Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování dopravní infrastruktury 2013 - 2014. Priorita mandatorní výdaje – EU – Národní Finanční rámec 43-37-37 mld. Kč Nesmyslný střednědobý výhled.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování dopravní infrastruktury 2013 - 2014. Priorita mandatorní výdaje – EU – Národní Finanční rámec 43-37-37 mld. Kč Nesmyslný střednědobý výhled."— Transkript prezentace:

1 Financování dopravní infrastruktury

2 Priorita mandatorní výdaje – EU – Národní Finanční rámec mld. Kč Nesmyslný střednědobý výhled 2015 a 2016 (OPD I a EU 14+) Propady v příjmech Nedostatek prostředků na národní akce (silnice I. třídy) Historicky zasmluvněné stavby (R49!) Příprava akcí Sestava rozpočtu a problematické okruhy

3 Příjmová strana rozpočtu ( v roce 2012 bylo uvolněno celkem mil. Kč z toho mil. Kč z národních zdrojů ) 3 v mil. Kč Druh příjmu schválený rozpočet 2013 rozpočet 2014 Index 2014 / 2013 v % výhled rozpočtu 2015 výhled rozpočtu 2016 převody výnosů silniční daně , převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů , poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic , převody výnosů z mýtného , dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu , převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí00x00 Příjmy SFDI , Operační program doprava ( ) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU , Nové programové období EU ( ) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU043x Komunitární programy a OPŽP - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU ,0000 Fondy EU celkem , Příjmy celkem se započtením fondů EU , Spolufinancování projektů EU ,0000 Příjmy se započtením fondů EU a prostředků na spolufinancování , Nároky (převod) z roku OPD a spolufinancování projektů EU x00 Příjmy celkem včetně nároků z roku , Poznámka: V uvedených hodnotách nejsou započteny finanční prostředky na předfinancování akcí, které je hrazeno z disponibilních finančních prostředků SFDI.

4 Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2014 PříjemceNárodníOPDEU14+ Ostatní fondy EU Celkem ŘSD SŽDC ŘVC Ostatní příjemci Výdaje celkem

5 ŘSD Druh výdaje 2013 rozpočet 2014 celkové výdaje 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. mýta z toho: Opravy a údržba z toho: Mýto a telematika z toho: Provozní výdaje Doplatky probíhajících akcí Ostatní programy (globální položky) Akce v realizaci ** Akce nově zahajované ** Příprava akcí

6 SŽDC Druh výdaje 2013 rozpočet 2014 celkové výdaje 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje (vč. Investiční akce obnovy žel. infrastruktury) Ostatní programy (globální položky) Doplatky probíhajících akcíN/A Akce v realizaci ** Akce nově zahajované * * Příprava akcí

7 Prioritní osa (PO)Specifický cíl (SC) PO1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Výstavba a modernizace železničních tratí Interoperabilita a nové technologie (včetně TEN- T) Výstavba a modernizace vnitrozemských vodních cest v hlavní síti TEN-T Multimodální doprava Infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy Environmentálně čistý dopravní park PO 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T Silniční infrastruktura sítě TEN-T (výstavba a modernizace silnic a dálnic, ITS a nové technologie) Podpora rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti PO 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve vlastnictví státu Nové programové období SeStra II, OPD II a CEF

8 Rozpočet 2013 a SDV 8 v tis. Kč Název 2013 rozpočet SFDI 2014 návrh rozpočtu SFDI 2015 předpoklad SFDI Příspěvky na projekty a expertní činnost (Rozvoj diagnostických metod a Studijní činnosti) Příspěvky na projekty a expertní činnost (Aplikace nových technologií) Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy - zklidnění dopravy Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek

9 Zvyšování bezpečnosti 9 A.Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace bezbariérové chodníky, přechody pro chodce, místa pro přecházení B.Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy. dělící ostrůvky, protismykové úpravy, optické prvky, cyklopruhy Maximální výše příspěvku – 85% (max. 10 mil. Kč pro každou oblast)

10 Výstavba a údržba cyklostezek 10 místní komunikace IV. třídy nebo veřejná účelová komunikace, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel C8a – cyklistická stezka, C9a – smíšená stezka pro pěší a cyklisty nedělená nebo C10a – smíšená stezka pro pěší a cyklisty dělená příslib uzavření pojistné smlouvy v záplavovém území Maximální výše příspěvku – 85% (max. 10 mil. Kč) bezpečnostní kritéria – váha 50% ekonomická kritéria – váha 25% (náklady na m 2 ) koncepční kritéria – váha 25% (Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy)

11 Nové technologie Tvorba předpisů upravujících nové technologie, zpracování projektové dokumentace a prováděcí dokumentace pro aplikaci nových technologií, zpracování pracovních postupů nebo technických předpisů a norem týkajících se dopravní infrastruktury; Rozvoj nových diagnostických metod stavu dopravní infrastruktury; Aplikace nových technologií na silnicích a dálnicích, dopravně významných vodních cestách a celostátních a regionálních drahách financovaných z rozpočtu SFDI včetně vyhodnocování aplikace (expertní činnosti) Maximální výše příspěvku – 75% 11


Stáhnout ppt "Financování dopravní infrastruktury 2013 - 2014. Priorita mandatorní výdaje – EU – Národní Finanční rámec 43-37-37 mld. Kč Nesmyslný střednědobý výhled."

Podobné prezentace


Reklamy Google