Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování dopravní infrastruktury 2013 - 2014. Priorita mandatorní výdaje – EU – Národní Finanční rámec 43-37-37 mld. Kč Nesmyslný střednědobý výhled.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování dopravní infrastruktury 2013 - 2014. Priorita mandatorní výdaje – EU – Národní Finanční rámec 43-37-37 mld. Kč Nesmyslný střednědobý výhled."— Transkript prezentace:

1 Financování dopravní infrastruktury 2013 - 2014

2 Priorita mandatorní výdaje – EU – Národní Finanční rámec 43-37-37 mld. Kč Nesmyslný střednědobý výhled 2015 a 2016 (OPD I a EU 14+) Propady v příjmech Nedostatek prostředků na národní akce (silnice I. třídy) Historicky zasmluvněné stavby (R49!) Příprava akcí Sestava rozpočtu a problematické okruhy

3 Příjmová strana rozpočtu ( v roce 2012 bylo uvolněno celkem 51 672 mil. Kč z toho 39 753 mil. Kč z národních zdrojů ) 3 v mil. Kč Druh příjmu schválený rozpočet 2013 rozpočet 2014 Index 2014 / 2013 v % výhled rozpočtu 2015 výhled rozpočtu 2016 převody výnosů silniční daně5 4005 20096,305 300 převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů7 300 100,007 200 poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic3 900 100,003 900 převody výnosů z mýtného8 3008 00096,398 300 dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu12 67118 600146,7912 300 převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí00x00 Příjmy SFDI37 57143 000114,4537 000 Operační program doprava (2007-2013) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU15 0008 91859,458 1420 Nové programové období EU (2014-2020) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU043x010 094 Komunitární programy a OPŽP - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU2530120,0000 Fondy EU celkem15 0258 99159,848 14210 094 Příjmy celkem se započtením fondů EU52 59651 99198,8545 14247 094 Spolufinancování projektů EU6 00000,0000 Příjmy se započtením fondů EU a prostředků na spolufinancování58 59651 99188,7345 14247 094 Nároky (převod) z roku 2013 - OPD a spolufinancování projektů EU 5 90014 101x00 Příjmy celkem včetně nároků z roku 201364 49666 092102,4745 14247 094 Poznámka: V uvedených hodnotách nejsou započteny finanční prostředky na předfinancování akcí, které je hrazeno z disponibilních finančních prostředků SFDI.

4 Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2014 PříjemceNárodníOPDEU14+ Ostatní fondy EU Celkem ŘSD 26 4118 71702935 157 SŽDC 17 22411 3530028 577 ŘVC 345280421668 Ostatní příjemci 1 320369101 690 Výdaje celkem 45 30020 719433066 092

5 ŘSD Druh výdaje 2013 rozpočet 2014 celkové výdaje 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. mýta 11 51513 70814 58414 912 z toho: Opravy a údržba6 4629 0009 6009 900 z toho: Mýto a telematika3 6723 3133 5333 503 z toho: Provozní výdaje1 3811 3951 4511 509 Doplatky probíhajících akcí8 5835 3871370 Ostatní programy (globální položky)9011 827936935 Akce v realizaci7 18110 609 ** Akce nově zahajované6 3501 257** Příprava akcí2 0322 3702 3502 235

6 SŽDC Druh výdaje 2013 rozpočet 2014 celkové výdaje 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje (vč. Investiční akce obnovy žel. infrastruktury) 7 8519 8978 2879 200 Ostatní programy (globální položky)1 1301 150372563 Doplatky probíhajících akcíN/A2 344400 Akce v realizaci11 3279 291 ** Akce nově zahajované4 8214 509 * * Příprava akcí9881 3861 6811 870

7 Prioritní osa (PO)Specifický cíl (SC) PO1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 1.1 - Výstavba a modernizace železničních tratí 1.2 - Interoperabilita a nové technologie (včetně TEN- T) 1.3 - Výstavba a modernizace vnitrozemských vodních cest v hlavní síti TEN-T 1.4 - Multimodální doprava 1.5 - Infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy 1.6 - Environmentálně čistý dopravní park PO 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T 2.1 - Silniční infrastruktura sítě TEN-T (výstavba a modernizace silnic a dálnic, ITS a nové technologie) 2.2 - Podpora rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti PO 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 3.1 - silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve vlastnictví státu Nové programové období SeStra II, OPD II a CEF

8 Rozpočet 2013 a SDV 8 v tis. Kč Název 2013 rozpočet SFDI 2014 návrh rozpočtu SFDI 2015 předpoklad SFDI Příspěvky na projekty a expertní činnost (Rozvoj diagnostických metod a Studijní činnosti) 30 000 Příspěvky na projekty a expertní činnost (Aplikace nových technologií) 70 000 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy 150 000 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy - zklidnění dopravy 100 000 Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek 150 000

9 Zvyšování bezpečnosti 9 A.Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace bezbariérové chodníky, přechody pro chodce, místa pro přecházení B.Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy. dělící ostrůvky, protismykové úpravy, optické prvky, cyklopruhy Maximální výše příspěvku – 85% (max. 10 mil. Kč pro každou oblast)

10 Výstavba a údržba cyklostezek 10 místní komunikace IV. třídy nebo veřejná účelová komunikace, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel C8a – cyklistická stezka, C9a – smíšená stezka pro pěší a cyklisty nedělená nebo C10a – smíšená stezka pro pěší a cyklisty dělená příslib uzavření pojistné smlouvy v záplavovém území Maximální výše příspěvku – 85% (max. 10 mil. Kč) bezpečnostní kritéria – váha 50% ekonomická kritéria – váha 25% (náklady na m 2 ) koncepční kritéria – váha 25% (Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy)

11 Nové technologie Tvorba předpisů upravujících nové technologie, zpracování projektové dokumentace a prováděcí dokumentace pro aplikaci nových technologií, zpracování pracovních postupů nebo technických předpisů a norem týkajících se dopravní infrastruktury; Rozvoj nových diagnostických metod stavu dopravní infrastruktury; Aplikace nových technologií na silnicích a dálnicích, dopravně významných vodních cestách a celostátních a regionálních drahách financovaných z rozpočtu SFDI včetně vyhodnocování aplikace (expertní činnosti) Maximální výše příspěvku – 75% 11


Stáhnout ppt "Financování dopravní infrastruktury 2013 - 2014. Priorita mandatorní výdaje – EU – Národní Finanční rámec 43-37-37 mld. Kč Nesmyslný střednědobý výhled."

Podobné prezentace


Reklamy Google