovnání s 62 tis. v 1. pol. 2005 (nárůst o 81 %); — Čtyřnásobné navýšení rychlosti pro téměř 100 % zákazníků, dokončeno ke konci 2. čtvrtletí 2006 — Podíl ČTc na maloobchodním trhu se ustálil na 84% Meziroční nárůst zákaznické základny mobilních služeb o 7.9 % — Čisté přírůstky 75 tisíc (2. čtvrtletí 2006) oproti 19 tisícům (1. čtvrtletí 2006) na velmi nasyceném trhu s penetrací překračující 112 % — Čistý přírůstek zákazníků se smlouvami 181 tisíc v 1. pol. 2006; zákazníci se smlouvami představují 36 % celkové zákaznické základny — Čisté přírůstky ve 2. čtvrtletí 2006 byly 48 tisíc oproti 36 tisícům ve 2. čtvrtletí 2005 Hlasové služby v síti NMT provozované na pásmu 450 MHz byly na konci 2. čtvrtletí ukončeny — Všichni zákazníci byli převedeni na sítě GSM a UMTS při zachování stávajících čísel

5 ACCELERATE TO INCREASE OUR LEADERSHIP - 5 - Klíčové finanční výsledky Potvrdily se pozitivní trendy předchozích období Konsolidované výnosy na úrovni 1.pol. 2005 Konsolidovaná OIBDA meziročně o 5,2% vyšší Marže OIBDA 48,5% v prvním pololetí 2006 ve srovnání s 45,9% s 1.pol.2005 Provozní výsledek vyšší o 32,6 % meziročně, čistý zisk 54,7% Čistá zadluženost mínus 2 %, hrubá zadluženost 11,4% vs. (ve srovnání s 17,7% a18,8% o rok dříve) Volné hotovostní toky ve výši 7,8 mld. Kč. Marže OIBDA v segmentu pevných linek – 46,5 %, o 2,9 p.b. meziročně více Marže OIBDA v mobilním segmentu – 47,4%, o 1.6 p.b. meziročně více

6 ACCELERATE TO INCREASE OUR LEADERSHIP - 6 - (Kč mil.)1H 2005Q2 2006Mezir.změna Výnosy30,14330,102(0.1%) Aktivace dlouhodobého majetku25540358.0% Provozní náklady(16,611)(15,981)(3.8%) Ostatní provozní náklady(28)(35)25.0% Zisk z prodeje dlouhodobého majetku 3329(12.1%) Snížení hodnoty aktiv(9)(13)n.m. OIBDA *13,78314,5055.2% OIBDA marže45.9%48.5% Odpisy hmotných a nehmotných aktiv (9,212)(8,443)(8.3%) Provozní zisk4,5716,06232.6% Zisk před zdaněním4,2065,90040.3% Čistý zisk2,7684,28254.7% Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát Poznámka: Neaudtitované, dle mezinárodních účetních standardů` * OIBDA = provozní hosp. výsledek před odpisy

7 ACCELERATE TO INCREASE OUR LEADERSHIP - 7 - Konsolidovaná rozvaha (Kč mil.) 30/06/0530/06/06 mezir. změna Dlouhodobá aktiva 116,995105,558(9.8%) Běžná aktiva 10,98921,00591.1% - hotovostní prostředky 97311,301n.m. - krátkodobé fin.investice 7563(15.5%) Aktiva celkem 128,302126,810(1.2) Vlastní kapitál 91,50584,772(7.4%) Dlouhodobé závazky 20,41117,199(15.7%) - Dlouhodobý dluh 10,2049,268(9.2%) Běžné závazky 16,38624,83951.6% - Krátkodobý dluh 6,998407(94.2%) Hrubé zadlužení 18.8%11.4% Čisté zadlužení 17.7%(2.0%) Poznámka: neauditované dle mezinárodních účetních standardů * Čisté zadlužení = (dluh celkem – hotovostní prostředky a finanční investice) / vlastní kapitál

8 ACCELERATE TO INCREASE OUR LEADERSHIP - 8 - (Kč mil.)1H 20051H 2006Mezir. změna. Výnosy 16,20215,447(4.7%) Aktivace dlouhodobého majetku14628595.2% Provozní náklady(9,374)(8,644)(7.8%) Ostatní provozní výnosy (náklady)(4)(1)n.m. Zisk / ztráta z prodeje dlouhodobého majetku 3328(15.2%) Snížení hodnoty aktiv(9)(38)n.m. OIBDA *6,9947,0771.2% OIBDA marže 1) 43.6%46.5% Segment pevných linek Finanční výsledky Poznámka: Neaudtitované, dle mezinárodních účetních standardů` * OIBDA = provozní hosp. výsledek před odpisy

9 ACCELERATE TO INCREASE OUR LEADERSHIP - 9 - 1) PSTN (včetně VTA) x1; ISDN 2 x 1; ISDN 30 x 30 2) Pronajaté okruhy 3) Velkoobchodní okruhy Segment pevných linek Provozní výsledky 30/06/0530/06/06Mezir. změna Přístupy (x ´000) Maloobchodní přístupy3,7273,398(8.8%) Pevné linky 1) 3,0752,835(7.8%) Internet a Data652563(13.7%) - Vytáčený Internet511224(56.1%) - Vysokorychlostní Internet (ADSL)128326155.5% - Ostatní 2) 1413(7.1%) Velkoobchodní přístupy457975.6% Zpřístupněné místní smyčky212n.m. Velkoobchodní ADSL366066.7% Ostatní 3) 770.0% Přístupy Celkem3,7723,477 (7.8%) Hlasový odchozí provoz (mil. minut)1,8861,785(5.4%) Dial-up odchozí provoz (mil. minut)1,730767(55.7%) ČESKÝ TELECOM – počet zaměstnanců7,9357,466(5.9%)

10 ACCELERATE TO INCREASE OUR LEADERSHIP - 10 - (Kč v mil.) 1H 20051H 2006Mezir.změna. Výnosy 14,56715,2945.0% Aktivace dlouhodobého majetku1091188.3% Provozní náklady(7,979)(8,139)2.0% Ostatní provozní výnosy (náklady)(23)(28)21.7% Zisk / ztráta z prodeje dlouhodobého majetku -1n.m. Snížení hodnoty aktiv--n.m. OIBDA *6,6747,2468.6% OIBDA marže 1) 45.8%47.4% Mobilní segment Finanční výsledky Poznámka: Neaudtitované, dle mezinárodních účetních standardů` * OIBDA = provozní hosp. výsledek před odpisy

11 ACCELERATE TO INCREASE OUR LEADERSHIP - 11 - Mobilní segment Provozní výsledky 30/06/0530/06/06Mezir.změna Celkový počet zákazníků (x ´000) 1) 4,4204,7707.9% - smluvní služby (x ´000) 2) 1,2691,72736.1% - předplacené služby (x ´000) 2) 3,1513,043(3.4%) Počet zákazníků CDMA (x ´000) 1) 3) 498573.5% ARPU celkové (Kč) 1)503498(1.0%) ARPU smluvních zák. (Kč)1,236992(19.7%) ARPU předplacených zák. (Kč)240232(3.3%) ARPU z datových služeb (Kč)971058.2% Datové služby bez SMS jako % prům.měs.výn.dat.sl. 37%39%2 p.p. Průměrný počet minut volání na zák. 1)889912.5% SMS celkem (x ´000 000)1,2011,38215.1% Zaměstnanci Eurotelu2,5002,486(0.6%) Poznámka: 1) GSM, CDMA a NMT zákazníci 2) zákazníci mobilního vysokorychlostního internetu 3)ARPU = průměrný měsíční výnos na zákazníka

12 ACCELERATE TO INCREASE OUR LEADERSHIP - 12 - Výhled do budoucna Realizace klíčových integračních projektů podle zveřejněného harmonogramu Zavedení nových širokopásmových, internetových a datových služeb a služeb s přidanou hodnotou Pokračující orientace na finanční a provozní efektivitu; materiální synergie plynoucí z integrace fixní a mobilní části a z užší spolupráce se společnostmi Telefónica a O2 Znovuspuštění projektu prodeje nemovitostí a zpětného pronájmu (bude vybrán poradce TO2) Účast společnosti Telefónica O2 Slovakia (100% ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 Czech Republic) v tendru na získání třetí mobilní licence na slovenském trhu Potvrzení odhadu výsledků pro rok 2006 – Výnosy a OIBDA na úrovni z roku 2005

13 ACCELERATE TO INCREASE OUR LEADERSHIP - 13 - http://www.telecom.cz/infocentrum/tiskove_centrum 800 1 MEDIA (800 1 63342) Kontakt pro další informace:


Stáhnout ppt "ACCELERATE TO INCREASE OUR LEADERSHIP - 1 - July 24, 2006 A CCELERATE TO INCREASE OUR LEADERSHIP Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Finanční výsledky za."

Podobné prezentace


Reklamy Google